Thúc đẩy chuyển đổi số và công nghệ số trong khoa học Trái đất, mỏ và môi trường

Thanh Tùng | 15/04/2022, 14:18

(TN&MT) - Sáng 15/4, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021 và Hội nghị Khoa học toàn quốc về Trái đất, mỏ, môi trường lần thứ IV năm 2021 với chủ đề: Chuyển đổi số và công nghệ số trong khoa học Trái đất, mỏ, môi trường.

Dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi; Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái; Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ Mai Trọng Nhuận; Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Quyền; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Giáo sư Nhà nước và nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực Trái đất, mỏ, môi trường.

2(2).jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Yêu cầu bức thiết từ thực tế

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, khoa học Trái đất cùng với các ngành mỏ, môi trường với hoạt động bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên, môi trường của con người và vai trò của chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhau. Trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững cùng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cùng với đó, Bộ cũng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngành Tài nguyên và Môi trường từ Trung ương đến địa phương quán triệt nguyên tắc bảo vệ và khai thác sử dụng tài nguyên, môi trường phải ngày càng bền vững. Mỗi hành động chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường đều đã và đang thể hiện quan điểm, phương châm này.

5.jpg
Trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 8 nhà nghiên cứu về khoa học Trái đất, mỏ và môi trường năm 2021

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, Việt Nam đã trải qua thời gian dài phát triển dựa vào các nguồn tài nguyên, lao động giá rẻ, trên thực tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trong những giai đoạn lịch sử cụ thể. Tuy nhiên, nước ta hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, trong xu thế chung của thế giới, Việt Nam cần thể hiện trách nhiệm trong giải quyết những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Chúng ta cần hướng tới xây dựng một xã hội có ý thức tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý, giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên, hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

8.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho rằng, để nhận diện và ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức toàn cầu hiện nay về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, thực hiện tốt 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, thế giới đang đặt kỳ vọng vào sự phát triển các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Big data, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo...

Nhiều học giả trên thế giới cho rằng, việc có thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững hay không ở các quốc gia phụ thuộc phần lớn vào khả năng ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư tại quốc gia đó.

Ông Tạ Đình Thi

Ông Tạ Đình Thi cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số, công nghệ số là xương sống, nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan tới nội dung này. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển nền kinh tế số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

3(3).jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi phát biểu tại Hội nghị

Đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển

Theo các chuyên gia về khoa học Trái đất, môi trường, chuyển đổi số đang mang lại các cơ hội to lớn đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là không ít các thách thức, đặc biệt đối với các quốc gia như Việt Nam. Những thách thức có thể kể đến như: xuất phát điểm về khoa học, công nghệ còn thấp, nhận thức về chuyển đổi số trong đại bộ phận người dân chưa cao, tỷ lệ doanh nghiệp hiểu biết về chuyển đổi số còn ít, nguồn lực đầu tư đặc biệt đầu tư cho đổi mới sáng tạo còn hạn chế, khung chính sách pháp lý chưa đáp ứng với vai trò kiến tạo cho kinh tế số… Những thách thức này là rào cản không nhỏ trong quá trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho rằng, chúng ta phải thay đổi nhận thức, tư duy khoa học và hành động quyết liệt để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 749/QĐ-TTg về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đề ra tầm nhìn đến năm 2030 “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp”.

Bên cạnh đó, các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo, cũng như những lĩnh vực liên quan khác, cũng đề ra yêu cầu phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt đặt ra yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa các hoạt động điều tra cơ bản, dự báo, hướng đến phát triển nền kinh tế số.

Ở khía cạnh khác, ông Tạ Đình Thi cho biết, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn để về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường. “Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẵn sàng phối hợp triển khai những hoạt động liên quan tới chuyển đổi số và công nghệ số trong khoa học Trái đất, mỏ và môi trường nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như đã nêu trên”, ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, một trong những giải pháp quan trọng để góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay là tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, giúp chúng ta tạo ra lợi thế của những nước đi sau như Việt Nam so với các nước phát triển do không bị hạn chế bởi quy mô cồng kềnh, quán tính lớn; tạo điều kiện cho Việt Nam bứt phá nhanh chóng, đạt được những mực tiêu phát triển bền vững. Do đó, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ nói chung, chuyên ngành khoa học Trái đất cùng với các ngành mỏ và môi trường nói riêng phải thể hiện được vai trò tiên phong trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ công tác chỉ đạo, tham mưu quản lý Nhà nước đối với vấn đề tài nguyên và môi trường.

1(2).jpg
Ông Trần Hồng Thái ký kết Biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Ở góc độ khác, ông Tạ Đình Thi cho rằng, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ, môi trường đòi hỏi phải có sự chung tay của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, từ các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và của từng người dân. Trong đó, đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư và các nhà khoa học được coi là hạt nhân trong việc góp phần thực hiện chuyển đổi số và là nhân tố quan trọng đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng chứng kiến Lễ trao quyết định cho 8 tân Phó Giáo sư về lĩnh vực Trái đất, mỏ, môi trường năm 2022; khánh thành Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước liên ngành khoa học ái đất, mỏ và môi trường và Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học toàn quốc về Trái đất, mỏ, môi trường lần thứ IV năm 2021, các đại biểu đã nghe nhiều báo cáo khoa học như: Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ, chuyển đổi số hướng tới một xã hội phát triển bền vững, an toàn và thịnh vượng; Mô phỏng khối đá phục vụ đánh giá ổn định bờ mỏ, áp dụng đánh giá cho mỏ than Khe Sim, Quảng Ninh; Dự báo khai thác dầu khí sử dụng thuật giải di truyền dựa trên việc huấn luyện mạng nơ-ron hồi quy có bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
 • Bộ TN&MT bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023
  Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị của Bộ. Tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức để tạo sự thống nhất trong việc triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo thứ nhất lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
 • Bộ TN&MT tiếp tục tập huấn quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu
  (TN&MT) - Sáng ngày 14/9/2023, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chức Hội thảo tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam.
 • Tăng cường hợp tác về tài nguyên, môi trường giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
  Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc Petr Hladík tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: nước và vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn.
 • Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035.
 • Sở TN&MT Sơn La: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Chiều 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở (12/9/2003-12/9/2023).
 • Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẵn sàng đầu tư cho môi trường và khí hậu tại Việt Nam
  (TN&MT) - Trong thời gian tới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẽ hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, công nghệ và các chuyên gia về chính sách để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nội dung được thống nhất tại cuộc làm việc ngày 8/9 giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Đặng Quốc Khánh với Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).
 • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
  (TN&MT) - Sáng 7/9, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự buổi Lễ và trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở. Dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Đóng góp lớn, tạo động lực để Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững
  (TN&MT) - Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, Sở TN&MT Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành TN&MT, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
 • Cần Thơ thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”: Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài
  (TN&MT) - Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân TP. Cần Thơ đã quyết liệt triển khai thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu các sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển TP. Cần Thơ ngày càng xanh - sạch - đẹp, bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO