TP. Cần Thơ: Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai giúp giảm nghèo bền vững

Lê Hùng | 25/11/2022, 11:58

TP. Cần Thơ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, góp phần giúp thành phố phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến giảm nghèo bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

a1-ong-do-thanh-thao.jpg
Ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ

PV: Ông có thể cho biết một số kết quả quan trọng trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố trong thời gian qua?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Thời gian qua, công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai đã được TP. Cần Thơ quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đất đai ngày càng hoàn thiện; các chính sách, pháp luật về đất đai ngày càng hoàn thiện đảm bảo quyền của người sử dụng đất; thị trường bất động sản phát triển nhanh, góp phần giúp thành phố khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

TP. Cần Thơ còn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ liên quan đến lĩnh vực đất đai và tổ chức thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô 500ha.

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ cũng đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của 4/4 huyện; đồng thời, ban hành quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố; triển khai công tác đấu giá các khu đất công tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

a2-dd.jpg
Nguồn lực đất đai đang góp phần quan trọng giúp TP. Cần Thơ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững

PV: Thông qua những kết quả đạt được trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững như thế nào, thưa ông?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Trong thời gian qua, các cơ chế chính sách thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã có nhiều đổi mới, tiến bộ; việc tổ chức triển khai các quy định về công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện đồng bộ; phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gắn với việc vận dụng phù hợp các cơ chế chính sách về đất đai đã kéo giảm tình trạng khiếu kiện về đất đai, từng bước ổn định chỗ ở, đời sống, chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm ổn định cho người có đất bị thu hồi, góp phần giảm nghèo và giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương.

Trong điều kiện diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, các ngành chức năng TP. Cần Thờ đã hỗ trợ nông dân phát triển mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất gắn với cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa 3 vụ kém hiệu quả sang các mô hình luân canh lúa - màu, lúa - thủy sản, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. TP. Cần Thơ cũng đã khuyến khích nông dân cải tạo diện tích đất vườn tạp, kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái đặc sản, có giá trị cao, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

chu-thich-anh-tp.-can-tho-dang-tap-trung-tich-tu-dat-dai-xay-dung-canh-dong-mau-lon-de-mang-lai-hieu-qua-kinh-te-cao-cho-nguoi-dan-tp.-can-tho.jpg
TP. Cần Thơ đang tập trung tích tụ đất đai để xây dựng cánh đồng mẫu lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương

PV: Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, phục vụ giảm nghèo bền vững, thưa ông?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của thành phố, Sở TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; tham mưu UBND TP. Cần Thơ sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thành phố nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của địa phương; đồng thời, thường xuyên rà soát, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và các Luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thi hành chính sách pháp luật về đất đai; đánh giá tác động chính sách pháp luật đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất của thành phố theo quy định của Luật Quy hoạch nhằm đảm bảo phân bổ nguồn lực tài nguyên hợp lý, tăng cường liên kết vùng gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

p-trung-cap-doi-giay-cnqsdd-cho-nguoi-dan-tai-cac-du-an-khu-dan-cu-thuong-mai-khu-tai-dinh-cu-thuoc-quan-cai-rang-tp.can-tho.jpg
Sở TN&MT TP. Cần Thơ đang tập trung rà soát, đẩy nhanh cấp “sổ hồng” cho người dân tại các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường rà soát, tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố; tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện theo quy định; đẩy mạnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu ngân sách; tập trung phát triển quỹ đất sạch tại các khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị nhằm tăng giá trị đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố để kịp thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất để hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đề nghị UBND các quận, huyện thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất; các công trình, dự án có nhu cầu về sử dụng đất thì phải đăng ký nhu cầu sử dụng đất để cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc trình HĐND TP. Cần Thơ trước khi thực hiện dự án đối với trường hợp phải thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thời gian tới, để công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Sở TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục rà soát, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và các Luật có liên quan; tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý đất đai tại địa phương.

Bài liên quan
  • TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý,  sử dụng đất đai
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung triển khai lập kế hoạch sử dụng đất; xây dựng phương án phân bổ và khoanh định vùng đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước; khai thác quỹ đất công...; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm
Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến cần xác định đúng đối tượng, nội dung trọng tâm, tổ chức nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, đề xuất hướng tiếp thu, chỉnh lý để dự thảo luật có tính thực tiễn, khả thi, dự báo được tác động chính sách, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, vật lực khi triển khai thực hiện.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO