Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngọc Trâm | 11/12/2021, 05:42

(TN&MT) - Ủy ban Dân tộc và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2021 và ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn tới, 2 cơ quan sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho thanh, thiếu nhi vùng DTTS và miền núi…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; các Bí thư Trung ương Đoàn: Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Phạm Duy Trang, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm; đại diện Lãnh đạo các Ban, Vụ, đơn vị thuộc 2 cơ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa 2 cơ quan.

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2021, 2 cơ quan đã triển khai nhiều nội dung và hình thức phối hợp, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Hai cơ quan đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào DTTS nói chung, thanh niên nói riêng phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tham mưu phối hợp xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho thanh, thiếu nhi vùng DTTS và miền núi; tổ chức các sự kiện biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân thanh, thiếu nhi DTTS có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng DTTS và miền núi được quan tâm, chú trọng.

Giai đoạn 2017 - 2021, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao trên 23 nghìn suất học bổng thường niên cho các em học sinh, sinh viên DTTS vượt khó học giỏi với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng. Hàng năm, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Từ năm 2017 - 2021, Chương trình đã tuyên dương 431 em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

Kế thừa những kết quả đã đạt được giai đoạn trước, Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện với mục đích: Triển khai hiệu quả công tác thanh, thiếu niên, nhi đồng gắn với công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của 2 cơ quan trong các hoạt động của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển… Đặc biệt, trong giai đoạn này, hai cơ quan sẽ tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả những nội dung có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi vùng DTTS và miền núi trong Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phát biểu tai Hội nghị, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị diễn ra trước thềm Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc giai đoạn mới. Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn khẩn trương triển khai Chương trình phối hợp tới cơ sở để đảm bảo sự phối hợp thông suốt. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, của đoàn viên thanh niên vào các chương trình, chính sách liên quan đến thanh thiếu niên DTTS, nhất là trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi bắt đầu từ nhận thức và có vai trò đóng góp to lớn của thế hệ trẻ. Vì vậy, Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan có vai trò rất quan trọng trong triển khai chính sách dân tộc.

Về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị 2 cơ quan tiếp tục cụ thể hóa Chương trình phối hợp bằng những nhiệm vụ cụ thể với nhiều đổi mới. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Chương trình phối hợp giai đoạn tới sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên, phát huy tiềm năng lợi thế vùng đồng bào DTTS và mền núi, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Ghi nhận những đóng góp trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn Thanh niên giai đoạn 2017 - 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng Bằng khen của cho Ban Đoàn kết và tập hợp Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn; tập thể Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương đoàn giai đoạn 2017 - 2021. Cũng tại Hội nghị, 17 cá nhân thuộc Trung ương Đoàn đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”; 18 cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bài liên quan
 • Xác định rõ mục tiêu cụ thể trong công tác truyền thông ở vùng đồng bào DTTS và miền núi
  (TN&MT) - Sáng 10/12, Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” do Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức đã mở ra nhiều ý kiến đóng góp, phương thức tiếp cận mới của các cơ quan báo chí, viện nghiên cứu…; hứa hẹn những phương hướng thông tin tuyên truyền hiệu quả hơn, góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nâng cao đời sống đồng bào để hướng tới mục tiêu phát triển chung của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bình Thuận: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
(TN&MT) -Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
  (TN&MT) - Tỉnh Đắk Nông đã cùng phối hợp mở một số lớp dạy nghề phù hợp với đời sống và tập tục truyền thống của người đồng bào nơi vùng đất đầy nắng và gió như Tây Nguyên.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO