Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Khánh Ly | 16/07/2020, 19:32

(TN&MT) - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự còn có đại diện Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ cùng toàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng Cục.

Nỗ lực đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục đã khẩn trương triển khai một cách toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh dịch bênh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến quá trình triển khai công việc trong quý 1, quý 2, tới thời điểm hiện tại, cơ bản các nhiệm vụ đang được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên cho biết: Theo chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT năm 2020, Tổng cục được giao xây dựng 5 văn bản. Đến nay, Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo lần 1 Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt” và báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản hiện đang được  gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Bộ TN&MT.  Bên cạnh đó, Tổng cục đã hoàn thiện hồ sơ 1 thông tư và chuẩn bị trình Bộ ban hành; 1 Thông tư đã được đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ và Bộ TN&MT từ ngày 6/5; 1 Thông tư dự kiến đăng tải trước ngày 25/7 tới.

6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tiếp nhận 54 hồ sơ hoạt động khoáng sản. Trong số này, Tổng cục đã hoàn thành thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành2 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 18 Giấy phép khai thác, 3 Quyết định phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ khoáng sản; ban hành 7 Quyết định Đóng cửa mỏ khoáng sản. Việc giải quyết các hồ sơ hoạt động khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã trình Bộ khoanh định 7 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại các tỉnh. Hoàn thành thẩm định 1 hồ sơ phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoảng sản ở Bình Phước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, Tổng cục đã góp ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản của một số tỉnh.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, bốn tháng đầu năm 2020, Tổng cục ĐC&KSVN đã tạm dừng triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ,. Vì vậy, phải điều chỉnh lùi tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, Tổng cục cũng đã rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra để phù hợp với tình hình thực tế, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, Tổng cục đã đã triển khai thực hiện được khoảng 35% theo kế hoạch điều chỉnh. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 11 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 932 triệu đồng.

6 tháng qua, Tổng cục tiếp tục tổ chức 4 phiên họp Hội đồng thẩm định và đang tiếp tục hoàn thành các báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư đối với các mỏ đã được giao nhiệm vụ. Đã trình Bộ TN&MT phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 20 Giấy phép. Rà soát, thông báo số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thu năm 2020 gửi tới Cục Thuế địa phương nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác để ra thông báo thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối 401 Giấy phép.

Mặt khác, Tổng cục đã tổ chức đấu giá thành công 2 khu vực quặng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 25 khu vực dự kiến đưa ra đấu giá.

Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản được Tổng cục quan tâm chỉ đạo triển khai đúng tiến độ. Cụ thể, đã hoàn thành 3/4 Thông tư về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; đã hoàn thành dự thảo 20 TCVN và chuẩn bị lấy ý kiến góp ý; tiếp tục triển khai thi công các đề án Chính phủ, các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. Bên cạnh đó, Tổng cục đã hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản năm 2019 theo kế hoạch đã phê duyệt và đang triển khai kế hoạch nghiệm thu năm 2020. Công tác giám sát thi công hệ phương pháp kỹ thuật và các hạng mục công việc được phê duyệt, thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật.

Tính đến hết tháng 6/2020, Tổng cục hoàn thành 23 trong tổng số 24 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Với các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, đã hoàn thành 61/95 nhiệm vụ,  3 nhiệm vụ đã trình và 31 nhiệm vụ đang thực hiện. Các công tác khác về cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kế hoạch tài chính... cũng đạt được những kết quả khả quan.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý khoáng sản

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập trung hoàn thành hoàn thiện trình ban hành 2 Nghị định, 3 Thông tư, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao đúng tiến bộ và chất lượng. Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế. Hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thi công đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính và nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổng cục ĐC&KS Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai Nghị định và các Thông tư còn đang soạn thảo từ nay đến cuối năm.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là quyết liệt triển khai các Đề án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp được giao, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ. Đặc biệt, chuẩn bị đánh giá 3 năm triển khai Đề án Điều tra tổng thể vùng Tây Bắc để kịp thời triển khai Đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhấn mạnh công tác cấp phép quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản rất phức tạp, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục ĐC&KS cần bám các quy định pháp luật, đặc biệt là các căn cứ không thể thiếu khi cấp phép như chủ trương đầu tư, quy hoạch, phương án khi chưa có quy hoạch, thông số đưa vào hồ sơ… Đặc biệt, cần đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục cấp phép cho người dân, doanh nghiệp. Luật Khoáng sản đã tròn 10 năm thực hiện và sắp tới sẽ là khoảng thời gian tổng kết, chuẩn bị xây dựng Luật Khoáng sản mới. Đây cũng là nhiệm vụ nặng nề cần Tổng cục bắt tay thực hiện.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương khẳng định sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành trong 6 tháng cuối năm 2020.

Bài liên quan
  • Thủ tướng đề nghị giải quyết cho được ‘3 cái đọng’ trong giải ngân đầu tư công
    Sáng 16/7, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương trên toàn quốc về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phải giải quyết cho được “3 cái đọng”, “không để tình trạng biết rồi nói mãi, cứ để năm này sang năm khác như thế”. “Anh không làm thì phải có biện pháp với anh, chứ không làm, biết đó mà không xử lý là làm sao?”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chỉ rõ tồn tại trong xử lý vi phạm về TN&MT ở Ninh Thuận
(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo Kết luận số 17/KL-BTNMT về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Ninh Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO