Tiếp tục quan tâm tới đối tượng vùng đặc biệt khó khăn

Trường Giang - Khương Trung | 28/10/2022, 14:42

(TN&MT) - Sáng 28/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải trình một số vấn đề các Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tại phiên thảo luận, Đại biểu Hoàng Thị Đôi (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La) cho biết, đồng bào cử tri và Nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi rất vui mừng, rất kỳ vọng về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành. Tuy nhiên, hiện nay, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai rất chậm. Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển của 3 chương trình đến hết tháng 9/2022 ở mức rất thấp, chiếm 2,86%. Đến nay, vẫn còn thiếu nhiều văn bản của Bộ, ngành để hướng dẫn địa phương thực hiện.

Đại biểu đề nghị, Chính phủ, các Bộ, ngành sớm ban hành đồng bộ các văn bản phân bổ vốn kịp thời, đầy đủ để triển khai thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu, tổ chức đánh giá và sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập ở địa phương khi triển khai áp dụng thực hiện Quyết định số 861 và Quyết định 612.

Làm rõ những vấn đề ĐBQH quan tâm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh cho biết, Chương trình mục tiêu, tính đến thời điểm hiện nay được đánh giá là chậm do nhiều nguyên nhân.

Về nguyên nhân khách quan, do Chương trình mục tiêu là chương trình mới, nhiều đối tượng, nhiều dự án cũng nhỏ lẻ, manh mún; quy trình, thủ tục theo các quy định của pháp luật cũng phức tạp; Chương trình có nhiều dự án, nhiều ngành quản lý địa bàn rộng với tượng rộng và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các điểm, các từ cấp Trung ương cho những địa phương cũng còn hạn chế; hệ thống văn bản, pháp luật cũng có một số nội dung chưa được điều chỉnh, hoàn thiện.

281020220933-bt-hau-a-lenh-2.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh làm rõ một số vấn đề các Đại biểu quan tâm

Về nguyên nhân chủ quan, việc ban hành văn bản ở các Bộ, ngành, địa phương mặc dù đã có chỉ đạo phối hợp, tuy nhiên, cũng có những nội dung chưa được kịp thời; công tác chỉ đạo ở các địa phương chưa thực sự quyết liệt; phối hợp để phát hiện và rà soát, sửa đổi, bổ sung nhưng bất cập thì cũng có lúc chưa kịp.

Về giải pháp trong thời gian tới, để thực hiện tốt Chương trình, Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu cho Chính phủ thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau: tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện hoàn thiện các hệ thống văn bản hướng dẫn theo yêu cầu; kịp thời cập nhật những khó khăn để đề xuất xử lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; phát huy vai trò người đứng đầu của các cấp, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân kết hợp phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động để khơi dậy, tạo sự đồng thuận của nhân dân và sự chung tay của toàn xã hội.

2.jpg
Quang cảnh phiên họp sáng 28/10

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là chương trình lớn, khó, địa bàn rộng, cần sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận chung tay của toàn xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, chia sẻ và tăng cường giám sát đối với Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương để Chương trình triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Giải đáp ý kiến của đại biểu về ảnh hưởng của Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 612 Bộ trưởng cho biết, Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV đã phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra các nhiệm vụ chủ yếu, trong đó, có nhiệm vụ xây dựng tiêu chí phân loại vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển. Căn cứ vào đó, UBDT đã phối hợp với 51 địa phương rà soát, đối chiếu các tiêu chí, trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 861/2021/QĐ-TTg phê duyệt các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định 612/QĐ-UBDT phê duyệt các hộ thuộc vùng đặc biệt khó khăn, các xã, thôn thuộc khu vực 2, khu vực 1 vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho rằng, các chính sách đã ban hành giai đoạn trước đã được tích hợp khi xây dựng chương trình mục tiêu. Tuy nhiên, còn 12 chính sách do các Bộ, ngành quản lý, do có áp dụng cho các đối tượng nằm tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn, hiện nay không tiếp tục được hưởng ở tại 406 xã và hơn 6.000 thôn.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, UBDT thống nhất với các Bộ, ban ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất, sửa đổi bổ sung các chính sách theo hướng mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian với các đối tượng không còn nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Bài liên quan
  • Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển KT - XH
    (TN&MT) - Ngày 28/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO