Thanh Hóa: Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030

Thu Thủy | 05/09/2020, 09:16

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành liên quan về việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt.

Theo công văn đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Nghi Sơn về việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện. Từ đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo; Giao nhiệm vụ lập, phê duyệt dự toán kinh phí lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện tại công văn số 10643.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, xác định nhiệm vụ, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện, trình phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật quy hoạch năm 2017, Luật điều chỉnh bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn UBND thị xã Nghi Sơn và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trình tự, thủ tục để lập, xác định nguồn, phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện để triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO