Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Tâm | 23/11/2021, 22:48

(TN&MT) - Trong những tháng đầu năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều đề án đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo kết quả rà soát đến hết tháng 8 năm 2021 đã cấp, phát được 289.440 tờ, cuốn báo, tạp chí cho các đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định số 45/QĐTTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ do Ban dân tộc thực hiện: Cấp báo Thanh Hóa, báo Dân tộc phát triển cho người có uy tín theo định kỳ phát hành. Đến hết tháng 8/2021 đã cấp được 354.160 tờ báo Thanh Hóa, 96.997 tờ báo Dân tộc và Phát triển. Tổ chức 04 Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức (tại TP Thanh Hóa, huyện Bá Thước, huyện Quan Hóa và huyện Ngọc Lặc), cho 371 người có uy tín.

Tại các huyện đã tổ chức 02 hội nghị biểu dương cho 275 đại biểu; 01 hội nghị gặp mặt với 101 đại biểu người có uy tín.

Về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017- 2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban Dân tộc đã tổ chức được 02 Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 132 đại biểu của xã Yên Khương, huyện Lang Chánh và xã Bát Mọt huyện Thường xuân. Hiện nay, đang triển khai công tác tuyên truyền trên báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Ban dân tộc đã đề xuất và được UBND tỉnh đồng ý cho tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân các huyện miền núi

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được 02 Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho 250 đại biểu người dân tộc Mông huyện Quan Hóa và Quan Sơn.

Về kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa: Đã hỗ trợ 23 đám tang thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông của huyện Mường Lát (của năm 2020 chuyển sang) với tổng kinh phí 184 triệu đồng.

Ban Dân tộc cũng đã tham mưu và được UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/3/2021 về tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện tại Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 30/6/2021; phối hợp với Báo Thanh Hóa và Báo Dân tộc và phát triển thực hiện công tác tuyên truyền về Đề án.

Bài liên quan
  • Nhiều đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin cho vùng đồng bào DTTS
    (TN&MT) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC, trao đổi về Chiến lược chuyển đổi số cho Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Các chuyên gia của CMC đã giới thiệu nhiều đề xuất về giải pháp số hóa, chuyển đổi số phù hợp với Chương trình MTQG và ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào đời sống của đồng bào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Kon Tum: Tích cực vận động người đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ môi trường
(TN&MT) - Để phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các cấp chính quyền địa phương và hội, đoàn thể tỉnh Kon Tum đã tích cực vận động người dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở thôn, làng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO