Thêm một Dự án góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân tộc

Việt Hải | 18/01/2023, 17:34

(TN&MT) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa thực hiện nghiệm thu chính thức Dự án của ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) về công tác tuyên truyền chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 Theo đánh giá kết luận, Dự án đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; góp phần cung cấp thông tin giá trị, đề xuất giải pháp hữu ích cho cơ quan thực hiện công tác dân tộc.

Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi” do ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) Chủ nhiệm; Vụ Tuyên truyền (UBDT) là đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ.

Mục tiêu của dự án nhằm điều tra làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền trên các phương diện nội dung, lực lượng, phương thức, cơ sở vật chất, điều kiện thực hiện hoạt động truyên truyền chính sách dân tộc; đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2-ts.-le-son-hai-thu-truong-pho-chu-nhiem-chu-tich-hoi-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-ubdt-chu-tri-phien-hop.jpg
TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT chủ trì phiên họp

Triển khai Dự án, ThS. Trần Tuấn Anh và các cộng sự, đồng nghiệp đã thực hiện điều tra, khảo sát tại 4 tỉnh thuộc 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Trọng tâm là các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới tiếp giáp với các nước lân cận. Cụ thể: Tại 2 xã Tri Phương và Phong Nặm thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (tiếp giáp Trung Quốc); 2 xã Đắk Long và Đắk Nhoong thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum và 2 xã Lóng Sập và Chiềng Khừa thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đều giáp Lào; tại 2 xã Phú Lợi và Phú Mỹ thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (giáp Campuchia).

Việc điều tra nhằm lấy thông tin cơ sở chính xác để đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên truyền tại đây, làm căn cứ đề xuất các giải pháp tuyên truyền đối với đồng bào DTTS tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Quá trình điều tra thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, Dự án đã đánh giá thực trạng về nội dung tuyên truyền về các nhóm chính sách trên các lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng; thực trạng về lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, phương thức tuyên truyền, phương tiện tuyên truyền...

1.-ths.-tran-tuan-anh-pho-vu-truong-vu-tuyen-truyen-ubdt-chu-nhiem-du-an-bao-cao-tom-tat-qua-trinh-trien-khai-va-cac-ket-qua-dat-duoc-cua-du-an.jpg
ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT, Chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết quả đạt được của Dự án

Về những kết quả tích cực của công tác tuyên truyền chính sách dân tộc của các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN khu vực biên giới, dự án cho thấy: Trong lĩnh vực chính trị, công tác tuyên truyền đã tác động rõ nét và hiệu quả đến nhận thức, niềm tin của đồng bào DTTS; mặt khác, việc tuyên truyền đã góp phần giúp đồng bào có kiến thức phục vụ cuộc sống và sản xuất, cải thiện sinh kế, điều kiện lao động sản xuất, kinh doanh; giúp bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS, nâng cao giá trị văn hóa vùng DTTS; cải thiện nhận thức, thái độ, hành vi các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường…

Đối với hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc của các cơ quan Trung ương, Dự án cũng đã chỉ ra những tác động tích cực như: Công tác, hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc đạt được mục đích rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu đặt ra; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc và công tác tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương được tập huấn, đảm bảo đúng nội dung đặt ra với các hình thức đa dạng, phong phú.

Dự án cũng nhận diện những khó khăn, bất cập và vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc như: Kế hoạch tuyên truyền cần đảm bảo tính toàn diện, thường xuyên, liên tục và có tính chiến lược; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa đội ngũ tuyên truyền viên, chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền là người DTTS ở cơ sở; tăng cường nội dung tuyên truyền chính sách dân tộc bằng tiếng dân tộc; đổi mới phương thức tuyên truyền; có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người làm công tác tuyên truyền; bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động tuyên truyền...

Phát biểu tại phiên họp nghiệm thu, TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đánh giá: Dự án đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; góp phần cung cấp thông tin, số liệu có giá trị cho cơ quan thực hiện công tác dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân tộc, nhất là với vùng đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm lưu ý, cần phân tích sâu hơn vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên lưu động, đặc biệt là đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; đề xuất giải pháp phù hợp trong bối cảnh thời đại chuyển đổi của công nghệ số, tận dụng các thế mạnh của mạng xã hội, xây dựng hệ thống dữ liệu cơ bản về dân tộc, về công tác tuyên truyền vùng DTTS… góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Chiến lược truyền thông về dân tộc, chính sách dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào và miền núi.

Bài liên quan
 • Ủy ban Dân tộc: Khảo sát ấn phẩm báo chí để tuyên truyền phù hợp với đồng bào
  (TN&MT) - Thực hiện Đề án “Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức điều tra, khảo sát tại các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang từ ngày 12/10 đến ngày 21/10/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và chung tay xây dựng nông thôn mới”
  (TN&MT) - Ngày 24/5, tại chùa Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) diễn ra hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
 • Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
  (TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
 • Đặc sắc Lễ hội Mường Xia của đồng bào Thái
  (TN&MT) - Lễ hội Mường Xia là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Thái, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Đây là dịp để nhân dân tri ân, tưởng nhớ công ơn của Tướng quân Tư Mã Hai Đào - người có công lớn trong việc đánh tan quân xâm lược, trấn ải biên cương, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân dọc biên giới miền Tây xứ Thanh.
 • Hà Giang: Nỗ lực đưa nước sạch về cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
  (TN&MT) - Giải quyết nước sinh hoạt cho vùng miền núi nói chung, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là vấn đề mà Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm trong suốt thời gian qua. Trong nỗ lực “xóa khát” đó, có dấu ấn rất lớn của ngành TN&MT thông qua việc thực hiện thành công nhiều dự án tìm kiếm nguồn nước ở trên núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải “cơn khát” nhiều đời cho đồng bào nơi đây.
 • Phát huy, bảo tồn nét văn hoá truyền thống của lễ hội Xo May
  (TN&MT) - Lễ hội Xo May gắn với Lễ cầu đình Nà Ngàm, xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần bảo tồn, tôn vinh những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Tày nói chung và người Tày của xã Mường Lai nói riêng.
 • Lạng Sơn: Bảo tồn, phát huy nét văn hóa truyền thống lễ hội trong xu thế hội nhập
  (TN&MT) - Nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, Lạng Sơn là miền đất phong phú, đa dạng lễ hội truyền thống, gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao…. Bởi thế, tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, các hoạt động thiết thực để bảo tồn, phát huy nét văn hóa truyền thống các lễ hội.
 • Mường Tè (Lai Châu): Giải pháp đưa nước sạch về với đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Mường Tè là một trong những huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở Lai Châu. Trước đây, người dân luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Từ khi có các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 30a, 135, nông thôn mới… của Nhà nước, đồng bào DTTS đã có nước sạch, hợp vệ sinh sử dụng trong sinh hoạt mỗi ngày. An ninh nguồn nước được đảm bảo.
 • Nỗ lực đưa nước sạch đến với đồng bào vùng cao
  (TN&MT) - Sự suy giảm về nguồn nước và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã khiến một số khu vực miền núi tỉnh Quảng Ninh bị thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Để giải bài toán nước sạch vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để đưa nước sạch đến với người dân.
 • Độc đáo cọn nước du lịch
  (TN&MT) - Những chiếc cọn nước cứ chăm chỉ, miệt mài quay ngày đêm không ngừng nghỉ để lấy nước vào ruộng. Đây là cách mà người dân tộc Thái ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An chống chọi lại với hạn hán. Ngày nay, những chiếc cọn nước còn có sức hút du khách nên nhiều địa phương đã tận dụng sáng tạo việc này để làm du lịch, thu hút du khách.
 • “Sống xanh” trong cộng đồng tôn giáo tại TP. Huế
  (TN&MT) - Không rác thải, cây xanh thơm ngát tỏa khắp khuôn viên các xứ đạo và nhà chùa. Giữa lòng Cố đô Huế, tinh thần bảo vệ môi trường, lan tỏa lối “sống xanh” được cộng đồng Công giáo, Phật giáo duy trì bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
 • Cộng đồng tôn giáo Lạng Sơn đồng lòng xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc
  (TN&MT) - Với 3 tôn giáo đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, trên 11.200 tín đồ, những năm qua, cộng đồng tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Hứa Văn Đại, Trưởng ban Phong trào, Dân tộc, Tôn giáo - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
 • Đặc sắc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer
  (TN&MT) - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer - là Tết tràn đầy hy vọng, niềm vui và niềm tin, là thời điểm khởi đầu cho một năm mới bởi trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc...hướng tới một năm mới may mắn, tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO