TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thùy Linh | 14/12/2020, 20:31

(TN&MT) - Tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn TKV về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Báo cáo của TKV do đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nêu rõ, thời gian qua, Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc đã ban hành và áp dụng tốt hệ thống các quy chế, quy định quản lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động (NLĐ). Công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn cùng cấp được thể chế thành quy chế, thống nhất trong chỉ đạo hoạt động SXKD cũng như chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho NLĐ.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng thời, chuyên môn và Công đoàn từ Tập đoàn đến các đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, thực hiện nghiêm túc việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy lao động và các quy định liên quan trực tiếp đến NLĐ. 100% đơn vị trực thuộc Tập đoàn đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện theo các Nghị quyết của các cấp ủy đảng. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai thực hiện quy chế gắn với nhiệm vụ SXKD và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cơ sở được người lao động hưởng ứng, ủng hộ. Ngoài ra, Tập đoàn còn đổi mới cách tiếp cận NLĐ để NLĐ có thể mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của doanh nghiệp, nhằm tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và dân chủ. Những đơn vị thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ đều được định kỳ tôn vinh, khen thưởng.

Công tác tổ chức đối thoại đã thực sự được quan tâm chú trọng. Điển hình như hiện nay, chuyên môn và Công đoàn các đơn vị phối hợp duy trì tổ chức hình thức đối thoại với người lao động định kỳ thực hiện 3 tháng/lần nhằm thông báo đến NLĐ tình hình SXKD của Tập đoàn, của đơn vị, lắng nghe và giải quyết kịp thời, thấu đáo các ý kiến tham gia, đề xuất, kiến nghị của NLĐ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết, trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ SXKD, Tập đoàn luôn quan tâm chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, CNLĐ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thời gian tới, TKV sẽ tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Tập đoàn, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp và tiến bộ, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong SXKD, cũng như thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của TKV và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn là cởi mở hơn trong chỉ đạo và điều hành, tránh sự xa cách giữa cán bộ và người lao động; cần chăm lo tạo điều kiện cho các cán bộ thực hiện dân chủ ở cơ sở, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, mở rộng dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của người lao động, tham gia đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Trước đó, cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo TW về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo TW thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Theo báo cáo của hai đơn vị về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy các Công ty đã đặc biệt chú trọng tới công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thể hiện qua việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tập đoàn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong việc phát huy vai trò của NLĐ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với các chủ trương chính sách phát triển doanh nghiệp. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình, các mô hình thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác tác an sinh xã hội ở địa phương. Đồng thời, tổ chức hiệu quả các cuộc đối thoại với người lao động và tổ chức Hội nghị người lao động một cách công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình với tinh thần xây dựng vì lợi ích chung. Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, dân chủ được thể hiện thông qua việc tất cả các quy chế, quy định nội bộ đều được xây dựng và triển khai sâu rộng; phát huy vai trò, trách nhiệm của công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cũng như hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Việc thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích cực đến kết quả SXKD, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động.

Phát biểu đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo TW thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ TKV đến các cơ sở. Đồng chí khẳng định, với vị trí quan trọng trong SXKD của TKV, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông cần hết sức chú trọng vào công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như phát huy những ưu điểm đã có trong việc triển khai, thực hiện quy chế. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn mà hai đơn vị gặp phải trong quá trình SXKD và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở khi địa bàn hoạt động trải rộng, công tác tiêu thụ có thời điểm khó khăn và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy chế, đặc biệt trong công tác tổ chức đối thoại trực tiếp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; các tổ chức đoàn thể cần phát huy tốt vai trò, tham gia giám sát, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • VinFast mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền xe máy điện, người dùng hưởng lợi
  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe thuận tiện hơn hẳn là phản hồi của nhiều người dùng khi đại lý ủy quyền của VinFast liên tục mở rộng.
 • Tuổi trẻ Công ty EPS hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
  (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS) tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hướng tới cộng đồng.
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
 • Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023 lan tỏa những giá trị đoàn kết, phát triển
  (TN&MT) - Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời để CBCNV Công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết qua các hoạt động tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023” dành cho toàn thể CBCNV Công ty. Chương trình được tổ chức trong 3 đợt vào ngày 11, 18 và 25/2/2023 và thành công tốt đẹp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO