Thay đổi tư duy, chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả

Ngọc Trâm (tổng hợp) | 07/05/2021, 15:16

(TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 của Ủy ban Dân tộc diễn ra mới đây. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Hoàng Thị Hạnh; đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy; Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Theo Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, trong tháng 4/2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân, tập thể Ủy ban Dân tộc đảm bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo Ủy ban; trong đó chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo, nhất trí cao trong tập thể Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc đã ban hành 332 văn bản các loại, lãnh đạo Ủy ban đã chủ trì 30 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện, công tác tiếp dân, thanh tra, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được tăng cường triển khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn 

Trong tháng 5/2021, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo khả thi Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Dự thảo các ăn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia. Hoàn thiện Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã thuộc Khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo hồ sơ của các tỉnh. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án, chính sách dân tộc còn hiệu lực. Tập trung triển khai xây dựng các Đề án Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo công tác tháng 4 của Ủy ban Dân tộc, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp, tham mưu, đề xuất như: Cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch (họp, hội nghị, hội thảo) trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh như hiện nay. Cần phân tích, mổ xẻ nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những đầu việc lớn trong dự thảo báo cáo tháng. Các Vụ, đơn vị cần nắm vững, cập nhật kịp thời tình hình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tình hình vùng DTTS và miền núi trong báo cáo.

Một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các phẩn việc liên quan đến việc chuẩn bị cho Chương trình Mục tiêu quốc gia và các công tác khác. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ Tổng hợp chú trọng công tác làm báo cáo, kể cả về hình thức và nội dung. Công tác soạn báo cáo phải đảm bảo Kiểm soát được công việc, đôn đốc được tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công việc, nâng cao chất lượng báo cáo. Phải thay đổi tư duy trong công việc, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các Vụ, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung Công văn 501 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về thực hiện Nghị quyết 45 của Chính phủ, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Quy chế, quy định của cơ quan, đặc biệt quy trình ban hành, xử lý văn bản, tham mưu, đề xuất; hội thảo, hội nghị, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cần tăng cường công tác phối hợp trên nhiều nhóm (với địa phương, với bên ngoài ở cấp tương đương) trên tinh thần chân thành, trân trọng, không áp đặt, vì đồng bào DTTS.

Đối với các vấn đề có liên quan đến Bộ, ngành, các Vụ khác phải xin ý kiến, hiệp y xong mới báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19, cần nghiên cứu, có giải pháp phát huy vai trò Người có uy tín trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là các tỉnh biên giới để đội ngũ này thực hiện việc tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, người dân chung tay tham gia, kiểm soát dịch bệnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, cổ vũ, động viên, khuyến khích, biểu dương đồng bào tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, Bộ trưởng, chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các Vụ, đơn vị cần rà soát, cụ thể hóa các công việc có liên quan (hội thảo, tập huấn, kế hoạch đối ngoại) báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc để điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh, linh hoạt trong thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ; Báo cáo rõ đầu việc, tiến độ thực hiện, những khó khăn, tồn tại, đề xuất giải pháp giải quyết. Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các Vụ, đơn vị lựa chọn đầu việc và xây dựng Kế hoạch năm 2022 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, tránh dàn trải.

Với Chương trình Mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị thực hiện nghiêm theo các thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại các buổi họp với các Vụ, đơn vị có liên quan; thực hiện báo cáo công tác định kỳ với Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Tất cả các khung nội dung, các phần việc có liên quan của Chương Mục tiêu quốc gia đều phải được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai kịp thời sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bài liên quan
 • Điện Biên: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  (TN&MT) - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
 • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
  “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
 • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
  Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
 • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
  (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
 • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
 • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
  Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
  (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
 • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
 • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
  Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
 • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
  (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
 • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
  (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
 • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
  (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
 • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
  (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO