Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ TN&MT

Việt Anh | 10/01/2023, 15:01

(TN&MT) - Sáng 10/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

_mg_5769-2-(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT cho biết, năm 2022, Văn phòng Bộ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng Chương trình công tác năm của Lãnh đạo Bộ, phối hợp rà soát Chương trình hành động của ngành triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/CP của Chính phủ trên cơ sở đó xây dựng Chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, quý cho Lãnh đạo Bộ; thường xuyên đôn đốc, kiểm soát tiến độ các đề án, dự án, văn bản trình Thủ tướng Chính phủ 23 đề án, văn bản và trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 20 Thông tư.

Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; chuẩn bị tài liệu cho Bộ trưởng họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; tham gia xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược về TN&MT, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ trì sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng; xây dựng Quy chế phối hợp với Bộ Công an và Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 với Đài truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ, Thường trực tổ công tác đã thực hiện việc đôn đốc hàng tuần đối với 1.563 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 3.526 nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao; xây dựng và ban hành kịp thời gần 100 thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi làm việc với các địa phương và Bộ, ngành và đôn đốc việc triển khai thực hiện; phân loại hơn 1.000 đơn thư công dân gửi đến Bộ trưởng; chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Bộ cho các báo, tạp chí; chuẩn bị bài phát biểu, bài tham luận của Lãnh đạo Bộ tại các hội nghị, hội thảo.

Văn phòng Bộ cũng làm tốt công tác văn thư lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, kiểm soát giải quyết 7.901 hồ sơ thủ tục hành chính, xử lý các văn bản đến, đi khoa học hiệu quả, kịp thời, thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo quản an toàn tài liệu, quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

Cùng với đó, Văn phòng Bộ đã chủ động trong công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ, các điểm sáng từ địa phương cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân, doanh nghiệp; chủ động cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; bảo đảm vận hành các hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân, đánh giá mực độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của Bộ; tiếp nhận, đôn đốc trả lời 911 ý kiến của công dân; thực hiện cung cấp thông tin định kỳ một cách chủ động đối với các kết quả đạt được của Bộ, ngành và các vấn đề dư luận, báo chí quan tâm.

Văn phòng Bộ cũng đã đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Bộ tại trụ số 10 Tôn Thất Thuyết và triển khai các hoạt động của Bộ tại khu vực phía Nam.

_mg_5760.jpg
Ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT cho biết, để thực hiện thắng lợi 10 mục tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 khâu đột phá của Bộ, ngành TN&MT trong năm 2023, Văn phòng Bộ đặt quyết tâm cao với tinh thần “Chủ động, hội nhập, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả” để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023. Theo đó,  năm 2023, Văn phòng tập trung đổi mới công tác tham mưu tổng hợp điều hành của Bộ, thiết lập hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo, tham gia hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, chủ động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kết nối công khai với hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, xử lý kịp thời các văn bản; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đảm bảo chế độ cho cán bộ công chức, người lao động.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kết nối các hoạt động chung của Bộ, tổ chức có hiệu quả các Hội nghị, hội thảo, cuộc họp; chủ động trong tuyên truyền, truyền thông các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng công tác phía Na0m.

_mg_5737.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ năm 2022, đặc biệt là trong việc đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng chương trình công tác; tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao... Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ, đưa ra nhiều giải pháp tăng cường công tác phối hợp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như những nỗ lực của Văn phòng Bộ trong năm 2022. Đặc biệt, ghi nhận vai trò tham mưu, giúp việc của Văn phòng Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, công tác điều phối, khâu nối các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Bộ TN&MT.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Văn phòng Bộ và đề nghị đơn vị tiếp tục cải cách, đổi mới cách thức tổ chức công việc; bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Đặc biệt, Văn phòng Bộ cần chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp bám sát yêu cầu thực tiễn phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, tổng hợp hơn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng và kết nối các hoạt động chung của Bộ, tổ chức có hiệu quả các Hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên lưu ý, Văn phòng Bộ cần bám sát chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 68/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ mới của Bộ TN&MT, trong đó phải nắm bắt tình hình mới để kịp thời tiếp nhận con người, bàn giao nhiệm vụ để công việc được hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Bài liên quan
 • Văn phòng Bộ TN&MT: Góp phần hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành
  (TN&MT) - Là một trong những đơn vị thành lập sớm nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Văn phòng Bộ luôn nỗ lực theo kịp với bước phát triển của ngành. Những năm qua, Văn phòng Bộ TN&MT đã dần đổi mới cách thức triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TN&MT qua các thời kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ và Tọa đàm “Khát vọng tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tổ chức chiều 28/3, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung thường xuyên trau dồi kỹ năng, kiến thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn”.
 • Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  (TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
  (TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 23/3, tại quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.
 • Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
 • Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh
  (TN&MT) - Phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định: Ngành tài nguyên và môi trường cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
 • Bộ TN&MT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Thúc đẩy nghiên cứu biến đổi khí hậu phục vụ quá trình phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 17/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXV với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và khoa học mở trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.
 • Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/3, tại Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung.
 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ứng phó với biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Ngày 16/3, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Tri thức Orange và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho giai đoạn 2019 - 2023, nhằm nâng cao nguồn chất lượng nhân lực và giải quyết những thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang phải đối mặt.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, khai thác quỹ đất công: Triển khai nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định. Điển hình là công tác quản lý, khai thác quỹ đất công luôn được các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực từ đất đai
  Chiều 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai chủ trì buổi Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị cho dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).
 • Bổ nhiệm 3 lãnh đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
  (TN&MT) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể dự và chỉ đạo Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO