Xã hội

Thanh Hóa: Đồng bộ các giải pháp  nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Tâm 16:01 17/08/2023

Với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, giảm nghèo bền vững, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiều giải pháp để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất dai, môi trường, sinh thái bản địa.

Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc

Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định giao vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân công thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của chương trình theo đúng các quy định.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp tham mưu các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, xác định các nội dung chính sách, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, địa bàn thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc khác đảm bảo theo quy định.

a4.jpg
Thanh Hóa thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa là đơn vị chủ trì thực hiện cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để các đơn vị thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững

Mục tiêu chung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả tỉnh; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu. 

Cùng đó, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

a2.jpg
Chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ ở các thôn, bản

Hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 và giải ngân 100% nguồn vốn được giao năm 2022 và năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

a1(2).jpg
Mục tiêu của chương trình là phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi

Nhiều giải pháp đồng bộ

Để thực hiện có hiệu quả, Ban Dân tộc đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong năm 2023 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình hằng năm và giai đoạn 2021-2025; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đầu tư và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2022 và năm 2023.

a3(2).jpg
Cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng

Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2023; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình năm 2022 và năm 2023.

Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo đúng mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt.

Dự kiến, Kế hoạch huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực: Tổng vốn ngân sách Trung ương năm 2023: 759.891 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư: 310.809 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 449.082 triệu đồng.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Cần sớm xử lý sự cố sụt lún đê Tả sông Càn
    (TN&MT) - Tuyến đê Tả sông Càn, trên địa bàn xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt kéo dài, sụt lún gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt đây là tuyến đê xung yếu bảo vệ cho hàng nghìn hộ dân và đất tự nhiên của xã Nga Điền.

(0) Bình luận
Nổi bật
TP.HCM: Phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước
(TN&MT) -UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi đoàn giám sát của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo tiêu chuẩn nghèo Thành phố.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO