Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm các quy hoạch khoáng sản

Tuyết Trang | 18/11/2021, 12:08

(TN&MT) - Những năm qua, việc cấp phép khai thác khoáng sản tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, dân sinh ở Thanh Hóa được hạn chế. Quy trình cấp phép được công khai, minh bạch, các dự án về khai thác khoáng sản đã đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu. Các doanh nghiệp được cấp phép đã đầu tư thiết bị tiên tiến phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, an toàn lao động và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội

Ngay sau khi Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực, ngày 25/4/201, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-TW về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành nhiều chính sách hỗ các doanh nghiệp  đầu tư, đổi mới công nghệ - thiết bị khai thác đá cắt dây, công nghệ - thiết bị cắt đá CNC, công nghệ - thiết bị sản xuất cát nhân tạo… Các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản đều thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trước khi nhận cấp Giấy phép khai thác, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh

Công tác thăm dò khoáng sản do các chủ đầu tư thực hiện. Quy trình thực hiện công tác thăm dò khoáng sản được thực hiện theo đúng Đề án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt. Vệc thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản: Theo quy định tại Điều 49 và Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010: UBND cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố). Tại Điều 34 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Trong 3 năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng 89 mỏ với tổng trữ lượng khoáng sản được phê duyệt là: 91.384.120m3 (đất san lấp, đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường, sét làm gạch tuynel).

Trong năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản 3 mỏ cát: Mỏ cát số 160a, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa; Mỏ cát số 211, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; Mỏ cát số 177, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (đấu giá lại).

Về quy trình thẩm định các hồ sơ hoạt động khoáng sản gồm: cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; đóng cửa mỏ... đều thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục được quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ TN&MT. Căn cứ quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế trên địa bàn, giai đoạn 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp 77 Giấy phép thăm dò do UBND tỉnh cấp (trong đó, cấp tại khu vực phân tán, nhỏ lẻ được Bộ TN&MT bàn giao: 1; cấp khi chuyển nhượng: 1; cấp mới: 75).

Ngoài ra, theo Điểm d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Điểm đ, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong trường hợp: Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản”. Đối với trường hợp này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp không thực hiện đấu giá: 157 mỏ.

Đến nay, toàn tỉnh cấp phép được 314 mỏ; trong đó tiền thu cấp quyền, phí tài nguyên, thuế  bảo vệ môi trường, tiền ký quỹ môi trường... được hơn 1.647 tỷ đồng.

 

Cùng với việc cấp phép khai thác mỏ, hiện nay, Thanh Hóa có 562 cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, trong đó có những cơ sở khai thác, chế biến lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định như: Nhà máy xi măng Long Sơn; Xi măng Bỉm Sơn; Xi măng Công Thanh; Xi măng Nghi Sơn; Nhà máy Gạch gốm ốp lát Ceramic - Vicenza; các Nhà máy gạch không nung, gạch tuynel; các cơ sở chế biến đá ốp lát, đá mỹ nghệ... đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Tổng thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản trong những năm qua có xu hướng tăng. Ngoài ra, đối với các sản phẩm chế biến như: Xi măng, gạch men, đá ốp lát, đá mỹ nghệ còn được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài cũng như các địa phương khác trong cả nước, đem lại nguồn thu ổn định.

Hoạt động khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ngoài việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan còn trực tiếp giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh (khoảng trên 20 ngàn lao động) có thu nhập ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Số Giấy phép thăm dò cấp nằm trong quy hoạch là 76 và 158 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do UBND tỉnh cấp (trong đó, cấp lại khi mở rộng, điều chỉnh nâng công suất, điều chỉnh các nội dung khác...: 40; cấp thay thế khi chuyển nhượng: 32; cấp mới: 72; cấp gia hạn: 14). 3 Giấy phép thăm dò, khai thác được Bộ TN&MT cấp gồm: 2 Giấy phép khai thác khoáng sản làm xi măng; 1 Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng: Dai dẳng xử lý các bãi tập kết cát trái phép
(TN&MT) - Mặc dù chính quyền huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng) đã có nhiều văn bản rà soát và xử lý các bãi tập kết cát trái phép. Tuy nhiên, qua một thời gian dài các bãi tập kết cát trái phép vẫn có chiều hướng gia tăng, trong đó có những bãi chứa cát và vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp do UBND xã quản lý.
Đừng bỏ lỡ
 • Thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng
  (TN&MT) - Đó là mục tiêu chính của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 10-NQ/TW). Thực hiện Nghị quyết này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.
 • Quảng Ngãi: Yêu cầu lắp camera giám sát mỏ khoáng sản
  (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các mỏ khoáng sản, bãi tập kết trên địa bàn phải lắp đặt thiết bị giám sát khu vực mỏ nhằm đảm bảo việc khai thác vận chuyển, kinh doanh đầy đủ theo quy định Nghị định 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Kon Tum: Phê bình UBND huyện Ngọc Hồi vì để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép
  (TN&MT) - Liên tục để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản không đúng quy định, UBND huyện Ngọc Hồi vừa bị UBND tỉnh Kon Tum phê bình trong công tác quản lý tại địa bàn.
 • Thanh Hóa: Yêu cầu các mỏ khai thác khoáng sản khẩn trương lắp trạm cân
  UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu chủ mỏ khai thác khoáng sản chưa lắp trạm cân khẩn trương hoàn thành trong Quý II/2022.
 • Bộ Tài chính đề xuất sửa mức phí môi trường một số loại khoáng sản
  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
 • Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 502/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Hội đồng thẩm định).
 • Mường Chà (Điện Biên): Mỏ cát ngang nhiên khai thác trái phép
  Theo phản ánh của dư luận, tại khu vực bãi ruộng Pá Quai, bản Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên hoạt động khai thác phép trái phép diễn ra ngay sát tỉnh lộ 150, tại km11, tuyến Mường Tùng - Chà Tở diễn ra đã lâu, tại sao không ai biết? Trong khi đó, có những điểm khai thác ngay dưới chân cầu… máy đã rút đi để lại khai trường nham nhở.
 • Thanh Hóa sau 2 năm thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP: Thực hiện đấu giá mỏ cát công khai, minh bạch
  (TN&MT) - Sau 2 năm tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển và khai thác cát trái phép đã giảm rõ rệt. Một trong những nguyên nhân được chỉ rõ, đó là, thực hiện đấu giá mỏ cát công khai, minh bạch.
 • Thanh Hóa sau 2 năm thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP: Xử lý nghiêm doanh nghiệp, cá nhân vi phạm
  (TN&MT) - Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thanh Hóa là một trong những tỉnh trong cả nước đã ban hành Kế hoạch sớm nhất nhằm triển khai sâu, rộng và thường xuyên Nghị định.
 • Chỉ rõ những nhiệm vụ ưu tiên trong Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
  (TN&MT) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang hoàn thiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chỉ rõ những nhiệm vụ ưu tiên. Xoay quanh những nội dung của Quy hoạch này, PV Báo TN&MT đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
 • Điện Biên: Tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
  (TN&MT) - Để quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đồng thời, ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, tỉnh Điện Biên tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản chưa khai thác để tránh thất thu về thuế và phí bảo vệ môi trường…
 • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản kiểm tra thực địa mỏ than Suối Bàng
  (TN&MT) - Đoàn công tác do ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) làm Trưởng đoàn vừa phối hợp với UBND tỉnh Sơn La kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh liên quan đến quản lý nhà nước tại mỏ than Suối Bàng, huyện Vân Hồ. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công thương).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO