Tiếp tục phát huy, bảo tồn văn hoá dân tộc trong giai đoạn mới

Ngọc Trâm | 02/10/2021, 10:04

(TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) giai đoạn 2021 - 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, 2 cơ quan sẽ cùng nhau phát huy, tiếp nối thành tích của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác dân tộc và lĩnh vực văn hóa.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ VHTT&DL giai đoạn 2017 đến nay chỉ rõ: Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 2 cơ quan đã được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị trực thuộc đã chủ động, tích cực trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan; chủ động phối hợp về nghiệp vụ, cử cán bộ tham gia xây dựng các dự án luật và các văn bản hướng dẫn thực thi chính sách.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VHTT&DL vùng đồng bào DTTS; việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS; các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II; công tác phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2025.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021 - 2025, 2 cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG, trọng tâm là Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc giao Vụ Tuyên truyền; Bộ VHTT&DL giao Vụ Văn hóa dân tộc là cơ quan thường trực, đầu mối chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo 2 cơ quan xây dựng kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp hàng năm, kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan thời gian qua là cơ hội để 2 bên nhìn lại và cùng tiến xa hơn, đạt nhiều kết quả cao hơn trong Chương trình phối hợp giai đoạn mới. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ sẽ giao cho các Cục, Vụ tuyển chọn những cá nhân có tâm sáng, nhiệt huyết, biết trân trọng, lắng nghe đồng bào, học tập đồng bào để triển khai các nội dung, nhằm đạt hiệu quả cao nhất của Chương trình phối hợp.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao sự phối hợp có trách nhiệm của 2 cơ quan trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt sự quan tâm ưu tiên của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đến vùng DTTS, đến đồng bào DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 là căn cứ, cơ sở để hướng dẫn hai cơ quan, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo khả thi, đúng chức năng, nhiệm vụ với sản phẩm, kết quả cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng. 2 cơ quan sẽ cùng nhau phát huy, tiếp nối thành tích của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác dân tộc và lĩnh vực văn hóa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ, Ủy ban Dân tộc cam kết làm hết sức, hết trách nhiệm của mình với mục tiêu tạo sự chuyển biến, khởi sắc trên vùng đồng bào DTTS để đồng bào tự hào, tin tưởng, chung tay, góp sức cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo 2 cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ VHTT&DL giai đoạn 2021 - 2025.

Giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban Dân tộc và Bộ VHTT&DL sẽ phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gia đình truyền thống các DTTS; tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các DTTS Việt Nam góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực trong công tác VHTT&DL và gia đình cho các các nghệ nhân, Người có uy tín, trưởng thôn, bản người DTTS. Tăng cường tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2 cơ quan sẽ phối hợp tổ chức triển khai các đề án, dự án như: Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”; Đề án hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2025; Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa thanh niên, học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc… Đặc biệt, phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”.

Bài liên quan
 • Thúc đẩy phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú, bán trú  
  (TN&MT) - Trong chuyến công tác, làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ cùng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã tới thăm cán bộ, giáo viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, Ủy ban Dân tộc cùng các Bộ, ngành sẽ quan tâm, hỗ trợ phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú để ngày càng có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong điều kiện tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
 • Đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
  (TN&MT) - Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi họp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) và Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”.
 • Bình Định: Tưng bừng Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi
  Tối 16/6, tại thị trấn Vĩnh Thạnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ 16 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Ðịnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước” từ ngày 16 đến ngày 18/6/2022.
 • Lấy ý kiến thay thế 2 Nghị định về tôn giáo, tín ngưỡng
  (TN&MT) - Đầu tháng 6/2022, tại Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo hai nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 162).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO