Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Thanh Tâm | 05/10/2021, 05:52

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt hỗ trợ gạo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng đợt 3 năm 2021.

Cụ thể: Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 12.047,3 ha (trồng rừng mới 582,5 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 4.557,73 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 6.907,1 ha); số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 3 năm 2021 (từ tháng 7 đến tháng 9 đối với các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và điều chỉnh bổ sung cho các tháng đã cấp đối với huyện Như Xuân): 751.470 kg.

Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho đồng bào nhận trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Trong đó: Huyện Quan Sơn: Số lượng gạo hỗ trợ là 159.955 kg, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 4.060,84 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 182,18 ha, nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 3.878,66 ha). Huyện Quan Hóa: Số lượng gạo hỗ trợ là 189.220 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.657,87 ha (rừng trồng mới 435,5 ha; rừng trồng được chăm sóc, bảo vệ 699,95 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 2.522,42 ha). Huyện Lang Chánh: Số lượng gạo hỗ trợ là 53.982 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 752,92 ha (rừng trồng mới 7,2 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 239,7 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 506,02 ha). Huyện Như Xuân: Số lượng gạo hỗ trợ là 348.313 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.575,7 ha (rừng trồng mới 139,8 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 3.435,9 ha).

Chất lượng gạo: Theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia. Nguồn gạo hỗ trợ theo Quyết định số 591/QĐ-TCDT ngày 28/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Thời gian hoàn thành xuất kho, giao nhận gạo: đến ngày 20/10/2021.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Yêu cầu UBND các huyện nêu trên, lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành; thời gian giao nhận gạo đến ngày 20/10/2021.

Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân tổ chức kiểm tra, giám sát và hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Bài liên quan
  • Bình Thuận: Sử dụng ảnh viễn thám để bảo vệ rừng
    (TN&MT) - Để hạn chế việc cảnh báo mất rừng sai do ghi nhận hình ảnh rừng không chính xác, tỉnh Bình Thuận đã ứng dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh trong giám sát rừng để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát rừng. Theo các chuyên gia, độ chính xác của ứng dụng này đáng tin cậy trong việc phân biệt rừng thay lá theo mùa với tình trạng mất rừng do bị chặt phá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về giảm nghèo bền vững
(TN&MT) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến 2030. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện là bảo đảm sinh kế bền vững cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; giải quyết đất sản xuất, đất ở; bảo đảm các dịch vụ y tế, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường..., nhất là vùng DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO