Thanh Hoá: Cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn

Văn Dũng (thực hiên) | 03/10/2021, 15:03

(TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Báo Tài nguyên và Môi trường có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

PV: Một trong những tiêu chí để xây dựng và công nhận NTM là vấn đề môi trường. Vậy Thanh Hóa đã xử lý vấn đề này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Khánh Toàn:

Môi trường là một trong các tiêu chí xây dựng NTM, với mục tiêu BVMT ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Để đạt được và duy trì được các yêu cầu của tiêu chí này cần phải có sự nỗ lực của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ xây dựng NTM các cấp chính quyền địa phương và sự tham gia vào cuộc của người dân, dần dần thay đổi ý thức và chuyển ý thức thành hành động bảo vệ môi trường, hướng đến chủ thể là người dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Sở TN&MT Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để thực hiện tiêu chí và thành phần hồ sơ phục vụ công tác thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với tiêu chí môi trường. Năm 2017, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, các biện pháp và điều kiện thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác vệ sinh môi trường được quy định rõ tại Quy định này, là cơ sở để giúp các địa phương thực hiện tốt công tác BVMT khu vực nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Mô hình trồng dưa kim hoàng hậu công nghệ cao, có giá trị kinh tế lớn lại thân thiện với môi trường tại Thọ Xuân.

Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường sau thiên tai, lụt bão; hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi; hướng dẫn chôn lấp CTR sinh hoạt và xử lý nước rỉ rác tại các bãi chôn lấp rác thải, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón vi sinh tại hộ gia đình... để giúp các xã thực hiện tốt công tác BVMT nói chung và tiêu chí môi trường nói riêng.

Song song với công tác kiểm tra, thẩm định tiêu chí môi trường, giai đoạn 2016- 2020, tổ chức hơn 100 lớp tập huấn về công tác BVMT và hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM cho hơn 6.000 cán bộ cấp huyện, xã, thôn, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin ông cho biết những kết quả đạt được về vấn đề môi trường trong xây dựng NTM ở tỉnh Thanh Hoá

Ông Nguyễn Khánh Toàn

Đến nay, công tác BVMT đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể: Tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 67,9% (năm 2010) lên 95.7% (năm 2020), có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 35,1% (năm 2010) lên 77,1% (năm 2020) tăng đáng kể so với giai đoạn 2010. Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan môi trường đã được các địa phương áp dụng sáng tạo như vẽ tranh bích họa trên tường, “dòng sông không rác thải”, “trồng hoa thay cỏ dại”, “tuyến đường trồng cây xanh”, “Tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, “Thùng phân loại rác thải đầu nguồn”, “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Không chăn thả gia súc, gia cầm dưới sàn nhà”... Qua đó, đã góp phần bảo vệ môi trường sống, làm đẹp cảnh quan tại địa phương. Nhiều địa phương (các xã thuộc huyện Đông Sơn; xã Hoằng Lộc, Hoằng Đồng, Hoằng Thái (Hoằng Hóa); xã Đại Lộc (Hậu Lộc), xã Vân Sơn (Triệu Sơn); xã Nga An (Nga Sơn), xã Trường Sơn (Nông Cống) đã vận động người dân hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm thôn tạo sự đổi thay về diện mạo NTM.

Công tác thu gom và xử lý chất thải đã có chuyển biến, 100% các xã đạt chuẩn NTM đã có tổ thu gom rác thải sinh hoạt để đưa về các bãi rác đã quy hoạch của xã hoặc các khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện để xử lý, nhiều xã đã xây dựng mô hình xử lý rác thải bằng phương pháp đốt và chôn lấp tại hộ gia đình, nâng tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh từ 30% (năm 2010) đến 85 % (năm 2020). Tại các khu vực đồng ruộng, trên 80% các xã đã đầu tư các thùng thu gom vỏ bao bì hóa chất BVTV. Các trang trại đều đã có các hồ sơ thủ tục về môi trường, được quy hoạch ở xa khu dân cư và đã xây dựng hầm biogas để xử lý chất thải…

PV: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM còn tồn tại những khó khăn gì và hướng giải quyết như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Khánh Toàn

Hiện nay, hầu hết các xã đã có bãi rác quy hoạch tuy nhiên phương pháp xử lý rác chủ yếu là đốt và chôn lấp, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì việc xử lý rác tại các bãi rác không đảm bảo hợp vệ sinh, không có biện pháp chống thấm cho các hố rác, không có biện pháp thu gom nước rỉ rác, không thường xuyên phun thuốc khử mùi khu vực. Các địa phương còn lúng túng trong việc xử lý bao bì hóa chất BTVT sau  khi đã sử dụng hiện nay đang được lưu chứa tại các thùng chứa đặt trên cánh đồng. Hệ thống thoát nước thải trong khu dân cư chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh (chưa có nắp đậy, gây mất an toàn và phát sinh mùi hôi).

Phụ nữ huyện Lang Chánh dọn vệ sinh trồng hoa bên đường tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Ảnh: baothanhhoa.vn

Tình trạng sau khi đã đạt chuẩn Nông thôn mới, nhiều xã không thực hiện việc duy trì, củng cố tiêu chí môi trường. Cụ thể: rác thải không được thu gom triệt để, còn đổ bừa bãi dọc các tuyến đường, khu đất trống hoặc đổ ra các sông, ao, hồ, kênh, rạch..., công tác tổng vệ sinh môi trường định kỳ tại các khu vực dân cư, đường làng, ngõ xóm chưa được duy trì thường xuyên; việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các trang trại, gia trại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến tình trạng một số cơ sở thải chất thải chưa đạt quy chuẩn cho phép ra môi trường.

Trong thời gian tới, để  thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xác định nhiệm vụ cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, giữ gìn cảnh quan nông thôn truyền thống, cân bằng giữa phát triển sản xuất với duy trì chất lượng và giữ gìn giá trị cảnh quan môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thanh Hóa.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 08 đơn vị cấp huyện, 331 xã (đạt 69,39%, trước sáp nhập có 398 xã); 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 4,6%); 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. So với cả nước, về tỷ lệ xã đạt chuẩn của tỉnh cao hơn 6,93% so với bình quân cả nước (62,46%), xếp thứ 4 về số lượng huyện đạt chuẩn NTM; xếp thứ 2 về số  lượng xã đạt chuẩn NTM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tuyên truyền lưu động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Bạch Mã
Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã có giá trị to lớn về bảo tồn đa dạng sinh học, có chức năng phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước, giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán, bão lũ và góp phần cải thiện đời sống của người dân. Hiện nay thời tiết nắng nóng gay gắt nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. VQG Bạch Mã đang tập trung đẩy mạnh và tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa khô.
Đừng bỏ lỡ
 • Khai mạc khóa học về vận hành thị trường các-bon
  (TN&MT) - Ngày 1/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Aus4Skills đã khai mạc khóa học Vận hành thị trường các bon và các cơ chế hợp tác theo thỏa thuận Paris. Đây là khóa học ngắn hạn từ Học bổng Chính phủ Australia nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Australia và Việt Nam.
 • Nhân rộng mô hình thu gom rác trên sông tại Nam Định
  (TN&MT) - Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) vừa phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Nam Định cùng với UBND xã Điền Xá tổ chức Lễ công bố hạ thủy công cụ thu gom rác trên sông tại thôn Phú Hào, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là công cụ thu gom rác thứ 3 được triển khai tại địa phương.
 • Quảng Ngãi: Bảo vệ đàn khỉ quý hiếm được bào lão nuôi dưới chân núi Hòn Trà
  (TN&MT) - Đàn khỉ sống tại đảo Hòn Trà, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn là loài khỉ vàng (tên khoa học là Macaca Mulatta) thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm. Hiện nay đàn khỉ được một cụ bà chăm sóc. Về lâu dài, địa phương sẽ lập dự án bảo vệ, bảo tồn đàn khỉ kết hợp phát triển điểm du lịch sinh thái đảo Hòn Trà.
 • Điện Biên: Chịu thiệt hại do mưa lớn diện rộng
  (TN&MT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, ngày 30/6 do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng đã gây thiệt hại về nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp của người dân tại huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng, TP Điện Biên Phủ.
 • Ngày 1/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 • Quảng Trị lần đầu diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu quy mô cấp tỉnh
  (TN&MT) - Chiều 30/6, tại Kho cảng xăng dầu Hải Hà (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh), Ban chỉ đạo Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu với quy mô cấp tỉnh năm 2022.
 • Tập trung dự báo chính xác, kịp thời, chú trọng dự báo tác động diễn biến cơn bão số 1
  Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành với Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) trong cuộc họp về công tác dự báo cơn bão số 1 – CHABA, sáng 30/6.
 • TP Sơn La: Khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ngập úng
  (TN&MT) - Tháng 6 vừa qua, sau một số trận mưa lớn, trên địa bàn thành phố Sơn La xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy cống, rãnh trên địa bàn.
 • Sống xanh cùng “Đổi sách lấy cây”
  (TN&MT) - Chương trình “Đổi sách lây cây” do nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai thực hiện 3 năm nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lan tỏa lối sống xanh đến thế hệ trẻ và đưa nhiều tủ sách yêu thương về với các bạn nhỏ khó khăn ở các địa phương của tỉnh Gia Lai.
 • Hà Tĩnh: Khốn khổ từ những tuyến mương “không lối thoát”
  Nhiều năm nay người dân thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phải chung sống với ô nhiễm từ những tuyến mương “không lối thoát”, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sức khỏe.
 • Lào Cai: Chủ động an toàn phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới
  Trong những năm qua, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng tiêu chí an toàn phòng, chống thiên tai (tiêu chí 3.2).
 • Ra mắt Cuốn sổ tay “An ninh nước –Khái niệm, nội hàm và cách tiếp cận"
  Ngày 30/6, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức lễ ra mắt cuốn ấn phẩm truyền thông “An Ninh Nước: Khái Niệm, Nội Hàm và Cách Tiếp Cận”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO