Thay đổi tư duy, chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả

Ngọc Trâm (tổng hợp) | 07/05/2021, 15:16

(TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 của Ủy ban Dân tộc diễn ra mới đây. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Hoàng Thị Hạnh; đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy; Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Theo Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, trong tháng 4/2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân, tập thể Ủy ban Dân tộc đảm bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo Ủy ban; trong đó chủ động tập trung, quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo, nhất trí cao trong tập thể Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc đã ban hành 332 văn bản các loại, lãnh đạo Ủy ban đã chủ trì 30 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện, công tác tiếp dân, thanh tra, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được tăng cường triển khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn 

Trong tháng 5/2021, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo khả thi Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Dự thảo các ăn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia. Hoàn thiện Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã thuộc Khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo hồ sơ của các tỉnh. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án, chính sách dân tộc còn hiệu lực. Tập trung triển khai xây dựng các Đề án Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo công tác tháng 4 của Ủy ban Dân tộc, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp, tham mưu, đề xuất như: Cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch (họp, hội nghị, hội thảo) trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh như hiện nay. Cần phân tích, mổ xẻ nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những đầu việc lớn trong dự thảo báo cáo tháng. Các Vụ, đơn vị cần nắm vững, cập nhật kịp thời tình hình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tình hình vùng DTTS và miền núi trong báo cáo.

Một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các phẩn việc liên quan đến việc chuẩn bị cho Chương trình Mục tiêu quốc gia và các công tác khác. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Vụ Tổng hợp chú trọng công tác làm báo cáo, kể cả về hình thức và nội dung. Công tác soạn báo cáo phải đảm bảo Kiểm soát được công việc, đôn đốc được tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công việc, nâng cao chất lượng báo cáo. Phải thay đổi tư duy trong công việc, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các Vụ, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung Công văn 501 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về thực hiện Nghị quyết 45 của Chính phủ, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Quy chế, quy định của cơ quan, đặc biệt quy trình ban hành, xử lý văn bản, tham mưu, đề xuất; hội thảo, hội nghị, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cần tăng cường công tác phối hợp trên nhiều nhóm (với địa phương, với bên ngoài ở cấp tương đương) trên tinh thần chân thành, trân trọng, không áp đặt, vì đồng bào DTTS.

Đối với các vấn đề có liên quan đến Bộ, ngành, các Vụ khác phải xin ý kiến, hiệp y xong mới báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19, cần nghiên cứu, có giải pháp phát huy vai trò Người có uy tín trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là các tỉnh biên giới để đội ngũ này thực hiện việc tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, người dân chung tay tham gia, kiểm soát dịch bệnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, cổ vũ, động viên, khuyến khích, biểu dương đồng bào tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, Bộ trưởng, chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các Vụ, đơn vị cần rà soát, cụ thể hóa các công việc có liên quan (hội thảo, tập huấn, kế hoạch đối ngoại) báo cáo lãnh đạo Ủy ban Dân tộc để điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh, linh hoạt trong thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ; Báo cáo rõ đầu việc, tiến độ thực hiện, những khó khăn, tồn tại, đề xuất giải pháp giải quyết. Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các Vụ, đơn vị lựa chọn đầu việc và xây dựng Kế hoạch năm 2022 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, tránh dàn trải.

Với Chương trình Mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị thực hiện nghiêm theo các thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại các buổi họp với các Vụ, đơn vị có liên quan; thực hiện báo cáo công tác định kỳ với Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Tất cả các khung nội dung, các phần việc có liên quan của Chương Mục tiêu quốc gia đều phải được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai kịp thời sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bài liên quan
 • Điện Biên: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  (TN&MT) - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
(TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
Đừng bỏ lỡ
 • Thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên
  (TN&MT) - Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu hecta đất đỏ bazan. So với 7 vùng sinh thái của nông nghiệp Việt Nam, Tây Nguyên có lợi thế cạnh tranh với quỹ đất bazan tập trung, điều kiện sinh thái và lượng mưa lớn, bình quân diện tích sản xuất hộ gia đình rộng hơn so với các nơi khác.
 • Để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
  (TN&MT) - Tỉnh Đắk Nông đã cùng phối hợp mở một số lớp dạy nghề phù hợp với đời sống và tập tục truyền thống của người đồng bào nơi vùng đất đầy nắng và gió như Tây Nguyên.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO