Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của Petrovietnam

PV | 04/03/2021, 11:03

(TN&MT) - Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2021, Petrovietnam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn.

Năm 2020, Petrovietnam đã tiết kiệm được 6.558 tỉ đồng

Trong những năm qua, Petrovietnam đã chủ động phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động tại Công ty Mẹ cũng như các đơn vị thành viên thông qua người đại diện của Tập đoàn về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dưới các hình thức phong phú như văn bản, mạng thông tin, hệ thống quản lý công văn nội bộ, thư điện tử…

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, trong đó đề ra 6 mục tiêu cụ thể. Đáng chú ý như tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn. Trong đó, tập trung triển khai các dự án cấp bách, dự án trọng điểm về dầu khí, nhằm đảm bảo đẩy nhanh và bù đắp tiến độ, sớm đưa vào vận hành thương mại. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt quan trọng bởi mỗi một dự án được hoàn thành không chỉ giúp Petrovietnam giảm thiểu tiền lãi vay còn đóng góp lớn cho công cuộc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là các dự án nguồn điện có công suất lớn tới 1.200 MW như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1…

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sẵn sàng vận hành thương mại.

Tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: tăng cường các giải pháp quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tập trung phối hợp các nguồn lực tại các đơn vị trong Tập đoàn. Từ đó, Petrovietnam đã nỗ lực vượt qua ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhiều đợt giá dầu giảm sâu, khủng hoảng thừa trong sản xuất xăng dầu… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Cụ thể, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã tăng cường và thường xuyên kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa ra dự báo về rủi ro trong hoạt động. Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư chi phí đầu vào, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ dầu khí. Các đơn vị đều phấn đấu tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên so với kế hoạch được phê duyệt, tiết giảm chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, môi giới hoa hồng, hội nghị, khánh tiết… Mặt khác, Petrovietnam cũng đẩy mạnh và tập trung hoàn thành nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, đảm bảo theo nguyên tắc cơ chế thị trường, minh bạch, công khai thông tin.

Đặc biệt, trong năm 2020, Tập đoàn đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn thể cán bộ công nhân viên về thực hành tiết kiệm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại mỗi đơn vị trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Không nương nhẹ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gây thất thoát, lãng phí trong sản xuất kinh doanh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân trong năm qua.

Song song với công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Petrovietnam đã đưa nội dung kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm vào kế hoạch kiểm tra hằng năm của Tập đoàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, báo cáo thực tế công tác tiết kiệm, giám sát thực hiện tại các đơn vị theo định kỳ hằng tháng, quý. Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và áp dụng hệ thống các định mức, làm cơ sở kiểm soát và tiết kiệm chi phí.

Tiếp tục thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Petrovietnam đã nghiêm chỉnh chấp hành Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và các văn bản quy định của nhà nước. Công tác thực hành tiết kiệm đã thực sự trở thành công việc thường xuyên tại Petrovietnam, gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn thế nữa, đây còn là công tác có tính phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần đẩy mạnh hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

Kết quả, trong năm 2020, Petrovietnam đã tiết kiệm được 6.558 tỉ đồng. Trong đó, tiết kiệm từ chi phí quản lý đạt 1.822 tỉ đồng, tiết kiệm từ chi phí sản xuất kinh doanh đạt 4.418 tỉ đồng, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng đạt 318 tỉ đồng.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang trở thành công việc thường xuyên, gắn liền với công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ý thức người lao động  Petrovietnam.

Vì vậy, Petrovietnam  xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2021, Petrovietnam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn. Tập trung hoàn thành, sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm đảm bảo đẩy nhanh và bù tiến độ.

Một số giải pháp tập trung của Petrovietnam như tổ chức triển khai và giám sát Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí để có thể điều chỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất kinh doanh. Rà soát, hoàn chỉnh và tối ưu các quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh để hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro, lãng phí về thời gian vận chuyển, kho bãi… Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện các giải pháp tối ưu hóa sản xuất các nhà máy, đẩy mạnh phát huy sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh.

Có thể thấy rằng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Petrovietnam. Những kết quả đạt được trong năm 2020 sẽ là cơ sở, động lực để Petrovietnam tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

 

Bài liên quan
 • Petrovietnam và SSFC nâng tầm hợp tác
  (TN&MT) - Chiều ngày 04/02/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Shinkong Synthetic Fibers (SSFC-Đài Loan) đã ký Thỏa thuận hợp tác (MOU) theo hình thức trực tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Lễ kỷ niệm 33 năm thành lập PV GAS: Lan tỏa ý chí phát triển “Hành trình năng lượng xanh”
  Đúng vào ngày tròn 33 năm thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2023), Lễ kỷ niệm đã được tổ chức, đón mừng tuổi đời mới của PV GAS giữa mùa thu tươi đẹp, hướng về các ngày kỷ niệm đáng nhớ của dân tộc và của ngành Dầu khí. Tuổi 33 hứa hẹn sẽ mở tiếp một trang sử của “Hành trình năng lượng xanh” với nhiều đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và nhiệt huyết, đúng như mong ước và nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên - Người lao động (CBCNV-NLĐ) PV GAS.
 • Công đoàn EVNNPT động viên CBCNV tham gia quản lý dự án các đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
  Ngày 20/9, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đến thăm hỏi, động viên CBCNV Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) - là 2 đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
 • Cửu Long JOC: Hành trình 25 năm chinh phục “sư tử” ngoài biển khơi
  Sở hữu thành tích sản xuất kinh doanh cực kỳ ấn tượng, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - hiện là nhà điều hành dầu khí có sản lượng khai thác lớn thứ 2 tại Việt Nam. Sau 25 năm hoạt động, chỉ với bộ máy hơn 300 nhân sự, công ty liên doanh này đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 13 tỷ USD.
 • PC Hải Phòng: Nâng cao chất lượng cung ứng điện
  Với mục tiêu cung cấp điện an toàn, phục vụ cho an sinh xã hội và tăng trưởng phát triển kinh tế của thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã nỗ lực trong việc tăng cường chất lượng điện cung cấp, đồng thời giảm các chỉ số SAIDI và SAIFI .
 • PV GAS tuổi 33: Khí thế mới, vận hội mới - Vững nội lực, vươn tầm cao
  Từ những bước đầu tiên gian khó để đưa dòng khí đồng hành về phục vụ Tổ quốc (năm 1990), sau hơn 3 thập kỷ nỗ lực và trưởng thành, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã vươn lên trở thành doanh nghiệp chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Lá cờ đầu ngành công nghiệp khí, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 2023 là một năm đặc biệt, đánh dấu tuổi 33 của PV GAS với những vận hội mở ra một thời kỳ phát triển mới.
 • Thiso Retail trao 6.500 mũ bảo hiểm cho học sinh quận Gò Vấp và Tân Bình
  Vừa qua, tại Trường tiểu học Phan Huy Ích, Thiso Retail trực thuộc Tập đoàn THISO trao tặng 6.500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh 05 trường Tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp và Tân Bình.
 • PV GAS với thông điệp “Giải pháp năng lượng cho tăng trưởng xanh” tại GRECO 2023
  Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 33 năm thành lập (20/9/1990 - 20/9/2023), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tham gia Không gian triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh và các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2023 (GRECO 2023).
 • PC Hòa Bình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ khách hàng
  Để cung cấp điện với chất lượng tốt hơn, những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Qua đó, cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho khách hàng.
 • PC Bắc Giang cung cấp nhiều lợi ích cho khách hàng
  Những năm qua, song song với việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đang đẩy mạnh cung cấp các loại hình dịch vụ điện phục vụ cho nhu cầu của các khách hàng.
 • Petrolimex Aviation đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015
  Vừa qua, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã diễn ra Lễ công bố Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm với các mặt hàng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy
  Vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành công văn gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng thuộc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên thị trường.
 • PVOIL và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết thỏa thuận hợp tác
  Vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vinh danh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị tuân thủ tốt pháp luật hải quan, tích cực hợp tác với cơ quan hải quan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, PVOIL và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng quan hệ đối tác thường xuyên.
 • PV GAS: Hành trình 33 năm chinh phục đỉnh cao
  Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, 33 năm qua, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) luôn giữ vững vai trò đơn vị dẫn dắt ngành công nghiệp Khí Việt Nam, tiếp tục ghi thêm những mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, vững bước tiến vào tương lai; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO