Thanh tra Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thúy Nhi | 11/01/2023, 15:50

Ngày 11/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Thanh tra Bộ luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra; nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Theo đó, Thanh tra Bộ đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Cụ thể, 3 cuộc kiểm tra hành chính; 1 cuộc kiểm tra đột xuất; 1 cuộc thanh tra chuyên đề; 3 cuộc thanh tra kết hợp; 3 cuộc thanh tra trách nhiệm.

dsc_0623.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo luôn được quan tâm; đã tham mưu, chuẩn bị cho Lãnh đạo Bộ định kỳ và đột xuất tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ đã được tập trung kiểm tra, giải quyết đảm bảo khách quan đúng pháp luật.

Cụ thể, đã tổ chức tiếp 160 lượt với 258 công dân, trong đó có 22 lượt đoàn đông người với 101 người; Lãnh đạo Bộ tiếp 44 lượt với 68 người, cán bộ tiếp 116 lượt với 190 công dân. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai cá nhân.

Đã tiếp nhận 3.482 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 73 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 40 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 3.369 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 96,75%). Trong 3.482 đơn nhận được có 2.088 đơn không đủ điều kiện xử lý (chiếm 59,97%) còn 1.394 đơn đủ điều kiện xử lý tương ứng với 1.394 vụ việc. Trong 1.394 vụ việc, có 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 89 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; 02 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng; 22 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương; còn lại 1.280 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 91,82%)…

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và duy trì thường xuyên. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện; luôn quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị…

dsc_0617.jpg
Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, năm 2023, Thanh tra Bộ sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra với các nội dung như: Thanh tra hành chính; thanh tra chuyên đề; thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thanh tra lại…

Trong đó, về thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực sẽ tập trung vào thanh tra việc chấp hành pháp về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với các tổ chức quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện và một số dự án (tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Về công tác tiếp dân, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, có hiệu quả. Tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, qua đó, đã kiến nghị một số giải pháp để tháo gỡ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

dsc_0605.jpg
Quang cảnh Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương các kết quả Thanh tra Bộ TN&MT đã đạt được trong năm 2022. Thứ trưởng cho rằng, trong năm 2022, Thanh tra Bộ đã bám sát thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Đặc biệt về công tác tiếp dân, Thanh tra Bộ đã có nhiều đổi mới, cải cách đạt được nhiều kết quả.

Về các nhiệm vụ năm 2023, Thứ trưởng cho rằng, Thanh tra Bộ cần tập trung tham mưu vào các dự án Luật do Bộ đang chủ trì xây dựng như: Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước. “Thanh tra là đơn vị trực tiếp thanh tra các địa phương thi hành pháp luật, do đó sẽ phát hiện được các bất cập, vướng mắc của các pháp luật của ngành. Trên cơ sở đó, các đồng chí cần có ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật TN&MT”, Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng lưu ý, năm 2023 sẽ có một số kết luận thanh tra, một số đoàn giám sát của cấp trên, do đó, kế hoạch thanh tra cần rà soát, ưu tiên những nội dung này. Đồng thời, phải dự liệu các kế hoạch đột xuất được giao tránh bị động… tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của Bộ, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời, hiệu quả

Bài liên quan
 • Thanh tra Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2022
  (TN&MT) - Sáng 19/1, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ và Tọa đàm “Khát vọng tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tổ chức chiều 28/3, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung thường xuyên trau dồi kỹ năng, kiến thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn”.
 • Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  (TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
  (TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 23/3, tại quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.
 • Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
 • Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh
  (TN&MT) - Phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định: Ngành tài nguyên và môi trường cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
 • Bộ TN&MT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Thúc đẩy nghiên cứu biến đổi khí hậu phục vụ quá trình phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 17/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXV với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và khoa học mở trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.
 • Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/3, tại Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung.
 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ứng phó với biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Ngày 16/3, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Tri thức Orange và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho giai đoạn 2019 - 2023, nhằm nâng cao nguồn chất lượng nhân lực và giải quyết những thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang phải đối mặt.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, khai thác quỹ đất công: Triển khai nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định. Điển hình là công tác quản lý, khai thác quỹ đất công luôn được các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực từ đất đai
  Chiều 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai chủ trì buổi Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị cho dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).
 • Bổ nhiệm 3 lãnh đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
  (TN&MT) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể dự và chỉ đạo Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO