Thừa Thiên – Huế: Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Văn Dinh | 20/11/2021, 15:24

(TN&MT) - Trong năm 2021, Thừa Thiên - Huế đã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong năm tới, tỉnh tập trung hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT- XH, có tính kết nối và lan tỏa, đặc biệt góp phần thực hiện mục tiêu sớm xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Phân bổ nguồn lực hợp lý cho các công trình

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Đại Vui cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, vì vậy tỉnh đã tập trung chỉ đạo để tổ chức phân bổ nguồn lực từ Trung ương và nguồn lực của địa phương cho các công trình, dự án (DA) trọng điểm và ưu tiên các công trình chuyển tiếp, các công trình quyết toán hoàn thành để đưa vào sử dụng, hạn chế khởi công mới.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của Thừa Thiên - Huế

Ngoài ra, tỉnh đã ưu tiên đầu tư một số công trình, DA phát triển KT- XH như: hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng phát triển công nghiệp; thực hiện DA di dời, giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực I di tích Kinh thành Huế. Tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2021 toàn tỉnh là 27.000 tỷ đồng, bằng 110,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó, vốn địa phương quản lý 19.850 tỷ đồng, vốn đầu tư qua Bộ ngành Trung ương 7.150 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm 25.545 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch, bằng 104,5% so với thực hiện năm 2020.

Tỉnh đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT- XH năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 112 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 3.989 triệu USD. Vốn FDI thực hiện cả năm ước 1.736 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch, bằng 144,7% so với thực hiện năm 2020. Ngoài ra, nguồn vốn doanh nghiệp trong nước, năm 2021 tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 DA với tổng vốn đầu tư 10.499 tỷ đồng, điều chỉnh 29 DA với tổng vốn đầu tư tăng thêm 706 tỷ đồng; trong đó Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cấp mới 8 DA với tổng vốn đầu tư 3.308 tỷ đồng, điều chỉnh 8 DA với tổng vốn tăng thêm 311 tỷ đồng.

Một số DA lớn đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư như hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương, Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên - Huế. Một số nhà đầu tư lớn khác đang nghiên cứu đầu tư vào địa bàn tỉnh trong lĩnh vực đô thị, du lịch, thương mại, hạ tầng khu công nghiệp. Một số DA trọng điểm đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.

Nhiều dự án, công trình lớn đang được đầu tư

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực có thể tiếp cận đất đai, DA, tỉnh đã rà soát toàn bộ 114 DA chậm tiến độ, xử lý chia làm 3 loại; trong đó, 39 DA cần rà soát xem xét thu hồi, 45 DA cần giám sát đặc biệt và 30 DA cần đôn đốc tiến độ thực hiện. Trong năm 2021 đã chấm dứt hoạt động 11 DA.

Đến nay nhiều công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư XDCB, một số công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch năm 2021 vẫn chưa đáp ứng được nhiệm vụ đề ra, công tác giải ngân chưa đảm bảo theo yêu cầu do vẫn còn một số yếu tố bất lợi: tình hình dịch bệnh COVID-19; nguồn vốn vay của doanh nghiệp huy động khó khăn, năng lực các nhà thầu chưa được nâng cao; thủ tục đầu tư XDCB vẫn còn bất cập; công tác GPMB gặp nhiều vướng mắc; thời tiết các tháng cuối năm nhiều mưa... tác động đến KT- XH và đầu tư phát triển.

Ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm

Về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Thừa Thiên - Huế được bố trí hơn 4.281 tỷ đồng. Với quan điểm bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT- XH năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay sẽ tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, DA trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT- XH địa phương, có tính kết nối và lan tỏa, đặc biệt góp phần thực hiện mục tiêu sớm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để khai thác, huy động tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng KT- XH quan trọng, đặc biệt đối với các DA có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục. Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội, nhất là thông qua hợp tác đối tác công tư; tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, quốc tế, vừa góp phần tăng tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng; phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống công trình thủy lợi nội đồng; cải tạo, nâng cấp cảng cá, trung tâm nghề cá lớn, khu neo đậu tránh trú bão...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày 30/6/2022 và 01/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank khoá IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 197 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Agribank.
Đừng bỏ lỡ
 • "Xanh hóa" sản xuất bao bì để tăng lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu
  Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao và tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, khi “sân chơi” ngày càng lớn, các doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, điển hình là các yêu cầu về phát triển xanh - bền vững trong thiết kế và sản xuất bao bì, đóng gói. Đây là nhận định chung của các chuyên gia tại hội thảo tập huấn “Cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp”, diễn ra ngày 29/6 tại Đồng Nai
 • Bình Định thu hút 38 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 8 nghìn tỷ đồng
  Lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Bình Định thu hút mới 38 dự án với tổng vốn đầu tư 8.092,54 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 8 dự án với tổng vốn tăng thêm 2.439,56 tỷ đồng.
 • 139 đơn vị máu của Đoàn thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ đến với cộng đồng
  Tiếp nối truyền thống “Trách nhiệm - sẻ chia" vừa qua, Đoàn thanh niên Nhà máy Đạm Phú Mỹ (đơn vị thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo) đã phối hợp cùng với bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2022.
 • Vinhomes sắp mở bán 100 căn LUMIÈRE Boulevard sở hữu tầm nhìn độc bản
  Vinhomes sẽ chính thức mở bán 100 “siêu phẩm” LUMIÈRE Boulevard vào ngày 3/7 tới đây tại khách sạn Vinpearl Landmark 81 (TP. HCM). Với số lượng giới hạn và sở hữu tầm view độc bản, sự kiện đang được khách hàng chạy đua săn đón.
 • Shophouse vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn của BĐS vùng ven
  Giới chuyên gia nhận định, bất động sản vùng ven các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM là những nơi có khả năng “thống trị” và dẫn dắt thị trường đầu tư địa ốc. Trong đó, sản phẩm shophouse thương mại sẽ là sản phẩm chủ đạo, theo sau là đất nền.
 • PV GAS 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá 6 tháng cuối năm 2022
  Nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, PV GAS nỗ lực đảm bảo hệ thống công trình khí hoạt động ổn định, an toàn, đồng thời, tiếp tục triển khai 07 nhóm giải pháp, trong đó tập trung “03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá, đó là: con người/công tác cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách”.
 • Đảm bảo nguồn điện an toàn, tin cậy EVN cần sự chung tay của khách hàng
  Thời gian tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra vào cuối tháng 6, tháng 7 và có thể kéo dài đến đầu tháng 8. Để đảm bảo cấp điện an toàn tin cậy, ngoài nỗ lực thì ngành Điện rất cần sự chung tay sử điện tiết kiệm, hiệu quả của khách hàng và người dân.
 • Giá xăng, dầu giảm 100-400 đồng mỗi lít
  Từ 15h hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu, cụ thể: giá xăng E5 RON 92 là 30.890 đồng còn xăng RON 95-III về mức 32.760 đồng. Đây là đợt giảm giá đầu tiên sau 7 lần giá xăng tăng liên tiếp từ cuối tháng 4.2022
 • Vinamilk vào Top 5 cổ phiếu đáng quan tâm của Đông Nam Á
  (TN&MT) - Vinamilk được Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu HSBC lựa chọn là 1 trong 5 cổ phiếu đáng quan tâm nhất Đông Nam Á với kỳ vọng hưởng lợi khi mặt bằng giá cả hàng hóa đang bước vào giai đoạn ổn định.
 • Doanh nhân Đỗ Quang Hiển được bầu làm Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQG Hà Nội
  (TN&MT) - Ngày 30/6/2022, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội) đã diễn ra Lễ ra mắt Ban Điều hành CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN và Kênh Hợp tác & Phát triển doanh nghiệp (VIC).
 • Kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội phục hồi mạnh mẽ
  (TN&MT) - GRDP quý II/2022 của thành phố Hà Nội ước tăng 9,49%, cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4-6,9%). Lũy kế 6 tháng, GRDP tăng 7,79%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (6,02%) và 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 (7,21% - thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19).
 • Flamingo là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thắng 2 hạng mục tại giải BĐS quốc tế BCI 2022
  Vừa qua, Flamingo Group là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thắng 2 hạng mục tại giải thưởng bất động sản BCI Asia Awards 2022, một tuần trước đó ngày 23/6, Flamingo cũng thắng đúp tại International Property Awards 2022, nối dài bộ sưu tập hơn 300 giải thưởng trong 26 năm hoạt động.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO