Thanh Hóa: Bổ sung 7 mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

Thanh Tâm | 13/01/2022, 13:32

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 178/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 4).

Theo đó, phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 4). Cụ thể như sau: Bổ sung 03 (ba) mỏ đất san lấp, đất sét với tổng diện tích 20,5 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 1,52 triệu m3 , trên địa bàn 02 huyện: Thọ Xuân và Hà Trung vào Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Gồm: Mỏ đất sét tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, diện tích 2,5ha, trữ lượng 215.946 m3; Mỏ đất sét tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, diện tích 15,5ha, trữ lượng 505.000 m3; Mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, diện tích 2,5ha, trữ lượng 800.000m3.

Thanh Hóa bổ sung 7 mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

Bổ sung 04 (bốn) mỏ đá với tổng diện tích 61,63 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 6,51 triệu m3, trên địa bàn 04 huyện: Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy và thị xã Nghi Sơn vào Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể: Mỏ đá cát kết tại xã Tân Trường và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, diện tích 20,66ha, trữ lượng 2.510.000m3; Mỏ đá Bazan tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, diện tích 36,1ha, trữ lượng 3.000.000m3; Mỏ đá vôi tại núi Mấu, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, diện tích 2,2ha, trữ lượng 500.000m3; Mỏ đá vôi tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, diện tích 2,67ha, trữ lượng 500.000m3.

Bên cạnh đó, cũng giao Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Công thương; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Công an tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO