TP. Chí Linh phát huy nguôn lực đất đai phục vụ phát triển KT-XH

Hoàng Thu- Xuân Vũ | 27/10/2022, 06:13

(TN&MT) - Thời gian qua, TP. Chí Linh (Hải Dương) tình hình dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, một số lĩnh vực có thời điểm tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động… đã tác động trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Bằng sự đoàn kết thống nhất, Chí Linh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

12-202204091443464.jpg
Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, TP. Chí Linh (Hải Dương) phát triển đô thị hiện đại.

Trong 9 tháng qua, TP. Chí Linh đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, thông báo danh mục dự án thực hiện trong năm 2022 của các xã, phường. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 đảm bảo tiến độ quy định. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu lũy kế đến hết tháng 8/2022 là 50.233/50.340 (đạt 99,79%), trong đó: Đất ở đô thị đã cấp được 40.925/41.023 hộ, đạt 99,74%; Đất ở nông thôn đã cấp được 9.308/9.317 hộ đạt 99.90%. Cấp GCNQSD đất có nguồn gốc cấp trái thẩm quyền cho 24 trường hợp, thu ngân sách trên 6,524 tỷ đồng.

Thành phố thực hiện giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện kịp thời: thông báo thu hồi đất, điều chỉnh nội dung thông báo 13 dự án, công trình; trình UBND tỉnh thông báo thu hồi đất đối với 02 dự án, công trình; thu hồi đất với 05 dự án công trình; Chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất 08 dự án, công trình; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 14 dự án.

Thành phố đã lập, trình hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại 08 xã, phường với 09 cuộc đấu giá sử dụng đất đối với 09 dự án. Kết quả số lô trúng đấu giá là 436 lô, tổng diện tích 56.120,4 m2, tổng số tiền phải thu là 673,4 tỷ đồng.

chi-linh-set-tac-khong-con-long-hanh-22-082120-1-1-.jpg
TP. Chí Linh tăng cường công tác quản lý khoáng sản.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được thực hiện có hiệu quả: xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 30/6/2021 của Thành ủy Chí Linh về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản (kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản tại đồi Hố Đa thuộc phường Văn An và phường Chí Minh; kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn phường An Lạc; kiểm tra công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn phường Thái Học và phường Văn Đức). Do vậy, nhiều tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố không còn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều đổi mới, ban hành và triển khai nhiều văn bản về việc xử lý chất thải rắn, về việc vệ sinh môi trường và phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Chủ động và phối hợp với Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về môi trường (như tại Công ty TNHH sản xuất bao bì Mộc Dương tại KDC Hữu Lộc, phường Văn An; các doanh nghiệp hoạt động tại CCN Tân Dân; Dự án khai thác mỏ sét tại phường Cộng Hòa của Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh…).

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án (như Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn Cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh…). Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện các công trình xử lý chất thải để vận hành đối với các doanh nghiệp (Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Minh Hằng...). Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định về việc cấp giấy phép môi trường cho 03 dự án trên địa bàn.

Cùng với công tác quản lý TN&MT, thanh phố Chí Linh quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Đã tiến hành rà soát vướng mắc, tồn tại các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố của giai đoạn trước chuyển sang. Hiện nay, đang tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan giải phóng mặt bằng. Hội đồng GPMB thành phố đang tập trung triển khai tại dự án đường vào KDT Côn Sơn-Kiếp Bạc (giai đoạn 2), đã xét duyệt xong nguồn gốc đất của 102/120 thửa và phê duyệt phương án bồi thường khoảng 70 tỷ đồng, một số thửa đất đang tiếp tục xét duyệt và phê duyệt theo quy định. Đồng thời, tiếp tục kiểm đếm các dự án như: Dự án khu sinh thái Contrexim tại phường Chí Minh 57ha; dự án đường dẫn cầu Đồng Việt tại xã Hưng Đạo, xã Lê Lợi, phường Cộng Hòa 23,87ha.

Những tháng cuối năm, TP. Chí Linh tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng và hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đôn đốc các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Trình bổ sung các công trình, dự án phát sinh thực hiện trong năm 2022 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; ban hành các thông báo thu hồi đất; thẩm định trình thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB các công trình, dự án; trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất các dự án đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Tập trung giải quyết các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được cấp GCN còn   tồn tại...

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 05 - ĐA/ThU ngày 30/6/2021 của Thành ủy Chí Linh. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác và vận chuyển đất đồi, than, đất sét trắng, cát trái phép. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bãi rác thải tập trung, các điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các xã, phường trên địa bàn, gắn với việc xây dựng để nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu tối đa lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
 • Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023
  (TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cụ thể và khoa học hơn
  Sáng 14/3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
 • Lạng Sơn: Tập trung giải phóng mặt bằng hơn 120 dự án
  (TN&MT) - Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 120 dự án. Để bàn giao mặt bằng và đưa các dự án này vào triển khai theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB.
 • Long An: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng đưa địa phương phát triển nhanh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh nội dung này.
 • Đẩy nhanh cấp “sổ đỏ” cho bà con dân tộc: Trao giá trị đất để phát triển kinh tế ở Thới Lai (Cần Thơ)
  Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân, nhất là đồng bào tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, giúp họ yên tâm sử dụng đất cũng như đầu tư phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Hới
  (TN&MT) - Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO