Thừa Thiên - Huế: Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 15 - 20% GDP vào năm 2025

Văn Dinh | 28/08/2022, 10:58

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành kế thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho tỉnh trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ- TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối với phát triển kinh tế số, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 15 - 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 20 - 30% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 70%; tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 3%.

22e462f88be36dbd34f2.jpg

Thừa Thiên - Huế phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 15 - 20% GDP vào năm 2025

Đối với phát triển xã hội số, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%;… Mục tiêu cơ bản đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 95%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%;…

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số như: Thể chế; Hạ tầng; Nền tảng số; Dữ liệu số; An toàn thông tin mạng và an ninh mạng; Nhân lực số; Kỹ năng số, công dân số và văn hóa số; Doanh nghiệp số; Thanh toán số. Ngoài ra, kế hoạch còn triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO