Thanh Hóa: Đảm bảo công tác quản lý cát, sỏi lòng sông

Thu Thủy | 04/05/2020, 21:35

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kế hoạch được triển khai thực hiện theo 4 nội dung: Phổ biến nội dung Nghị định số 23 đến các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 23 đến các cán bộ, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã. Thực hiện lồng ghép với kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2020 của Sở TNMT và các năm tiếp theo.

Xây dựng phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền cấp huyện, xã. Khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn.

Công tác quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn theo đúng quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm tình hình, tổ chức lực lượng chốt chặn tại các điểm phức tạp về khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên cát, sỏi lòng sông, cửa biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn, khu vực đơn vị quản lý, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

Thực hiện kiểm tra các tàu, thuyền khai thác cát không đăng ký, đăng kiểm

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện đường thủy; vị trí sử dụng làm bến tạm giữ phương tiện thủy nội địa vi phạm; quy hoạch cấp phép bến thủy nội địa theo quy định. Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện thủy tham gia khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông, hồ theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều; có biện pháp ngăn chặn ngay các hoạt động khai thác cát, tập kết kinh doanh cát trái phép trong phạm vi bảo vệ của các công trình đê điều, thủy lợi. Kiểm tra, giám sát việc vận chuyển cát của các phương tiện khi đi qua các tuyến đê. Xử lý những trường hợp vận chuyển cát vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão, ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra nguồn gốc cát; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp thu mua, kinh doanh cát không rõ nguồn gốc.

Cục Thuế tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai nộp thuế của các tổ chức, doanh nghiệp khai thác cát; kiểm tra, xác minh hóa đơn mua vào, bán ra, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai, trốn thuế, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng khoáng sản trái phép để xử lý vi phạm theo quy định.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định 23/2020/NĐ-CP đến mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Vận động nhân dân địa phương không được khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bình Định: Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác khoáng sản
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm tra thực địa tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn thị xã An Nhơn và các huyện: Tây Sơn, Vân Canh. Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO