Tiền Giang: Đưa tài nguyên đất vào sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Bạch Thanh | 20/10/2021, 14:31

(TN&MT) - Theo Lãnh đạo Sở TN&MT Tiền Giang, kết quả từ việc thu hồi đất khách quan, đúng quy định; các quyền của người sử dụng đất được Nhà nước bảo đảm, minh bạch trong công tác giao đất, cho thuê đất tạo sự cạnh tranh công bằng trong quản lý, mời gọi đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đưa đất vào sử dụng hiệu quả…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Tiền Giang thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai

Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, một trong những điểm nổi bật của tỉnh Tiền Giang đó là ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân được nâng lên; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tăng cường.

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang còn thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ và tích cực trong quy định rõ các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, các quyền của người sử dụng đất được Nhà nước bảo đảm, minh bạch trong công tác giao đất, cho thuê đất tạo sự cạnh tranh công bằng trong quản lý, sử dụng đất, tạo thuận lợi trong mời gọi đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đưa đất vào sử dụng hiệu quả… Từ đó, góp phần phát triển thị trường bất động sản, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. 

Ông Võ Văn Tươi - Phó Giám đốc Phụ trách Sở TN&MT Tiền Giang cho biết, trong thời gian qua, một trong các mô hình hay về quản lý đất đai, tăng nguồn thu, cải cách hành chính về lĩnh vực đất đai tại Tiền Giang được thể hiện rõ qua sự phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường làm cơ sở báo cáo đề xuất đơn vị tư vấn xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất đảm bảo linh hoạt, phù hợp với từng loại đất, các đối tượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất, cho thuê đất; đồng thời, có cơ chế để xử lý chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương, giữa đô thị và nông thôn, ở các khu, cụm công nghiệp…

Một góc TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Cần giải quyết mâu thuẫn, chồng chéo liên quan

Ông Võ Văn Tươi - Phó Giám đốc Phụ trách Sở TN&MT Tiền Giang cho rằng, từ thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2013, tỉnh Tiền Giang nhận thấy một số mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật về đất đai và các luật khác có liên quan gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 91, điểm a khoản 1 Điều 93 và khoản 2 Điều 94 Luật Xây dựng đối với điều kiện cấp phép các công trình xây dựng trong đô thị, nhà riêng lẻ và cấp phép xây dựng có thời hạn thì phải “Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt”. Nên thực tế tại các địa phương không thể tiến hành cấp giấy phép xây dựng.

Còn tại Điều 118, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất. Trong khi Luật Đấu thầu quy định các trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Luật Đầu tư thì quy định các trường hợp quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, khi xem xét một trường hợp cụ thể, địa phương còn lúng túng và khó khăn trong việc áp dụng luật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bởi thế, theo ông Võ Văn Tươi, đối với lĩnh vực này, tỉnh Tiền Giang kiến nghị Chính phủ cùng với các Bộ, ngành chức năng nên nghiên cứu sửa đổi thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư trong việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo hướng tuân thủ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; hoặc ngoài hình thức giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư còn được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, cũng nên rà soát tổng thể, đánh giá toàn diện quy định pháp luật đất đai để có điều chỉnh, bổ sung, thay thế đáp ứng nhu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đặc biệt, có chủ trương khuyến khích, tập trung tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; đồng thời, đồng bộ hóa các loại quy hoạch để tránh trường hợp vị trí thửa đất phù hợp với quy hoạch lĩnh vực này mà không phù hợp với quy hoạch lĩnh vực khác; hướng đến quy hoạch là một trong những cơ sở pháp lý cao nhất để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bài liên quan
  • Long An: Đồng bộ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
    (TN&MT) - Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Long An luôn quan tâm chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong đó, việc quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thực tế đã có sự liên kết, tác động, hỗ trợ lẫn nhau; thực hiện được vai trò của mỗi loại quy hoạch trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO