TP. Cần Thơ: Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Nghị quyết số 120/NQ-CP

Lê Hùng | 11/03/2021, 17:55

(TN&MT) - Trong thời gian qua, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã cùng với các Sở, ban, ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần giúp TP. Cần Thơ phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với BĐKH.

Những kết quả bước đầu

Theo ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện theo các nội dung của Nghị quyết số 120/NQ-CP và tổ chức triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, quận, huyện, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nắm bắt và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung về BĐKH vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, các Sở, ban, ngành TP. Cần Thơ cũng đã tập trung triển khai thực hiện rà soát quy hoạch đô thị, trình phê duyệt quy hoạch phân khu đối với các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng; cập nhật định hướng phát triển chung về kinh tế - xã hội và các tác động của môi trường, BĐKH trên địa bàn. Đồng thời, trên cơ sở đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, TP. Cần Thơ đã tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch xử lý chất thải rắn, thoát nước, cấp nước trên địa bàn.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Kiên, TP. Cần Thơ cũng quan tâm đầu tư nguồn lực cho các dự án ứng phó với BĐKH thuộc các lĩnh vực ngành nông nghiệp, thủy lợi, đô thị, phát triển TP. Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng đô thị, thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt nội ô thành phố cũng như tăng cường năng lực đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng, nhất là khu vực nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện dự án đánh giá lại khí hậu trên địa bàn thành phố làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng hiệu quả với BĐKH, đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước, ứng phó xâm nhập mặn.

Ngoài ra, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã triển khai lập dự án khoanh vùng nguồn nước cần bảo vệ; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn đầu tư hệ thống quan trắc tự động nguồn nước mặt, nước ngầm để nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chất lượng nguồn nước cũng như chủ động ứng phó tình trạng xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố.

TP. Cần Thơ tập trung thực hiện các công trình, dự án nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH, nước biển dâng

Tăng cường liên kết, phối hợp

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, với vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng ĐBSCL, TP. Cần Thơ rất chú trọng đến công tác liên kết, phối hợp với các địa phương trong vùng ĐBSCL cũng như cả nước. Trong đó, TP. Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng ĐBSCL thực hiện các hoạt động liên kết phát triển, tạo sự gắn kết giữa các địa phương. Đồng thời, TP. Cần Thơ cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác rà soát, xây dựng quy hoạch cấp vùng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, xác định danh mục dự án trọng điểm của vùng, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông và thủy lợi liên vùng; xây dựng các chương trình, dự án của tiểu vùng liên quan đến BĐKH, an ninh nguồn nước.

Cùng với đó, mối liên kết, hợp tác giữa TP. Cần Thơ với các tỉnh, thành phố trong cả nước và với các viện, trường không ngừng được cải thiện, nâng cao hiệu quả. Theo đó, các lĩnh vực liên kết, hợp tác tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, tài nguyên và môi trường, quốc phòng - an ninh. Trong đó, nổi bật là mô hình liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL theo Quyết định số 492/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; liên kết phát triển vùng ĐBSCL theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; và liên kết phát triển vùng Tứ giác Long Xuyên theo định hướng của Trung ương.

Thông qua hoạt động phối hợp, liên kết phát triển bước đầu cho thấy đã tạo sự gắn kết giữa TP. Cần Thơ với các địa phương vùng ĐBSCL; đồng thời, tạo được sự gắn kết phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, xây dựng quy hoạch cấp vùng theo quy định của Luật Quy hoạch; xây dựng và ban hành hệ thống cơ sở dữ liệu vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL; xác định danh mục công trình, dự án trọng điểm của vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH

Phát huy tiềm năng, thế mạnh

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho rằng, mặc dù việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng với BĐKH trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song, hiện nay tình hình BĐKH ngày càng tác động và diễn biến khó lường, tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch, thiếu nước ngày càng nghiêm trọng đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển, tăng trưởng, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân địa phương. Ngoài ra, một bộ phận người dân hiểu biết về tác động của BĐKH đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt còn hạn chế, từ đó làm cho khả năng thích nghi, ứng phó với BĐKH trên địa bàn chưa đạt hiệu quả cao.

Nhằm ứng phó với các tác động từ BĐKH, giúp TP. Cần Thơ phát triển bền vững thích ứng với BĐKH trong thời gian tới, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tổ chức rà soát các quy hoạch, lập Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều dự án có quy mô lớn áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao thích ứng với BĐKH; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng ĐBSCL để phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân về tác động của BĐKH đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Qua đó, huy động tốt hơn nữa sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ cùng các cơ quan, đơn vị và các quận, huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục nỗ lực cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng với BĐKH; phát huy sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH và sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế; thực hiện hiệu quả công tác lồng ghép ứng phó với BĐKH trong các kế hoạch, quy hoạch theo quy định.

Bài liên quan
 • Nghị quyết 'vàng' giúp thay đổi toàn diện tư duy phát triển ĐBSCL
  Nghị quyết 120 của Chính phủ được các nhà khoa học đánh giá là Nghị quyết "vàng" đã đóng vai trò ngọn cờ đi đầu, là nguồn cảm hứng, là kim chỉ nam để người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền phát huy tính sáng tạo, chủ động thích ứng một cách có hiệu quả nhất, với nhiều mô hình, sáng kiến hay để ĐBSCL phát triển bền vững, tư duy phát triển đã thay đổi toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La: Các địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây 2023
(TN&MT) - Từ ngày 27/1-31/1, các huyện, thành phố và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023.
Đừng bỏ lỡ
 • Định hình ưu tiên thích ứng biến đổi khí hậu của Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 16/1, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Hôi thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam” (Dự án NAP-GCF).
 • Hành động để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero
  (TN&MT) - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Viện Chính sách kinh tế môi trường phối hợp cùng Hội Chiếu sáng Việt Nam, Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống, Tạp chí Kinh tế môi trường tổ chức Diễn đàn "Phát thải ròng bằng 0 (Net Zero 2050): Từ cam kết đến hành động".
 • Viện Khoa học KTTV&BĐKH đề ra định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ đến năm 2030
  (TN&MT) - Viện Khoa học Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) vừa tổ chức tổng kết những thành tích quan trọng đạt được năm 2022 vừa qua, đồng thời đưa ra mục tiêu xây dựng định hướng phát triển KHCN dài hạn năm 2023 đến năm 2030.
 • Dự báo thời tiết ngày 11-1, cả nước cục bộ có mưa, trời rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 11-1, khu vực Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Khu vực Nam Bộ cục bộ có mưa và dông lốc.
 • Đà Nẵng ứng phó với nước biển dâng: Lồng ghép nhiều kế hoạch
  (TN&MT) - Những năm gần đây, Đà Nẵng ghi nhận mực nước biển dâng trung bình tăng từ 3mm/năm, đe dọa các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dọc bờ biển thường xuyên hơn. Hiện, địa phương đang triển khai các kế hoạch, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và vùng bờ.
 • Liên hợp quốc kiên trì theo đuổi các thỏa thuận khí hậu toàn cầu
  (TN&MT) - Có nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động của con người có tác động lớn đến các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng nhiên liệu do xung đột quân sự ở Ukraine khiến lượng khí thải nhà kính tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc đặt tình trạng khẩn cấp về khí hậu lên hàng đầu trong các ưu tiên toàn cầu, trong đó có các thỏa thuận lớn về tài chính khí hậu và đa dạng sinh học.
 • Dự báo thời tiết ngày 4-1, Bắc Bộ có mưa, trời rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 4-1, phía Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét. Khu vực từ Thanh Hoá đến Bình Thuận mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Phát triển bền vững lựa chọn tất yếu
  (TN&MT) - Phát triển bền vững là đích đến quan trọng của thế giới và Việt Nam là một mảnh ghép trong bức tranh chung đó. Hơn lúc nào hết, phát triển xanh, bền vững phải là mệnh lệnh của cuộc sống hiện tại và tương lai.
 • Vì sự an toàn của Nhân dân
  (TN&MT) - Thông tin khí tượng thủy văn (KTTV) là đầu vào quan trọng của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ cuộc sống hằng ngày của người dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Năm 2022, với sự đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục KTTV đã giữ vững sự chủ động trong mọi tình huống, góp phần mang lại an toàn cho người dân trong các đợt thiên tai nguy hiểm.
 • Đẩy mạnh công nghệ dự báo thủy văn: Tập trung theo lưu vực sông
  (TN&MT) - Năm 2022, trong bối cảnh thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, công tác dự báo thủy văn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình thiên tai, đặc biệt trong các trận mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, phát hành các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác phòng chống thiên tai (PCTT), giảm thiểu thiệt hai do thiên tai gây ra.
 • Dự báo thời tiết ngày 28-12, Bắc Bộ rét đậm rét hại
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 28- 12, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác, trời rét đậm. Khu vực Nam Bộ đêm trời trở lạnh.
 • Đổi mới công tác dự báo thủy văn theo hướng đồng bộ, liên thông theo lưu vực sông
  (TN&MT) - Năm 2022 tiếp tục là năm với nhiều loại hình thiên tai thủy văn, xuất hiện trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản ngay trong những tháng đầu của mùa mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ; mưa lũ trong năm 2022 tiếp tục tác động lớn gây ngập lụt sâu rộng tại nhiều tỉnh thành tại khu vực miền Trung, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong khu vực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO