Thực thi pháp luật

Tọa đàm: Thực thi pháp luật môi trường và cơ hội phát triển công nghiệp tái chế
Luật Bảo vệ môi trường 2020 đưa ra nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả phí" với việc yêu cầu nhà sản xuất phải có trách nhiệm quản lý các sản phẩm sau khi chúng trở thành rác thải (EPR). Việc thực thi EPR sẽ dẫn dắt nhà sản xuất nội hóa chi phí quản lý chất thải vào trong chi phí sản phẩm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO