Thay đổi tư duy, chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả

Ngọc Trâm (tổng hợp) | 07/05/2021, 15:16

(TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 của Ủy ban Dân tộc diễn ra mới đây. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Hoàng Thị Hạnh; đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy; Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Theo Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, trong tháng 4/2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân, tập thể Ủy ban Dân tộc đảm bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo Ủy ban; trong đó chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo, nhất trí cao trong tập thể Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc đã ban hành 332 văn bản các loại, lãnh đạo Ủy ban đã chủ trì 30 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện, công tác tiếp dân, thanh tra, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được tăng cường triển khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn 

Trong tháng 5/2021, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo khả thi Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Dự thảo các ăn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia. Hoàn thiện Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã thuộc Khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo hồ sơ của các tỉnh. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án, chính sách dân tộc còn hiệu lực. Tập trung triển khai xây dựng các Đề án Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo công tác tháng 4 của Ủy ban Dân tộc, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp, tham mưu, đề xuất như: Cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch (họp, hội nghị, hội thảo) trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh như hiện nay. Cần phân tích, mổ xẻ nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những đầu việc lớn trong dự thảo báo cáo tháng. Các Vụ, đơn vị cần nắm vững, cập nhật kịp thời tình hình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tình hình vùng DTTS và miền núi trong báo cáo.

Một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các phẩn việc liên quan đến việc chuẩn bị cho Chương trình Mục tiêu quốc gia và các công tác khác. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ Tổng hợp chú trọng công tác làm báo cáo, kể cả về hình thức và nội dung. Công tác soạn báo cáo phải đảm bảo Kiểm soát được công việc, đôn đốc được tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công việc, nâng cao chất lượng báo cáo. Phải thay đổi tư duy trong công việc, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các Vụ, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung Công văn 501 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về thực hiện Nghị quyết 45 của Chính phủ, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Quy chế, quy định của cơ quan, đặc biệt quy trình ban hành, xử lý văn bản, tham mưu, đề xuất; hội thảo, hội nghị, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cần tăng cường công tác phối hợp trên nhiều nhóm (với địa phương, với bên ngoài ở cấp tương đương) trên tinh thần chân thành, trân trọng, không áp đặt, vì đồng bào DTTS.

Đối với các vấn đề có liên quan đến Bộ, ngành, các Vụ khác phải xin ý kiến, hiệp y xong mới báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19, cần nghiên cứu, có giải pháp phát huy vai trò Người có uy tín trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là các tỉnh biên giới để đội ngũ này thực hiện việc tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, người dân chung tay tham gia, kiểm soát dịch bệnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, cổ vũ, động viên, khuyến khích, biểu dương đồng bào tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, Bộ trưởng, chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các Vụ, đơn vị cần rà soát, cụ thể hóa các công việc có liên quan (hội thảo, tập huấn, kế hoạch đối ngoại) báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc để điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh, linh hoạt trong thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ; Báo cáo rõ đầu việc, tiến độ thực hiện, những khó khăn, tồn tại, đề xuất giải pháp giải quyết. Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các Vụ, đơn vị lựa chọn đầu việc và xây dựng Kế hoạch năm 2022 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, tránh dàn trải.

Với Chương trình Mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị thực hiện nghiêm theo các thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại các buổi họp với các Vụ, đơn vị có liên quan; thực hiện báo cáo công tác định kỳ với Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Tất cả các khung nội dung, các phần việc có liên quan của Chương Mục tiêu quốc gia đều phải được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai kịp thời sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bài liên quan
 • Điện Biên: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  (TN&MT) - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Cơ quan truyền thông Trung ương GHPG Việt Nam
(TN&MT) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ do Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga làm Trưởng đoàn đã đến thăm chùa Liên Phái (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và chúc mừng Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Phật học Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
 • Nghệ An: Còn 76 xã đặc biệt khó khăn
  (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh Nghệ An còn 76 xã thuộc khu vực III – xã đặc biệt khó khăn.
 • Đồng bào các dân tộc Mường Phăng đoàn kết xây dựng NTM
  (TN&MT) - Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc ở Mường Phăng đã nỗ lực, vươn lên xóa đói giảm nghèo, đoàn kết cùng nhau phát huy truyền thống cách mạng. Năm 2018, Mường Phăng đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ đó diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước được chuyển đổi; kết cấu hạ tầng kinh tế, điện đường, trường trạm được nâng cấp, mở rộng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.
 • Điện Biên: Nâng cao quyền lợi, nghĩa vụ của bên cung ứng và sử dụng dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo ra cơ chế dịch vụ chi trả giữa bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và bên cung ứng DVMTR, nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, tạo nguồn tài chính bền vững từ chính sách. Nhằm tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho các hộ dân có tham gia nhận khoán bảo vệ rừng mà đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi, tỉnh Điện Biên.
 • Than Uyên (Lai Châu): Phát huy sức trẻ trong bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Huyện đoàn Than Uyên vừa phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại bản Pá Khoang, xã Pha Mu nhằm phát huy sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu.
 • Chùm ảnh Khát vọng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
  (TN&MT) - Trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đó là một khái niệm mơ hồ. Đối với các em, được vui chơi an toàn không bị đi cách ly như 600 bạn nhỏ khác của huyện Nậm Pồ (Điện Biên), có đủ cơm để ăn, áo đẹp để mặc là hạnh phúc.
 • Tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 3595/VPCP-KGVX về việc thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.
 • Nậm Pồ - Điện Biên: Đặc biệt quan tâm 600 trẻ em cách ly và hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng Covid -19
  (TN&MT) - Tính đến ngày 31/5/2021, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) có 46 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và ổ dịch là Trung tâm xã Si Pa Phìn, 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn huyện có 12 khu cách ly. Và hơn 600 F1 là học sinh tiểu học, mầm non. Ngoài việc huyện kêu gọi hỗ trợ cho các em học sinh và các trường hợp đang bị cách ly thì địa phương này cũng đang phải “ nhường cơm, sẻ áo” cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vùng dịch.
 • Ủy ban Dân tộc trao tiền trợ gia đình nạn nhân vụ sập tường gạch ở Đắk Lắk
  (TN&MT) - Ngày 25/5, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, bà Phạm Thị Phước An - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 8 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình ở xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) có 4 người con bị tai nạn thương tâm trong vụ sập tường gạch.
 • Khoảnh khắc mùa gặt

  Khoảnh khắc mùa gặt

  10:45 25/05/2021
  (TN&MT) - Tháng 5 mùa gặt, cánh đồng Mường Thanh vàng xuộm như mật ong, báo hiệu một vụ mùa no ấm. Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên lại bắt tay, hối hả thu hoạch vựa lúa bội thu.
 • Hòm phiếu lưu động đến với từng cử tri vùng biên Sốp Cộp
  (TN&MT) - Tại xã biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có những cử tri vì điều kiện bất khả kháng không thể đến khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo người dân được bầu cử, Tổ bầu cử xã Mường Lạn đã mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri, để người dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
 • Bắc Kạn: Đồng bào vùng cao vui mừng ngày bầu cử
  (TN&MT) - Sáng 23/5, cử tri vùng cao tỉnh Bắc Kạn vui mừng, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh Bắc Kạn có 763 khu vực bỏ phiếu với hơn 236.700 cử tri.
 • Hà Giang: Đến 15 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,86%
  (TN&MT) - Theo số liệu thống kê của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Giang, tính đến 15 giờ ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri tỉnh Hà Giang đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 1.475 khu vực bỏ phiếu đạt 99,86%.
 • Gia Lai: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số nô nức đi bầu cử
  (TN&MT) - Ngày 23/5, hòa chung bầu không khí rộn ràng của cả nước, đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai đã nô nức tham gia ngày hội lớn của dân tộc.
 • Hơn 787.000 cử tri các dân tộc Sơn La hân hoan đón Ngày hội toàn dân
  (TN&MT) - Ngày 23/5, hơn 787.000 cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La đã tham gia bầu cử, với mong muốn lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO