Thêm một Dự án góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân tộc

Việt Hải | 18/01/2023, 17:34

(TN&MT) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa thực hiện nghiệm thu chính thức Dự án của ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) về công tác tuyên truyền chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 Theo đánh giá kết luận, Dự án đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; góp phần cung cấp thông tin giá trị, đề xuất giải pháp hữu ích cho cơ quan thực hiện công tác dân tộc.

Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi” do ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) Chủ nhiệm; Vụ Tuyên truyền (UBDT) là đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ.

Mục tiêu của dự án nhằm điều tra làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền trên các phương diện nội dung, lực lượng, phương thức, cơ sở vật chất, điều kiện thực hiện hoạt động truyên truyền chính sách dân tộc; đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2-ts.-le-son-hai-thu-truong-pho-chu-nhiem-chu-tich-hoi-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-ubdt-chu-tri-phien-hop.jpg
TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT chủ trì phiên họp

Triển khai Dự án, ThS. Trần Tuấn Anh và các cộng sự, đồng nghiệp đã thực hiện điều tra, khảo sát tại 4 tỉnh thuộc 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Trọng tâm là các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới tiếp giáp với các nước lân cận. Cụ thể: Tại 2 xã Tri Phương và Phong Nặm thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (tiếp giáp Trung Quốc); 2 xã Đắk Long và Đắk Nhoong thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum và 2 xã Lóng Sập và Chiềng Khừa thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đều giáp Lào; tại 2 xã Phú Lợi và Phú Mỹ thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (giáp Campuchia).

Việc điều tra nhằm lấy thông tin cơ sở chính xác để đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên truyền tại đây, làm căn cứ đề xuất các giải pháp tuyên truyền đối với đồng bào DTTS tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Quá trình điều tra thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, Dự án đã đánh giá thực trạng về nội dung tuyên truyền về các nhóm chính sách trên các lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng; thực trạng về lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, phương thức tuyên truyền, phương tiện tuyên truyền...

1.-ths.-tran-tuan-anh-pho-vu-truong-vu-tuyen-truyen-ubdt-chu-nhiem-du-an-bao-cao-tom-tat-qua-trinh-trien-khai-va-cac-ket-qua-dat-duoc-cua-du-an.jpg
ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT, Chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết quả đạt được của Dự án

Về những kết quả tích cực của công tác tuyên truyền chính sách dân tộc của các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN khu vực biên giới, dự án cho thấy: Trong lĩnh vực chính trị, công tác tuyên truyền đã tác động rõ nét và hiệu quả đến nhận thức, niềm tin của đồng bào DTTS; mặt khác, việc tuyên truyền đã góp phần giúp đồng bào có kiến thức phục vụ cuộc sống và sản xuất, cải thiện sinh kế, điều kiện lao động sản xuất, kinh doanh; giúp bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS, nâng cao giá trị văn hóa vùng DTTS; cải thiện nhận thức, thái độ, hành vi các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường…

Đối với hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc của các cơ quan Trung ương, Dự án cũng đã chỉ ra những tác động tích cực như: Công tác, hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc đạt được mục đích rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu đặt ra; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc và công tác tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương được tập huấn, đảm bảo đúng nội dung đặt ra với các hình thức đa dạng, phong phú.

Dự án cũng nhận diện những khó khăn, bất cập và vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc như: Kế hoạch tuyên truyền cần đảm bảo tính toàn diện, thường xuyên, liên tục và có tính chiến lược; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa đội ngũ tuyên truyền viên, chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền là người DTTS ở cơ sở; tăng cường nội dung tuyên truyền chính sách dân tộc bằng tiếng dân tộc; đổi mới phương thức tuyên truyền; có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người làm công tác tuyên truyền; bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động tuyên truyền...

Phát biểu tại phiên họp nghiệm thu, TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đánh giá: Dự án đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; góp phần cung cấp thông tin, số liệu có giá trị cho cơ quan thực hiện công tác dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân tộc, nhất là với vùng đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm lưu ý, cần phân tích sâu hơn vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên lưu động, đặc biệt là đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; đề xuất giải pháp phù hợp trong bối cảnh thời đại chuyển đổi của công nghệ số, tận dụng các thế mạnh của mạng xã hội, xây dựng hệ thống dữ liệu cơ bản về dân tộc, về công tác tuyên truyền vùng DTTS… góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Chiến lược truyền thông về dân tộc, chính sách dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào và miền núi.

Bài liên quan
 • Ủy ban Dân tộc: Khảo sát ấn phẩm báo chí để tuyên truyền phù hợp với đồng bào
  (TN&MT) - Thực hiện Đề án “Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức điều tra, khảo sát tại các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang từ ngày 12/10 đến ngày 21/10/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đề xuất xây dựng đạo luật về lĩnh vực dân tộc
(TN&MT) - Đây là nội dung đặt ra tại Hội thảo xác định nội hàm và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật một số thuật ngữ liên quan vấn đề dân tộc và phân định vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
  Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
 • Bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1385/CĐ-TTg ngày 20/12/2023 về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 • Hà Giang: Nâng cao nhận thức về môi trường vùng đồng bào dân tộc
  (TN&MT) - Hiện nay, tại một số vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn Hà Giang vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số vùng nông thôn miền núi mà nguyên nhân trước hết và chủ yếu là do ý thức, truyền thống và tập quán lạc hậu do chính người dân gây ra.
 • Cùng giữ “hồn cốt” văn hóa Thái
  Mỗi người một vẻ, một thế mạnh, những người dân tộc Thái ở làng Thái cổ Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đều đang lưu giữ, lan tỏa, phát triển “hồn cốt” của văn hóa đồng bào dân tộc Thái nơi bản làng vùng cao xứ Nghệ này.
 • Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023
  (TN&MT) - Tối 25/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, TP. Sóc Trăng đã diễn ra Chương trình Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 với chủ đề “Sóc Trăng - Khát vọng vươn xa”.
 • Sửa đổi điều kiện công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 • [Infographic] - Các tôn giáo TP.HCM bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2020-2023, TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng được 112 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của cộng đồng tôn giáo.
 • Chuyện những người “gieo chữ” ở vùng cao A Lưới
  (TN&MT) - Vượt qua những vất vả, gian nan, những giáo viên đang “cắm bản” tại rẻo cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) luôn nỗ lực truyền dạy, động viên đưa các em học sinh gần hơn với con chữ ở đại ngàn Trường Sơn.
 • Già làng, trưởng bản – Tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một trong những yếu tố quan trọng nhất là ý thức, sự chủ động vào cuộc, chung sức đồng lòng của bà con nhân dân. Trong hành trình ấy, già làng, trưởng bản chính là những hạt nhân uy tín, đi đầu, định hướng tuyên truyền để bà con hiểu, cùng nhau thực hiện các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
 • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
  “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
 • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
  Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
 • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
  (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
 • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO