Thực hiện tốt chức năng làm đầu mối của Bộ TN&MT tại phía Nam

Tường Tú | 30/07/2020, 16:56

(TN&MT) - Ông  Ngô Văn Giới - Bí thư Chi bộ Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM cho biết: Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM đã và đang tập trung triển khai thực hiện tốt chức năng là làm đầu mối của Bộ TN&MT; đồng thời, tạo sự gắn kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT và địa phương tại các tỉnh, thành phía Nam. 

Ông  Ngô Văn Giới - Bí thư Chi bộ Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM xác định nhiệm vụ quan trọng được Bộ TN&MT giao là làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT tại phía Nam thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác và Quy chế làm việc của Bộ TN&MT. Trong những năm qua, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM đã làm đầu mối liên hệ với các địa phương phía Nam (từ Ninh Thuận trở vào) phục vụ cho các đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ TN&MT. 

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chương trình làm việc hàng năm của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM, từ đó đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, đến việc xác định nội dung cụ thể công việc cần thực hiện, phân công công việc cho từng bộ phận và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, cập nhật tiến độ thực hiện.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Lãnh đạo Văn phòng Bộ TN&MT, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM đã tập trung nỗ lực thực hiện công tác tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động của Bộ TN&MT, đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ và những công việc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ TN&MT và Lãnh đạo Văn phòng Bộ, giúp Lãnh đạo Bộ TN&MT nắm được thông tin ngành và làm cơ sở để ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động tại Khu liên cơ quan của Bộ tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM cũng đã chủ động tổ chức rà soát, đánh giá, góp ý sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, đặc biệt là tin học văn phòng, triển khai và thực hiện quản lý, soạn thảo, ký và ban hành văn bản trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT nhằm giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết đối với những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM đã tham gia vào các đoàn công tác của Bộ TN&MT, các đoàn công tác của Quốc hội và giám sát, tham gia hội thảo lấy ý kiến, đóng góp ở các địa phương cho các Luật như: Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đo đạc và Bản đồ, góp ý vào các văn bản liên quan ngành TN&MT. Đồng thời, tổ chức phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Bộ TN&MT và tham gia các đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ làm việc với UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phía Nam.

Trụ sở Khu liên cơ quan Bộ TN&MT tại TP.HCM

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM được giao trực tiếp quản lý, vận hành trụ sở Khu liên cơ quan Bộ TN&MT tại TP.HCM theo Quy chế quản lý, sử dụng Khu liên cơ quan Bộ tại TP.HCM và Quy chế Văn hóa công sở của Bộ TN&MT. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM đã thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh trật tự, công tác PCCC, vệ sinh môi trường được đảm bảo, các hệ thống trang thiết bị của Tòa nhà hoạt động thông suốt, đảm bảo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị làm việc tại đây.

Ngoài những chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM còn thực hiện các nhiệm vụ khác như: dự toán thu chi ngân sách hàng năm; quản lý, sử dụng công chức và người lao động của Cơ quan, thực hiện các chế độ, chính sách với đội ngũ công chức, người lao động. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân, vật lực, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM đã nỗ lực để thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Những kết quả đó đã được Lãnh đạo Bộ TN&MT, Lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan ghi nhận. Cụ thể, từ năm 2015 đến năm 2019, các đảng viên Chi bộ Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được Bộ TN&MT công nhận 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Tập thể Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM và nhiều cá nhân cũng đã được các cấp đảng, chính quyền và đoàn thể khen tặng vì đạt thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ được giao. 

Để đạt được những kết quả như trên, đó chính là nhờ vào sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Lãnh đạo Văn phòng Bộ, sự quan tâm của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT và các tỉnh, thành phía Nam cùng với sự quyết tâm của Chi bộ, Lãnh đạo Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM đã có ý thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn trong hoạt động quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó là sự chấp hành kỹ luật, kỹ cương và trách nhiệm của người đứng đầu Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM; việc kiểm tra, kiểm soát các đầu mối công việc nội bộ Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ; việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện quan liêu, bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TN&MT tại TP.HCM đã đóng góp một phần công sức của mình vào những thành tích chung của ngành TN&MT tại 21 tỉnh, thành phía Nam.

Bài liên quan
 • Họp mặt kỉ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Ngày 27/8, tại TP.HCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT đã tổ chức Họp mặt kỉ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 15 năm thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT. Tham dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Đức, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT Lạng Sơn
(TN&MT) - Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đề nghị công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT cần phải cập nhật kịp thời, am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật, năng động, sáng tạo trong áp dụng các quy định của pháp luật về công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ…
Đừng bỏ lỡ
 • Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ ngành TN&MT
  (TN&MT) - Ngày 26/9, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc khoá Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách ngành TN&MT năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tới dự và chủ trì Hội nghị.
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO