TP. Cần Thơ: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường

LÊ HÙNG | 06/09/2022, 11:17

(TN&MT) - TP. Cần Thơ đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Quan tâm đầu tư

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT, TP. Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, BVMT thuộc thẩm quyền của địa phương; đồng thời, lồng ghép giải pháp BVMT trong các chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh - tế xã hội của thành phố; áp dụng chuyển đổi số hướng đến quản lý môi trường thông minh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các công ty, doanh nghiệp.

14.1.jpg

Năm 2021, TP. Cần Thơ đã đạt Giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường ASEAN

Ngoài việc quán triệt và thực hiện nhất quán chủ trương không thu hút đầu tư bằng mọi giá và không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế, TP. Cần Thơ còn luôn chú trọng đến công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ giai đoạn đầu tư dự án; đồng thời, việc tổ chức thẩm định đánh giá tác động môi trường với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý môi trường, từ đó giúp cho công tác dự báo những tác động đến môi trường trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn.

TP. Cần Thơ đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các loại chất thải, từng bước nâng tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị lên 98,42% vào năm 2021. Bên cạnh đó, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại, chất thải y tế đều được thu gom đúng quy định, đặc biệt là chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Về công tác xử lý chất thải, năm 2018, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt của TP. Cần Thơ đi vào vận hành với công suất 400 tấn/ngày đã giải quyết cơ bản vấn đề rác thải sinh hoạt. Đối với nước thải sinh hoạt đô thị, TP. Cần Thơ đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý với công suất 30.000m3/ngày đêm, còn nước thải phát sinh tại các Khu công nghiệp: Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Thốt Nốt,… đều được thu gom vào nhà máy xử lý tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận.

Cũng theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, TP. Cần Thơ đã tập trung đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng hệ thống quan trắc không khí, nguồn nước tự động liên tục trên địa bàn thành phố. Hiện tại, TP. Cần Thơ đã lắp đặt 5 trạm quan trắc tự động, trong đó có 4 trạm quan trắc nước mặt. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước, diễn biến xâm nhập mặn.

Cùng với đó, TP. Cần Thơ đã tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế để chia sẻ, học hỏi những sáng kiến, giải pháp về BVMT trên địa bàn thành phố. Đồng thời, TP. Cần Thơ còn vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ triển khai thí điểm một số dự án trên địa bàn thành phố như: Dự án thu gom tự động rác nổi trên sông; mô hình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn; mô hình kinh tế tuần hoàn tại chợ nổi Cái Răng…

14.2.jpg

TP. Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững danh hiệu Thành phố bền vững về môi trường ASEAN

Với những nỗ lực trong công tác quản lý, BVMT đã góp phần giúp TP. Cần Thơ đạt nhiều giải thưởng về môi trường trong khu vực ASEAN. Đơn cử, năm 2017, TP. Cần Thơ đạt chứng chỉ Thành phố tiềm năng bền vững môi trường ASEAN lĩnh vực không khí sạch. Năm 2021, TP. Cần Thơ cũng đạt giải thưởng Thành phố bền vững môi trường ASEAN và là 1 trong số 70 thành phố trên toàn cầu vào vòng chung kết chương trình Thành phố xanh 2021 - 2022 do tổ chức WWF khởi xướng.

Tăng cường giải pháp

Ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Một trong những giải pháp quan trọng đang được TP. Cần Thơ tập trung triển khai thực hiện, đó là triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia vào các hoạt động BVMT, từ hoạch định chính sách đến tổ chức giám sát thực hiện.

Cũng theo ông Đỗ Thanh Thảo, việc triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ TN&MT sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân kịp thời cập nhật các quy định, chính sách mới về BVMT. Qua đó, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm trong công tác BVMT ở địa phương.

Theo Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian tới, công tác quản lý, BVMT trên địa bàn thành phố sẽ còn gặp nhiều khó khăn do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường tiềm ẩn từ các hoạt động phát triển kinh tế và áp lực của biến đổi khí hậu. Do đó, TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Trong đó, TP. Cần Thơ sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng BVMT tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư; nâng công suất nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị từ 30.000m3/ngày/đêm lên 60.000m3/ngày/đêm; triển khai lắp đặt thiết bị quan trắc mặn tự động tại 3 vị trí gần cầu Cái Sắn (quận Thốt Nốt), kênh Xà No (huyện Phong Điền) và Cảng Cái Cui (quận Cái Răng); xây dựng hạ tầng tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động về nước thải, khí thải từ các công ty, doanh nghiệp.

Hiện tại, TP. Cần Thơ đang tập trung trung hoàn chỉnh kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và Bộ tiêu chí kêu gọi nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các chương trình, dự án về môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới hiện đại tiên tiến của thế giới về xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; tiếp tục triển khai dự án thu gom tự động rác nổi trên sông và mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi trên địa bàn thành phố do các tổ chức quốc tế hỗ trợ.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể và UBND các quận, huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đối với công tác BVMT trên địa bàn thành phố; triển khai các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nâng cao tỷ lệ thu gom, phân loại, xử lý chất thải và khôi phục lại những tuyến sông, kênh rạch bị ô nhiễm tại khu vực đô thị cũng như khu vực nông thôn; đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa”, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi nilon, hộp xốp,… khó phân hủy, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bài liên quan
 • Cần Thơ: Tăng cường công tác cấp giấy CNQSDĐ cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố nói chung, người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Từ ngày 6/6, Bắc Bộ, Trung Bộ có thể đón mưa dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao lên tới 39 - 40 độ C tại nhiều nơi trên cả nước, từ ngày 6/6, Bắc bộ và Trung bộ sẽ bắt đầu có mưa dông, nền nhiệt giảm dần.
 • Giảm rác thải nhựa trên biển để phát triển nghề cá bền vững
  (TN&MT) - Hiện nay, nhiều địa phương có biển đã triển khai các hoạt động thu gom, giảm rác thải nhựa trên biển có nguồn gốc từ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Nỗ lực này nhằm góp phần phát triển bền vững nghề cá, vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân vừa bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên biển.
 • Long An chống ô nhiễm nhựa: Mỗi người dân cùng chung tay và hành động cụ thể, thiết thực
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023, với sự tham dự của 500 đại biểu là đại diện Sở TN&MT, các sở, ban, ngành, địa phương. Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ.
 • Hà Tĩnh: Vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên
  Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tuyên truyền, vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu…
 • Văn Yên (Yên Bái): Giám sát hoạt động của lò đốt rác 24/24 giờ
  (TN&MT) - Sáng 5/6, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã cho lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông vận hành trở lại để đánh giá cụ thể nguyên nhân gây ra tình trạng mùi, khói và bụi trong thời gian qua (thời gian vận hành 60 ngày).
 • Bắc Giang: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Sáng 5/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023. Đồng thời, trao Giải thưởng Môi trường cho 15 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 • UBND cấp huyện có vai trò quan trọng đảm bảo an toàn hệ thống đê điều
  (TN&MT) - Để sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai, quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê, ngày 5/6, tại Nghệ An, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023.
 • Hiện tượng El Nino gây thâm hụt lượng mưa và nắng nóng kỷ lục
  (TN&MT) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng lớn đến điều kiện thời tiết, khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt gây nên tình trạng thâm hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trong cả nước.
 • Bình Dương: Tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND huyện Bàu Bàng đã phối hợp với Sở TN&MT Bình Dương tổ chức Ngày hội Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Môi trường.
 • TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa
  (TN&MT) - Ngày 5/6, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và Tháng hàng động vì môi trường. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP. Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, quận, huyện và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người dân địa phương.
 • Phù Yên (Sơn La): Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại chợ trung tâm huyện, UBND huyện Phù Yên,  tỉnh Sơn La tổ chức Lễ ra quân Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa.
 • Bộ VHTTDL tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6
  (TN&MT) - Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.
 • Bến Tre: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023
  (TN&MT) - Ngày 5/6, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO