Thăng Bình (Quảng Nam): Bảo vệ môi trường bằng nhiều giải pháp thiết thực

15/09/2018, 21:10

(TN&MT) - Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thăng Bình đã được các cấp, ngành quan tâm và có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế dẫn đến các điểm ô nhiễm môi trường vẫn xuất hiện kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.

Để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, UBND huyện Thăng Bình đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp khả thi, cụ thể góp phần nâng cao chất lượng môi trường trong những năm gần đây.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội

Để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường đã đề ra, huyện ủy Thăng Bình lấy công tác tuyên truyền làm bước đầu để thực hiện các giải pháp tiếp theo. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời, chú trọng công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học, nhằm tạo nhận thức sâu sắc cho học sinh và có hành động thiết thực bảo vệ môi trường.
 

Việc thu gom rác thải từ các kiệt, hẻm tại huyện Thăng Bình được thực hiện tại 125/132 thôn, tổ, dân phố đạt tỷ lệ 95%
Việc thu gom rác thải từ các kiệt, hẻm tại huyện Thăng Bình được thực hiện tại 125/132 thôn, tổ, dân phố đạt tỷ lệ 95%

Song song với công tác tuyên truyền, huyện Thăng Bình không ngừng nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường. Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch liên tịch về bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai các mô hình tự quản bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng ở từng thôn, tổ, khu dân cư. Phát huy vai trò tích cực của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc giám sát vấn đề môi trường, giúp cho các cơ quan quản lý môi trường giải quyết kịp thời sự ô nhiễm môi trường ngay từ khi mới xuất hiện.

Một giải pháp quan trọng mà huyện Thăng Bình luôn đánh giá cao hiệu quả và tiếp tục duy trì đó là Đề án quản lý chất thải rắn. Đề án được UBND huyện phê duyệt, triển khai thực hiện tại 22/22 xã, thị trấn và từng bước đem lại hiệu quả. Việc thu gom rác thải từ các kiệt, hẻm thực hiện tại 125/132 thôn, tổ, dân phố đạt tỷ lệ 95%; chất thải nguy hại đồng ruộng được thu gom và hợp đồng xử lý; chất thải chăn nuôi được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường xây dựng hầm biogas để xử lý… Đây là đề án đã thực hiện nhiều năm và mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường, chính vì thế huyện Thăng Bình ưu tiên bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hỗ trợ UBND các xã, thị trấn duy trì Đề án. Huyện phấn đấu đến năm 2020, có 95% hộ dân trên toàn địa bàn huyện tham gia đổ rác và nộp phí vệ sinh môi trường, tự giác phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn.

Siết chặt công tác quản lý nhà nước về môi trường

Với công tác quản lý nhà nước, UBND huyện Thăng Bình giao Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng. Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thực hiện thường xuyên và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường.
 

Huyện Thăng Bình cũng đang đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp
Huyện Thăng Bình cũng đang đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường cấp xã, bố trí đủ cán bộ có năng lực từ huyện đến cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường. Tổ chức tập huấn trang bị những kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ môi trường cấp xã; ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

Tập trung giải quyết các bất cập về công tác quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trong khu dân cư. Tùy theo mức độ tác động đến môi trường, yêu cầu các cơ sở cam kết quá trình hoạt động đảm bảo môi trường hoặc buộc tạm ngừng hoạt động, di dời nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường. Ngành chức năng phối hợp với các địa phương xây dựng phương án, lộ trình di dời các cơ sở phát sinh chất thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường, hình thành các điểm tiểu công nghiệp với diện tích khoảng từ 2-3 ha cách biệt với khu dân cư theo quy hoạch của các địa phương.

Đối với các dự án chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn trên địa bàn huyện cần bố trí phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vị trí, địa điểm chăn nuôi cần đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư, trường học, bệnh viện, đường giao thông chính, nguồn nước mặt. Hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường xây hầm biogas, nhân rộng các mô hình chăn nuôi đệm lót sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi.

Huyện Thăng Bình cũng đang đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường (bao gồm hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung,...) đối với các cụm công nghiệp. Chú trọng tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư, kiên quyết không vì tăng trưởng kinh tế mà đánh đổi môi trường. Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm nhằm đánh giá diễn biến chất lượng môi trường.  100% các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thăng Bình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường theo quy định; công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện định kỳ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

 Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực huyện Thăng Bình đang ngày càng hướng đến huyện có chất lượng môi trường đạt chuẩn, đảm bảo các tiêu chí về môi trường với ý thức bảo vệ môi trường được người dân tự giác thực hiện.


(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Quảng Nam triển khai nhân rộng thực hành không rác thải tại một số điểm du lịch
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các Sở, ban ngành về việc triển khai nhân rộng thực hành không rác thải tại một số điểm du lịch tiêu biểu.
 • Cùng hành động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2023
  (TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 7294/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.
 • Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, yêu cầu công khai danh sách các cơ sở sản xuất phải lắp đặt, đã lắp đặt, chưa lắp đặt thiết bị quan trắc liên tục tự động trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của đơn vị. Việc lắp đặt phải khẩn trương hoàn thành lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc liên tục tự động trước ngày 31/12/2024 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
 • Dự báo thời tiết ngày 8/9: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (8/9), Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngày nắng, nóng, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Thời tiết ngày 3/9: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết ngày 3/9, Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong khi Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
 • Dự báo thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng đẹp, miền Nam mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Trong hôm nay (1/9), thời tiết miền Bắc nhìn chung có nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Miền Trung ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi.
 • Quảng Nam: Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
  Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam triển khai các giải pháp hữu hiệu về bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới giảm nghèo bền vững.
 • Thời tiết ngày 27/8: Bắc Bộ mưa to chiều tối, Nam Bộ ngày nắng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 27/8, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Mưa có xu hướng tăng về chiều tối đến đêm khiến thời tiết Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa dông.
 • Dự báo thời tiết ngày 25/8: Mưa lớn tiếp diễn, Bắc Bộ đến Nghệ An có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa từ rạng sáng nay (25/8) và sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Nghệ An, Thanh Hóa.
 • Thời tiết ngày 20/8: Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/8, thời tiết khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn.
 • Dự báo thời tiết ngày 18/8: Trung Bộ vẫn nắng to, Bắc Bộ chuẩn bị mưa dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/8, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Thời tiết các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phổ biến là nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.
 • Thời tiết ngày 13/8: Miền Bắc tiếp diễn mưa to, trời dịu mát
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, dự báo thời tiết 13/8/2023, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Voi 12/8
  (TN&MT) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Voi 12/8, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã phối hợp cùng một số đơn vị khởi xướng các hoạt động hưởng ứng, nhằm kêu gọi hành động khẩn cấp bảo tồn loài và giúp các quần thể voi tại Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ trở lại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO