Thanh Hóa: Thu hồi, đóng cửa 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn

Thanh Tâm | 05/10/2021, 05:51

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định thu hồi 3 mỏ đất và đá trên địa bàn; với mục đích bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Theo đó, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung đã cấp cho Công ty cổ phần Xây dựng Tân Sơn tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh. Mục đích thu hồi, đóng cửa mỏ: Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn; thu hồi, đóng cửa để bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Thu hồi 15.000m2 đất của Công ty cổ phần Xây dựng Tân Sơn giao cho UBND xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung quản lý theo quy định. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh.

Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Công ty cổ phần Xây dựng Tân Sơn: Bàn giao lại diện tích khu đất được nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho UBND xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung để quản lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đang còn nợ NSNN theo quy định của pháp luật. UBND huyện Hà Trung: Chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho UBND xã Lĩnh Toại quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. UBND xã Lĩnh Toại: Quản lý diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định 3824/QĐ-UBND Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất, đóng cửa mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn đã cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Xuất nhập khẩu Nam An theo Giấp phép số 246/GPUBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh.

Mục đích thu hồi, đóng cửa mỏ: Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất hết hạn; thu hồi, đóng cửa để bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Thu hồi 118.000 m 2 đất của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Xuất nhập khẩu Nam An giao cho UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn quản lý theo quy định. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Giấp phép số 246/GP-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh.

Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Xuất nhập khẩu Nam An: Bàn giao lại diện tích khu đất được nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn để quản lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đang còn nợ NSNN theo quy định của pháp luật. UBND thị xã Nghi Sơn: Chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho UBND xã Phú Lâm quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. UBND xã Phú Lâm: Quản lý diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật. Giao Cục thuế tỉnh đôn đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Xuất nhập khẩu Nam An thực hiện đầy đủ các khoản thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đang còn nợ NSNN theo quy định.

Thanh Hóa thu hồi, đóng cửa 3 mỏ khoáng sản trên địa bàn

Tại Quyết định 3825, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất, đóng cửa mỏ quặng chì, kẽm tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy đã cấp cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Ngọc Thanh theo Quyết định số 1949/QĐ- 2 UBND ngày 05/7/2007, gia hạn tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh. - Mục đích thu hồi, đóng cửa mỏ: Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất hết hạn; thu hồi, đóng cửa để bàn giao đất cho đ a phương quản lý, sử dụng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Thu hồi 26.448 m 2 đất của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Ngọc Thanh giao cho UBND xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy quản lý theo quy định. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Quyết đ nh gia hạn số 2293/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh. Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Ngọc Thanh: Bàn giao lại diện tích khu đất được nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho UBND xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy để quản lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đang còn nợ NSNN theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Cẩm Thủy: Chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho UBND xã Cẩm Thạch quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. UBND xã Cẩm Thạch quản lý diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật. Giao Cục thuế tỉnh đôn đốc Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Ngọc Thanh thực hiện đầy đủ các khoản thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đang còn nợ NSNN theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO