Thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030: Cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất

Trường Giang | 02/06/2022, 14:00

(TN&MT) - Trong quý II/2022, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ hoàn thiện và trình Bộ TN&MT ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong năm 2022.

Theo Tổng cục, trong quý I/2022, về xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội, Tổng cục đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành có liên quan để xây Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ15. Ngày 30/3/2022, Bộ trưởng đã ký Tờ trình của Bộ trình Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, Tổng cục đang chủ trì dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT để thực hiện Chương trình hành động nêu trên.

t4.jpg

Các địa phương cần công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã đôn đốc các tỉnh hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh và gửi về Tổng cục để tổ chức thẩm định theo quy định. Hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ TN&MT đề nghị các địa phương công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan...

Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang tích cực triển khai xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để lấy ý kiến Bộ TN&MT trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội,

Đơn cử, như ở Hà Giang, trong phương án phân bổ đất đai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh xác định: Ổn định quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định diện tích đất trồng lúa (đặc biệt là diện tích đất chuyên trồng lúa), duy trì và bảo vệ diện tích rừng hiện có, phát triển rừng và sản xuất lâm nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt. Hạn chế đến mức thấp nhất chuyển đổi đất nông nghiệp trồng 2 vụ lúa sang phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị.

Hà Giang xác định khai thác sử dụng đất đi đôi với cải tạo, bồi bổ, làm giàu quỹ đất, có mô hình canh tác hợp lý khai thác đất dốc, chống xói mòn, rửa trôi, thoái hoá đất, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường đất, cảnh quan thiên nhiên.

Đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi công cộng, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn là nguyên tắc trong việc phân bổ đất đai thời kỳ 2021 - 2030 của Hà Giang. Bên cạnh đó, tỉnh bố trí quỹ đất hợp lý để phát triển các khu, cụm công nghiệp tại các vị trí phù hợp và phải đảm bảo vệ sinh môi trường; Đảm bảo quỹ đất cho an ninh, quốc phòng, việc khai thác sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội cần phải gắn với vấn đề quốc phòng, an ninh, quán triệt phương châm kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Tỉnh Hà Giang cũng quan tâm việc khai thác quỹ đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp; bố trí các khu vực đất quốc phòng dự trữ tại các vị trí chiến lược đã được lựa chọn, không cho phép chuyển mục đích sang các loại đất khác nhằm đảm bảo khi có nhu cầu, nhà nước có thể trưng thu, trưng dụng thuận tiện và nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu chiến sự.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên tỉnh Hà Giang là 792.955,02ha, trong đó: sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 674.745,02ha, chiếm 85,11%; sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp là 38.973,09ha chiếm 4,92%; đất chưa sử dụng còn 79.036,91ha chiếm 9,97% diện tích tự nhiên. Theo kết quả điều tra, tỉnh Hà Giang, gồm có 7 nhóm đất chính, với 22 loại đất.

Còn tại Ninh Thuận, mới đây tại cuộc họp bàn về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trong Quy hoạch tỉnh, Sở TN&MT tỉnh cho biết: Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận sẽ phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 gồm đất nông nghiệp 287.049 ha (85,55%), đất phi nông nghiệp 43.681ha (13,02%) và đất chưa sử dụng 4.804ha (1,43%).

Trên cơ sở đó, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng cả phương án phân bổ diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 8.240ha, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 185ha, đưa diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 4.191ha.

Để đây mạnh việc triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Bộ TN&MT vừa có Công văn số 2581 gửi UBND các địa phương về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay. Trong đó, có việc khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 và tại Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 và đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho các địa phương tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các địa phương công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan; đảm bảo tỉnh đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia với quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; giữa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La
(TN&MT) - Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới VILG Trung ương vừa làm việc với Ban quản lý dự án VILG tỉnh Sơn La về tiến độ triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
 • Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Văn bản số 9878/UBND-KTN về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
 • Đà Nẵng kiến nghị thu hồi 2 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai
  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố các đơn vị sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Qua đó các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã kiến nghị thu hồi 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về thu hồi đất trong khu, cụm công nghiệp
  (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định thu hồi đất trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
 • Rà soát tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
  (TN&MT0 - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với Ngân hàng Thế giới về tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ.
 • Khánh Hòa: Thu hồi 28,5 ha đất để phát triển kinh tế- xã hội
  UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Văn bản về việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Tổng diện tích thu hồi là 28,5ha của 6 dự án sử dụng vốn ngân sách. Việc thu hồi nhằm phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.
 • TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng
  (TN&MT) - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3693/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
 • Thừa Thiên – Huế: Tăng cường quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
  UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành công văn nhằm tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
 • Mai Sơn (Sơn La): Hoàn thành cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện và đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất. Đến nay, Mai Sơn đã hoàn thành cấp GCNQSDĐ với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp lần đầu và tổ chức trao GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.
 • Thanh Hóa: Nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất
  Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN), hiện nay trên địa bàn KKTNS&CKCN có 700 dự án đầu tư, trong đó có 188 dự án đầu tư thứ cấp thuê đất trực tiếp với nhà đầu tư hạ tầng và 512 dự án đầu tư kinh doanh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Hiện có 122 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.
 • Rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước.
 • Đất nông nghiệp ở Quảng Ngãi bị “làm loạn”
  (TN&MT) - Thời gian gần đây, tại nhiều vùng nông thôn ở Quảng Ngãi, cò đất ráo riết gom mua đất vườn, đất trồng keo của người dân địa phương rồi nâng hạn mức đất ở, tiến hành các thủ tục tách thửa, phân lô bán nền tạo cơn sốt đất ảo
 • Đôn đốc các địa phương chậm tiến độ thực hiện Dự án VILG
  Sáng 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO