Thừa Thiên – Huế: Nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản

Văn Dinh | 14/06/2022, 14:12

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành công văn về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có tài sản đấu giá thực hiện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp một cách công khai, khách quan, minh bạch đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá, tổ chức định giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, tham dự cuộc đấu giá để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm. Thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất với sự tham gia của các Sở, ban, ngành có liên quan để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá trị lớn nói riêng từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức đấu giá tài sản, giám sát phiên đấu giá...

1db194820c14e84ab105.jpg

Thừa Thiên – Huế thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 12/1/2022 của UBND tỉnh về Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (nếu có). Phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá, đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức được phân công tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản khi tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về hoạt động đấu giá, khóa đào tạo nghề đấu giá.

Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt quy định pháp luật về đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Quán triệt, chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan trong tổ chức đấu giá tài sản. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất nói riêng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm
Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến cần xác định đúng đối tượng, nội dung trọng tâm, tổ chức nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, đề xuất hướng tiếp thu, chỉnh lý để dự thảo luật có tính thực tiễn, khả thi, dự báo được tác động chính sách, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, vật lực khi triển khai thực hiện.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO