Tổng cục Quản lý đất đai: Nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trường Giang | 24/05/2021, 11:36

(TN&MT) - Thực hiện việc điều hành giải quyết công việc, rà soát, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; Tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi công việc theo hình thức trực tuyến… là một số giải pháp được Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đưa ra để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Được biết, trong Quý II năm 2021, Tổng cục sẽ tiếp tục thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành dự thảo và trình Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến về các văn bản thuộc Chương trình công tác năm 2021. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để kịp thời xử lý những vướng mắc trong việc trình Chính phủ ban hành các Nghị định.

Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt là việc tổ chức triển khai các đoàn công tác làm việc với các Bộ, ngành và các địa phương về nội dung tổng kết Luật Đất đai theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021.

Một cuộc họp trực tuyến do Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì làm việc Tổng cục Quản lý đất đai.

 Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật trong bối cảnh quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức nắm tình hình việc điều chỉnh bảng giá đất tại các địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các địa phương thực hiện việc điều chỉnh bảng giá đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và các giải pháp nhằm ổn định thị trường quyền sử dụng đất. Tổ chức thẩm tra Khung chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai vận hành vào tháng 7 năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia.

 Hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền công bố kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo quy định. Triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra đất đai theo kế hoạch đã được duyệt tại Quyết định số 19/QĐ- TCQLĐĐ ngày 01/3/2021 của Tổng cục.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung tái cấu trúc Dự án VILG, đồng thời với việc hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với biến chủng mới, có mức đô ̣lây nhiêm cao, lây lan nhanh chóng trong công đồng, Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác của từng cá nhân trong việc thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh.

Nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với trường hợp được cơ quan y tế yêu cầu; chủ động phát hiện kịp thời để có biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, Tổng cục yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tuân thủ thông điệp 5K, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; không tâp trung đông ̣người tai phòng làm việc.

Tổng cục Quản lý Đất đai yêu cầu các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính trên mạng để hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Thực hiện việc điều hành giải quyết công việc, rà soát, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, đảm bảo tiến độ và chất lượng, không để hồ sơ tồn đọng; ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Tổng cục.

Đặc biệt, tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi công viêc ̣ theo hình thức trực tuyến (trừ các văn bản thực hiện theo chế độ mật); trường hợp thực sự cấp thiết Thủ trưởng đơn vị thuôc Tổng cục báo cáo lãnh đạo Tổng cục quyết đinh và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và có đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không tiếp khách tai phòng làm viêc; chỉ trao đổi làm viêc tại nơi tiếp khách tầng 2 tru ̣ sở cơ quan Bô ̣(đối với các đơn vi ̣làm viêc trong cơ quan trụ sở Bô)̣; trường hợp đặc biệt Thủ trưởng đơn vị thuộc Tổng cục liên hê ̣với Văn phòng Tổng cục để báo cáo lãnh đạo Tổng cục quyết đinh.

Các đơn vị chủ động và có kế hoạch về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó đối với diễn biến xấu của dịch bệnh trên diện rộng. Chiu trách nhiêm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 tại cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Hướng dẫn báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021, hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, từ ngày 28/6/2021 (Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành), doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của DN đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị DN gửi cơ quan chủ quản phê duyệt theo quy định.
Báo cáo gồm: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất. Hình thức, diện tích sử dụng đất theo từng hình thức gồm: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất, cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần; Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất do nhận chuyển nhượng hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân khác.
Báo cáo cũng nêu rõ thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, thời hạn sử dụng đất còn lại đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn). Diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và kiến nghị). Diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích. Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định của pháp luật; diện tích đất có tranh chấp, lấn, chiếm; các trường hợp khác (nếu có). Diện tích không được đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất của DN cổ phần hóa, các DNNN đề xuất so sánh, đối chiếu.
Đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có) hoặc khác với mục đích sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; diện tích không đưa vào phương án sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều này thì việc xử lý được thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.
Ngoài hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN, Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT cũng hướng dẫn chi tiết về lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Trên cơ sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất của DN cổ phần hóa, các DNNN đề xuất so sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.
Cụ thể, về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt và công bố; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chiến lược phát triển DN.
DN cổ phần hóa đề xuất phương án sử dụng đất gồm: tổng diện tích, số lượng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng; trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất của từng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
 • Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023
  (TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cụ thể và khoa học hơn
  Sáng 14/3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
 • Lạng Sơn: Tập trung giải phóng mặt bằng hơn 120 dự án
  (TN&MT) - Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 120 dự án. Để bàn giao mặt bằng và đưa các dự án này vào triển khai theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB.
 • Long An: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng đưa địa phương phát triển nhanh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh nội dung này.
 • Đẩy nhanh cấp “sổ đỏ” cho bà con dân tộc: Trao giá trị đất để phát triển kinh tế ở Thới Lai (Cần Thơ)
  Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân, nhất là đồng bào tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, giúp họ yên tâm sử dụng đất cũng như đầu tư phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Hới
  (TN&MT) - Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.
 • Tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều góp ý
  Cùng với các địa phương khác trong cả nước, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO