Tiết kiệm điện hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Khánh Ly | 15/08/2022, 14:00

(TN&MT) - Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, cả nước phấn đấu đạt mức tiết kiệm tối thiểu từ 2% tổng điện năng tiêu thụ quốc gia. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh cung ứng điện quốc gia, bảo vệ môi trường và đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về 0 của Việt Nam.

Chính sách tiết kiệm điện phát huy hiệu quả

Số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, giai đoạn 2010 – 2021, cả nước tiết kiệm được 37,1 tỷ kWh điện, tương ứng với gần 67 tỷ đồng tiền điện. Kết quả tiết kiệm điện năm sau cao hơn năm trước, với mức tiết kiệm bình quân/năm tương ứng 2% điện thương phẩm. Điều này cho thấy, các chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nói riêng đã đi vào cuộc sống. Người dân, doanh nghiệp đã ý thức tốt hơn và thực thi được nhiều giải pháp hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình Tiết kiệm điện), mục tiêu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc.

Theo dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5%/năm. Kết quả đánh giá của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2020-2025, việc đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chỉ tính riêng tháng 6/2022, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên vượt 45.000MW và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới với con số là 45.528MW. Sản lượng điện ngày toàn hệ thống điện quốc gia lần đầu tiên vượt 900 triệu kWh, vượt xa mức đỉnh năm 2021 là 880 triệu kWh. Trong bối cảnh tốc độ xây dựng các nhà máy điện đang bị chậm tiến độ, chi phí nhập khẩu năng lượng gia tăng, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

dien_copy.jpg
Dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5%/năm. Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, nhìn nhận những khó khăn qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình Tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20, Bộ Công Thương nhận định, do giá điện hiện hiện tại của nước ta còn thấp, chi phí điện năng trong cơ cấu giá thành sản xuất còn thấp dẫn đến nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả còn chưa đồng đều. Công tác quản lý, giám sát sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa sát sao trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm và chưa thực sự theo hướng sử dụng năng lượng có hiệu quả.

Cụ thể hơn, theo EVN, việc chậm ban hành các quy định, hướng dẫn về định mức tiêu hao năng lượng, danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ dẫn tới thiếu các rào cản kỹ thuật để hạn chế các công nghệ, thiết bị lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Thực tế, ở Việt Nam, vẫn còn nhiều doanh nghiệp sử dụng dây chuyền, công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, điển hình là các nhà máy xi măng, nhà máy thép…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp mong đợi các cơ chế khuyến khích của Nhà nước để thúc đẩy SDNLTK&HQ như giảm/miễn/khấu trừ thuế cho các thiết bị tiết kiệm năng lượng hiện nhưng chưa được cụ thể hóa, chưa có văn bản hướng dẫn từ cơ quan quản lý Nhà nước; chưa cụ thể hóa cơ chế ưu đãi vay vốn cho các doanh nghiệp sản xuất - công nghiệp và thương mại để thực hiện các giải pháp SDNLTK&HQ.

Huy động toàn dân tham gia tiết kiệm điện

Để đạt được các mục tiêu tiết kiệm điện, Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20 trong thời gian tới hướng tới huy động toàn thể người dân, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động tiết kiệm điện phải được thực hiện thường xuyên, liên tục tại các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện...; trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, cơ sở sản xuất... Từ đó, tạo nên ý thức tự giác trong mọi hoạt động của xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng phát triển bền vững.

pc_lam_dong_2.jpg
Hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện cần được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ

Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng chương trình chuyển đổi thị trường cho sản phẩm tiết kiệm điện và hỗ trợ xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình tiết kiệm điện hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng nông nghiệp, trường học, thủy sản, thương mại và dịch vụ...

Để triển khai tốt các mục tiêu tiết kiệm điện nói riêng, tiết kiệm năng lượng nói chung trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện thành công các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 20/CT-TTg. Đồng thời, định kỳ tổ chức họp rà soát, đánh giá triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và chương trình tiết kiệm điện.

Bộ Công Thương cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn về cơ chế tài chính để các Bộ, ban, ngành và các địa phương có căn cứ trong việc lập kế hoạch, bố trí kinh phí và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; giao Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát bổ sung, xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hiệu suất năng lượng đối với các thiết bị tiêu thụ điện.

Bên cạnh đó, Bộ cũng kiến nghị phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương xây dựng và thực hiện liên tục các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện, áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố xây dựng mục tiêu Chương trình Tiết kiệm điện cho địa phương và gắn trách nhiệm hành chính của người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương trong việc thực hiện mục tiêu đó…

Để đạt được mục tiêu chung, trong giai đoạn 2020-2025, hàng năm các lĩnh vực phải đạt mục tiêu cụ thể:

- Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6,5% trong giai đoạn 2020-2025.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiết kiệm tối thiểu 2 % tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực.

- Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tiết kiệm tối thiểu 2 % tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực.

- Lĩnh vực dân dụng tiết kiệm tối thiểu 2,5% tổng điện năng tiêu thụ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho học sinh
(TN&MT) - Sáng ngày 23/9 tại trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng - cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lại bền vững”.
Đừng bỏ lỡ
 • Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng sạch tại đô thị
  (TN&MT) - Ngày 20/9, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND TP.HCM vừa tổ chức khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật năng lượng phân tán đô thị Việt Nam. Riêng đối với TP.HCM, dự án dự kiến sẽ hỗ trợ triển khai ít nhất 400 MW năng lượng sạch, huy động tối thiểu 540 triệu đô la đầu tư công và tư nhân và đưa ra thị trường ít nhất 15 giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về năng lượng đô thị.
 • Ngày 21/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Bắc Bộ sắp đón mưa to và dông
  (TN&MT) - Từ đêm 21-23/9 và thời kỳ ngày 28-29/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình ngày 22-23/9 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
 • Phát động Chiến dịch "Tôi yêu thành phố" hướng tới giảm phát thải khí nhà kính
  (TN&MT) - Ngày 19/9, tại TP. Cần Thơ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam, Văn phòng Biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo phát động Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu thành phố" (We Love City) hướng tới mục tiêu thành phố xanh và giảm phát thải khí nhà kính.
 • Ngày 19/9, Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (19/9), Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ.
 • Thành phố Sơn La kiểm tra, bàn giải pháp khắc phục ngập úng tại xã Chiềng Đen
  (TN&MT) - Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều ngày nay, hơn chục ngôi nhà ở bản Giáng, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La bị ngập trong nước, gây ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của nhiều hộ dân.
 • Ngày 16/9, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 16/9, khu vực Bắc bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Nam bộ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ tầng ô-dôn
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại TP.HCM, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II và các quy định pháp luật về bảo vệ tầng ô-dôn.
 • Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi thực hiện Net Zero
  (TN&MT) - Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã đặt mục tiêu: Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Đối với doanh nghiệp Việt, việc tham gia tiến trình Net Zero có nhiều thách thức, nhưng sẽ đi kèm với cơ hội nhận được nhiều lợi ích lớn hơn từ xu hướng chuyển dịch “xanh” trên thế giới và chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
 • Chung tay bảo vệ “tấm lá chắn” của Trái đất - Tăng cường chốt chặn nhập khẩu
  (TN&MT) - Đối với một lĩnh vực khó và nhiều quy định mới như bảo vệ tầng ô-dôn, việc tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hải quan làm việc trực tiếp tại các cửa khẩu rất quan trọng. Trong giai đoạn 2020 - 2022, Cục Biến đổi khí hậu đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn cho gần 300 cán bộ hải quan cả nước về các quy định mới, góp phần tăng cường năng lực thực thi chính sách.
 • Thừa Thiên - Huế: Cấp bách chống sạt lở bờ biển
  (TN&MT) - Tình hình sạt lở, xâm thực bờ biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng do ảnh hưởng của thiên tai. Cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn cho người dân.
 • Chung tay bảo vệ “tấm lá chắn” của Trái đất - Việt Nam quyết tâm quản lý, loại trừ các chất gây suy giảm tầng ô-dôn
  (TN&MT) - Trong nhiều năm qua, Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã chung tay nỗ lực bảo vệ tầng ô-dôn, kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Sau quá trình chuẩn bị, Việt Nam sẽ bắt đầu đưa vào quản lý những môi chất lạnh gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2024.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO