thích ứng với khí hậu

Hệ thống y tế vững mạnh bảo vệ con người trước biến đổi khí hậu
(TN&MT) - Các tác động sức khỏe của biến đổi khí hậu sẽ không được giải quyết nếu không có hệ thống y tế công cộng vững mạnh. Văn phòng Khí hậu và Sức khỏe chung của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa xem xét vai trò của các hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong việc bảo vệ con người khỏi vô số rủi ro sức khỏe ngày càng tăng liên quan đến môi trường đang thay đổi.
  • Ưu tiên đầu tư tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc vừa công bố một báo cáo tập trung vào việc tăng lượng phát thải nhiên liệu hóa thạch và gia tăng khí nhà kính ở mức cao kỷ lục, các kế hoạch ngăn chặn rủi ro nhằm giảm nhiệt độ toàn cầu và tránh thảm họa khí hậu.
  • Liên Hợp Quốc xây dựng công cụ mới thích ứng với khí hậu
    (TN&MT) - Viện Môi trường và An ninh Con người (UNU-EHS) của Đại học Liên Hợp Quốc đã xây dựng một công cụ mang tên Kinh tế về Thích ứng với Khí hậu (ECA) nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo dự đoán tác động của các hiểm họa khí hậu trong tương lai, đồng thời khuyến nghị các biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất để thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước giúp giảm nhẹ, thích ứng với khí hậu
    (TN&MT) - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) vừa công bố một báo cáo cho thấy tình trạng căng thẳng của tài nguyên đất và nước đang ở mức báo động, sau sự suy thoái nghiêm trọng trong thập kỷ qua.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO