Tiền Giang: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững

Bạch Thanh (thực hiện) | 10/04/2023, 17:28

(TN&MT) - Để góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Tiền Giang đã và đang phát huy tối đa các nguồn lực đất đai, nhất là quản lý và sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Văn Phương - Giám đốc Sở TN&MT Tiền Giang xung quanh nội dung này.

h1.jpg
Ông Đoàn Văn Phương - Giám đốc Sở TN&MT Tiền Giang

PV: Xin ông cho biết những điểm nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua?

Ông Đoàn Văn Phương:

Thời gian qua, một trong những điểm nổi bật về công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đó là ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức được nâng lên; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tăng cường.

Song song đó, tỉnh Tiền Giang còn thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ và tích cực trong quy định rõ các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, các quyền của người sử dụng đất được Nhà nước bảo đảm, minh bạch trong công tác giao đất, cho thuê đất, tạo sự cạnh tranh công bằng trong công tác quản lý, sử dụng đất cũng như tạo thuận lợi trong mời gọi đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đưa đất vào sử dụng ngày càng hiệu quả…, góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, các sở, ngành chức năng và các địa phương cũng đã phối hợp theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh bảng giá đất đảm bảo linh hoạt, phù hợp với từng loại đất, các đối tượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất, cho thuê đất; đồng thời, có cơ chế xử lý chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương, đô thị và nông thôn, các khu, cụm công nghiệp…

h2.jpg
Tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý đất đai, tỉnh Tiền Giang vẫn còn những vướng mắc, hạn chế nào, thưa ông?

Ông Đoàn Văn Phương:

Có thể khẳng định, công tác quản lý và sử dụng đất những năm qua trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo hướng tích cực, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, từng bước ổn định đời sống của người dân.

Tuy vậy, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, hạn chế như: nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ; sử dụng đất một số nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; nhận thức về chính sách pháp luật đất đai của một bộ phận người dân còn hạn chế; tình hình vi phạm pháp luật như lấn chiếm đất, sử dụng sai mục đích sử dụng đất, chưa đưa đất vào sử dụng... vẫn còn xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác lập quy hoạch sử dụng đất chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý, các quy hoạch còn chồng chéo; thực hiện thu hồi đất, hồ sơ kiểm kê, áp giá, bồi thường còn thiếu sót dẫn đến người dân vẫn còn khiếu nại khi bị thu hồi đất; thủ tục hành chính về đất đai có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn hồ sơ trễ hạn.

Với những mặt hạn chế, vướng mắc như trên đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất; đồng thời, dẫn đến việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chưa đạt hiệu quả tối đa, nên nguồn lực đất đai chưa phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

h3.jpg
Tiền Giang sẽ phát triển đô thị thông minh, xanh và thân thiện với môi trường

PV: Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Tiền Giang đề ra những giải pháp nào?

Ông Đoàn Văn Phương:

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Tiền Giang hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ quan quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh như xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng và chất lượng, áp dụng công nghệ hiện đại đảm bảo nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý về lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, xây dựng đề án quản lý đất công để phục vụ cho công tác quản lý chặt chẽ đất đai và phục vụ cho việc kêu gọi đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống kiểm kê, thống kê đất đai được tự động hóa dựa trên hệ thống hồ sơ địa chính dạng số được cập nhật chỉnh lý thường xuyên, đầy đủ, đảm bảo cung cấp số liệu thống kê, kiểm kê nhanh chóng và chính xác.

Đồng thời, tỉnh Tiền Giang cũng đã hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với vai trò là công cụ quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo phân bổ tài nguyên đất đai hợp lý, quản lý và sử dụng đất hiệu quả, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá của tỉnh Tiền Giang.

Thời gian tới, tỉnh Tiền Giang sẽ hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai thông qua việc xây dựng và áp dụng cơ sở dữ liệu và tích hợp dữ liệu đất đai của tỉnh; tập trung triển khai công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính 03 huyện còn lại, để hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảng giá đất, định giá đất, bản đồ giá đất và các chính sách tài chính đất đai, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn lực đất đai tham gia thị trường bất động sản và khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng tỉnh Tiền Giang định hướng đến năm 2030, trọng tâm nhất là tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai để thu hút các nhà đầu tư vào địa phương. Đồng thời, tỉnh Tiền Giang cũng sẽ ưu tiên quỹ đất sạch nhằm phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Tiền Giang: Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường gắn với an sinh xã hội
  (TN&MT) - Xác định bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Tiền Giang đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công tác BVMT gắn với an sinh xã hội, góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
 • Sơn La: Xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng
  (TN&MT) – Qua rà soát, kiểm tra, đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO