Thêm một Dự án góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân tộc

Việt Hải | 18/01/2023, 17:34

(TN&MT) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa thực hiện nghiệm thu chính thức Dự án của ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) về công tác tuyên truyền chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 Theo đánh giá kết luận, Dự án đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; góp phần cung cấp thông tin giá trị, đề xuất giải pháp hữu ích cho cơ quan thực hiện công tác dân tộc.

Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi” do ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT) Chủ nhiệm; Vụ Tuyên truyền (UBDT) là đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ.

Mục tiêu của dự án nhằm điều tra làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền trên các phương diện nội dung, lực lượng, phương thức, cơ sở vật chất, điều kiện thực hiện hoạt động truyên truyền chính sách dân tộc; đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2-ts.-le-son-hai-thu-truong-pho-chu-nhiem-chu-tich-hoi-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-ubdt-chu-tri-phien-hop.jpg
TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT chủ trì phiên họp

Triển khai Dự án, ThS. Trần Tuấn Anh và các cộng sự, đồng nghiệp đã thực hiện điều tra, khảo sát tại 4 tỉnh thuộc 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Trọng tâm là các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới tiếp giáp với các nước lân cận. Cụ thể: Tại 2 xã Tri Phương và Phong Nặm thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (tiếp giáp Trung Quốc); 2 xã Đắk Long và Đắk Nhoong thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum và 2 xã Lóng Sập và Chiềng Khừa thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đều giáp Lào; tại 2 xã Phú Lợi và Phú Mỹ thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang (giáp Campuchia).

Việc điều tra nhằm lấy thông tin cơ sở chính xác để đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên truyền tại đây, làm căn cứ đề xuất các giải pháp tuyên truyền đối với đồng bào DTTS tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Quá trình điều tra thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, Dự án đã đánh giá thực trạng về nội dung tuyên truyền về các nhóm chính sách trên các lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng; thực trạng về lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, phương thức tuyên truyền, phương tiện tuyên truyền...

1.-ths.-tran-tuan-anh-pho-vu-truong-vu-tuyen-truyen-ubdt-chu-nhiem-du-an-bao-cao-tom-tat-qua-trinh-trien-khai-va-cac-ket-qua-dat-duoc-cua-du-an.jpg
ThS. Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT, Chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết quả đạt được của Dự án

Về những kết quả tích cực của công tác tuyên truyền chính sách dân tộc của các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN khu vực biên giới, dự án cho thấy: Trong lĩnh vực chính trị, công tác tuyên truyền đã tác động rõ nét và hiệu quả đến nhận thức, niềm tin của đồng bào DTTS; mặt khác, việc tuyên truyền đã góp phần giúp đồng bào có kiến thức phục vụ cuộc sống và sản xuất, cải thiện sinh kế, điều kiện lao động sản xuất, kinh doanh; giúp bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS, nâng cao giá trị văn hóa vùng DTTS; cải thiện nhận thức, thái độ, hành vi các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường…

Đối với hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc của các cơ quan Trung ương, Dự án cũng đã chỉ ra những tác động tích cực như: Công tác, hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc đạt được mục đích rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu đặt ra; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc và công tác tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương được tập huấn, đảm bảo đúng nội dung đặt ra với các hình thức đa dạng, phong phú.

Dự án cũng nhận diện những khó khăn, bất cập và vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc như: Kế hoạch tuyên truyền cần đảm bảo tính toàn diện, thường xuyên, liên tục và có tính chiến lược; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa đội ngũ tuyên truyền viên, chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền là người DTTS ở cơ sở; tăng cường nội dung tuyên truyền chính sách dân tộc bằng tiếng dân tộc; đổi mới phương thức tuyên truyền; có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người làm công tác tuyên truyền; bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động tuyên truyền...

Phát biểu tại phiên họp nghiệm thu, TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đánh giá: Dự án đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; góp phần cung cấp thông tin, số liệu có giá trị cho cơ quan thực hiện công tác dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân tộc, nhất là với vùng đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm lưu ý, cần phân tích sâu hơn vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên lưu động, đặc biệt là đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; đề xuất giải pháp phù hợp trong bối cảnh thời đại chuyển đổi của công nghệ số, tận dụng các thế mạnh của mạng xã hội, xây dựng hệ thống dữ liệu cơ bản về dân tộc, về công tác tuyên truyền vùng DTTS… góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Chiến lược truyền thông về dân tộc, chính sách dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào và miền núi.

Bài liên quan
 • Ủy ban Dân tộc: Khảo sát ấn phẩm báo chí để tuyên truyền phù hợp với đồng bào
  (TN&MT) - Thực hiện Đề án “Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức điều tra, khảo sát tại các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang từ ngày 12/10 đến ngày 21/10/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sôi động Lễ hội đua thuyền truyền thống ven sông Đà
(TN&MT) - Sau 3 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay, Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La được tổ chức trở lại với quy mô lớn hơn, quy tụ 16 đội thi đến từ huyện Quỳnh Nhai và các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu.
Đừng bỏ lỡ
 • Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Tối ngày 10/12, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.
 • Tây Sơn (Bình Định): Xây công trình vệ sinh cho đồng bào Bana Vĩnh An
  Để hỗ trợ giúp đỡ cho xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc Bana, xã Vĩnh An.
 • Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
  (TN&MT) - Sáng ngày 01/12 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
 • Giáo hội Phật giáo chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tại buổi tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra chiều tối 29/11 tại trụ sở Chính phủ.
 • Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
 • Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 600 tấn gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3950 /QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, với tổng số gạo hỗ trợ là 624.162 kg.
 • Vùng cao Tông Cọ nỗ lực bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Những ngày này, đến với xã vùng cao Tông Cọ - thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cảm nhận rõ nét nhất là sự đổi thay diện mạo nông thôn của một xã miền núi. Những con đường bê tông liên xã, liên bản nối dài khang trang, sạch đẹp. Hai bên đường, những khu đất trống, đồi trọc trước đây giờ phủ kín một màu xanh bạt ngàn của các loại cây ăn quả.
 • Bình Thuận: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.
 • Đồng Tháp: Các tổ chức tôn giáo có nhiều sáng kiến, ý tưởng hay xây dựng nhiều mô hình tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH
  (TN&MT) - Chiều ngày 14/11/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2015 – 2020 và đến năm 2022.
 • Mở rộng đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp người dân tăng thêm thu nhập
  (TN&MT) - Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trong rừng ngập mặn là một trong những hoạt động đang được ngành nông nghiệp định hướng sẽ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Bước đầu, việc xây dựng thí điểm mô hình về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã cho thấy hiệu quả tích cực.
 • Nông dân Đắk Lắk thay đổi tư duy để phát triển kinh tế
  (TN&MT) - Trong những năm qua, biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến quá trình canh tác của người nông dân. Trước thực trạng đó, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mục đích tăng giá trị kinh tế giúp người dân ổn định đời sống
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát huy lợi thế nguồn lực đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều chính sách, kế hoạch theo đề án giảm nghèo của Nhà nước nhằm cải thiện đời sống, giảm thiểu số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho các sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO