Thực hiện Luật đất đai 2013 tại huyện Tủa Chùa

Hoàng Châu | 12/09/2022, 15:50

(TN&MT) - Triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Tủa Chùa, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Quyền lợi của người sử dụng đất được đảm bảo; một số khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tiếp tục được tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất.

Theo ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa: Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Tủa Chùa để làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Huyện đã tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020. Công tác lập, điều chỉnh, trình thẩm định, trình ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, tiến độ; việc lấy ý kiến nhân dân được quan tâm, chú trọng. Do đó, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng được nâng cao, phù hợp với thực trạng nhu cầu, định hướng sử dụng đất trên địa bàn.

a1(2).jpg
Trung tâm huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Cùng với đó, công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn đã bám sát vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư. Cụ thể, từ tháng 7/2014- 12/2021 UBND huyện đã ban hành quyết định giao đất cho 154 trường hợp (giao đất ở qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 86 trường hợp, giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho 68 trường hợp) với diện tích 3,54 ha; ban hành quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 70 trường hợp với diện tích 1,2 ha; ban hành quyết định thu hồi đất cho 32 công trình, dự án với tổng diện tích là 213,27 ha.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Công tác đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn bước đầu đã đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng đất. Cụ thể, từ tháng 7/2014 - 12/2021, trên địa bàn huyện đã tiến hành đo đạc thực hiện dự án 18.419,55 ha đất ở, đất nông nghiệp (chiếm 26,9% diện tích đất tự nhiên toàn huyện); thực hiện đo đạc để giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Kế hoạch của UBND tỉnh với tổng diện tích là 21.166,33 ha (chiếm 30,9% diện tích đất tự nhiên toàn huyện); đã cấp được 19.164 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích cấp là 47.124,47 ha cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn.

a2(1).jpg

Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Qua thanh tra đã phát hiện những sai phạm và xử lý kịp thời, đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, đồng thời đề xuất các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý về đất đai; tuyên truyền pháp luật về đất đai, giúp cho người sử dụng đất, tổ chức, doanh nghiệp và mọi cá nhân hiểu rõ hơn các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nền nếp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai phát huy dân chủ; bộ máy quản lý từng bước được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành đồng bộ và kịp thời, đúng quy định của pháp luật, ngày càng phù hợp hơn với điều kiện thực tế của địa phương; góp phần phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, ngăn ngừa, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đất đai, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tủa Chùa đi vào nền nếp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO