Thừa Thiên - Huế: Quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công

Văn Dinh | 01/03/2023, 10:57

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án quan trọng, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Giải ngân đang đạt 9 % kế hoạch

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, năm 2023, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 5.923,257 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương 3.218,266 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 2.704,991 tỷ đồng.

Đến nay, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết và UBND tỉnh đã có Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023. Cụ thể, đối với ngân sách trung ương, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia là 367,041 tỷ đồng đã thực hiện thủ tục giao kế hoạch vốn cho các dự án; vốn nước ngoài ODA 683,95 tỷ đồng đã giao toàn bộ kế hoạch vốn cho các dự án chuyển tiếp.

299317135_375253424778250_6863542402404997054_n.jpg

Các dự án trọng điểm ở Thừa Thiên – Huế đang được triển khai

Đối với vốn ngân sách Trung ương vốn trong nước 1.654 tỷ đồng đã bố trí cho 18 dự án, gồm 3 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2023, 7 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 và 8 dự án khởi công mới trong năm 2023. Kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 3.218,266 tỷ đồng, đến nay, Thừa Thiên – Huế đã giao kế hoạch vốn năm 2023 là 2.803,266 tỷ đồng cho các dự án, phần còn lại là 250 tỷ đồng chưa giao thuộc nguồn bội chi ngân sách địa phương, dự kiến sẽ giao cho dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế sau khi dự án được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trong tháng 1/2023, Thừa Thiên – Huế đã giao bổ sung 705,703 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 và năm 2022. Do đó, tổng nguồn lực đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 6.628,96 tỷ đồng. Tính đến đến thời điểm cuối tháng 2/2023, Thừa Thiên – Huế đã giải ngân được 596,386 tỷ đồng, đạt 9,0 % kế hoạch.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có chỉ thị về đầu tư công năm 2023, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Không để sau khi giao kế hoạch vốn, các dự án mới bắt đầu triển khai các công việc. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

330539611_3570411106503666_8480714944935442557_n.jpg

Thi công dự án cầu vượt bắc qua sông Hương

Chấn chỉnh những bất cập

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. Nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các văn bản chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải ngân đầu tư công để đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Tỉnh cũng ban hành kế hoạch giải ngân và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm; giám sát theo từng tháng. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường; tăng cường giao ban tiến độ, tần suất kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật và tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

302687002_387640636872862_3307184798328872970_n.jpg

Lãnh đạo Thừa Thiên – Huế kiểm tra tiến độ các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc chỉ rõ các mốc thời gian quy định là căn cứ cụ thể để các chủ đầu tư dự án đốc thúc theo sát, nhằm thực hiện đúng lộ trình đặt ra cho từng dự án. Cụ thể, với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, tỉnh yêu cầu đến ngày 30/6/2023 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2023, đến 15/12/2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023. Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp khi đến ngày 30/6/2023 và đến ngày 30/9/2023 phải giải ngân trên 70% kế hoạch vốn năm 2023, đến 31/12/2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2023 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND tỉnh sẽ xem xét dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chuyển vốn cho các dự án khác. Với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022 được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước 31/3/2023. Sau thời điểm trên, UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc kéo dài thủ tục hoàn ứng và thanh toán, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của tỉnh.

“Lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư đăng ký và cam kết tiến độ giải quyết từng dự án, báo cáo UBND tỉnh, phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị”, ông Phương nhấn mạnh.

Theo Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn 2021 - 2025, các dự án công trình về giao thông, hạ tầng kỹ thuật dân cư, thương mại… trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đất làm vật liệu san lấp khoảng hơn 35 triệu m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19 mỏ đất làm vật liệu san lấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho các dự án

Bài liên quan
 • Thừa Thiên – Huế: Phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh
  Chưa nhập tTổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh bất động sản, phát triển bền vững, ổn định thị trường bất động sản, đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh, đó là những mục tiêu mà Hiệp hội Bất động sản tỉnh Thừa Thiên – Huế (HuRea) đặt ra trong năm 2023.óm tắt

(0) Bình luận
Nổi bật
Vingroup là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”
Ngày 29/03, Vingroup công bố vừa được The Asset Triple A Country Awards vinh danh là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”. Đồng thời, Vingroup cũng cùng VinFast – công ty thành viên của Tập đoàn chia sẻ Giải “Khoản vay xanh tốt nhất”. Với 2 giải thưởng danh giá trên, Vingroup đã khẳng định được vai trò tiên phong trong đầu tư xanh và gọi vốn trên thị trường quốc tế.
Đừng bỏ lỡ
 • Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và làm việc với THACO
  Tại buổi thăm và làm việc với THACO, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, THACO là nơi hội đủ yếu tố để thành lập CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các tập đoàn kinh tế tư nhân.
 • Petrovietnam: Triển khai các giải pháp tối ưu nguồn lực, thúc đẩy SXKD khâu sau
  (TN&MT) - Các đơn vị khâu sau cần tiếp tục triển khai các giải pháp chung, xuyên suốt như: Phát huy tối đa các nguồn lực, động lực để tăng trưởng; tận dụng hiệu quả kinh tế chia sẻ; tập trung khai thác và mở rộng thị trường trên cùng một hệ sinh thái.
 • Gia đình trẻ TP.HCM chuộng căn hộ sắp bàn giao, thanh toán “nhẹ”
  (TN&MT) - Với tâm lý “ăn chắc mặc bền”, nhiều gia đình trẻ hiện nay lựa chọn những căn hộ đã hoàn thiện cơ bản, sắp bàn giao để “mắt thấy, tay sờ” trước khi quyết định xuống tiền. Dòng sản phẩm này giúp khách hàng yên tâm hơn trong bối cảnh rất nhiều dự án trên thị trường chậm tiến độ.
 • Triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn
  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn làm cơ sở triển khai đầu tư.
 • Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Điện Biên
  (TN&MT) - Sáng ngày 28/3/2023, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lấy ý kiến tham gia hoàn thiện vào Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • PVFCCo: Thực thi sứ mệnh vì chữ "An"
  (TN&MT) - “An” ở đây chính là an ninh lương thực, an ninh nông nghiệp quốc gia. Trong suốt hành trình 20 năm qua, PVFCCo cùng với thương hiệu “Phân bón Phú Mỹ - Cho mùa bội thu” đã thực thi sứ mệnh vì chữ “An” đó.
 • PV Drilling phát động trồng 100.000 cây xanh
  (TN&MT) - Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Tổng công ty và Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Lễ phát động trồng 100.000 cây xanh.
 • Kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng xăng dầu
  Vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã ký công văn số 548/TCQLTT- CNV về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
 • Thành tựu của Gas South sau chiến lược phát triển bền vững
  Doanh thu của Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam - Gas South tăng trưởng 38% sau 3 năm tái cấu trúc và hiện thực hóa kế hoạch phát triền bền vững.
 • Phân bón Cà Mau không ngừng tìm kiếm nhân lực công nghệ chất lượng cao
  Cuộc thi “Giải pháp sáng tạo Tự động hóa và Số hóa trong sản xuất nông – công nghiệp” lần thứ I năm 2023 do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã chính thức diễn ra vào sáng 26/3.
 • Tân Uyên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đô thị sau khi lên thành phố
  (TN&MT) - Chính quyền Tân Uyên tích cực đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, khai thác nguồn lực công nghiệp - dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt sau Nghị quyết thành lập thành phố.
 • PVFCCo tập trung đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển trong thời kỳ mới
  (TN&MT) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nhắn gửi tới toàn thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) khi Tổng công ty chuẩn bị bước sang tuổi mới, hoàn thành hành trình 20 năm cho mùa bội thu (28/3/2003 - 28/3/2023).
 • Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm Bắc Âu
  (TN&MT) - Cùng với đề cao các giải pháp về cơ chế chính sách, mô hình hợp tác công tư và giải pháp đồng xử lý được đặt ra tại sự kiện Ngày Bắc Âu 2023 với chủ đề "Giải pháp xanh cho kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải: Bài học kinh nghiệm của Bắc Âu và đề xuất chính sách đối với Việt Nam" do đại sứ quán các nước Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
 • Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình tiên phong
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO