Theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc ngành tài nguyên môi trường

Phạm Oanh | 18/01/2022, 16:00

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022, trong đó có lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên môi trường.

Kế hoạch này nhằm mục đích xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên phạm vi cả nước để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo kế hoạch, những lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi gồm: Pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Pháp luật trong tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch trên, các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm: Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương; Bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật; Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bài liên quan
  • Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật
    Ngày 29/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2021 với nhiều quyết định quan trọng, mang tính đột phá. Theo đó, Chính phủ tập trung rà soát, xem xét việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của các bộ, cơ quan nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hàng loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022
(TN&MT) - Tháng 12 là tháng cuối cùng áp dụng giảm thuế môi trường đối với xăng dầu. Cũng bắt đầu từ tháng 12, viên chức các ngành tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, thể dục thể thao… được bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO