Than Uyên - Lai Châu: Phát huy hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hà Thuận | 07/06/2021, 08:29

(TN&MT) - Để phân bổ sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới, huyện Than Uyên chú trọng công tác lập và phát huy hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Than Uyên kiểm tra bản đồ Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Mường Than.

Huyện Than Uyên có diện tích tự nhiên 79.227ha, trong đó đất nông nghiệp 51.969ha, đất phi nông nghiệp 6.988ha, đất chưa sử dụng 20.269ha. Trong giai đoạn 2011-2020, huyện đã quy hoạch đất nông nghiệp là 5.277ha, đất phi nông nghiệp 1.864ha, đất chưa sử dụng 7.167ha; đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 197ha, chuyển cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch là 546ha, đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở theo quy hoạch là 0,60ha.

Việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 đã theo sát chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ. Quá trình sử dụng đất đều dựa trên những quan điểm khai thác sử dụng hợp lý và hiệu quả quỹ đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội của huyện; tạo quỹ đất xây dựng, cải tạo và chỉnh trang đô thị và chính quyền quản lý đất đai hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện ở một số tiêu chí còn thấp so với kế hoạch tỉnh giao; một số công trình, dự án phát sinh sau khi có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không có căn cứ thực hiện giao đất, cho thuê đất; quy mô sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án…

Căn cứ vào tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất, lợi thế của huyện và để quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện Than Uyên đã lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030 phấn đấu đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp tăng 3.208ha (55.177ha), đất phi nông nghiệp tăng 1.457ha (8.445ha), đất chưa sử dụng giảm 4.665ha (còn 15.604ha). Quá trình xây dựng phương án quy hoạch có sự tham gia của người dân, các ngành, xã, thị trấn đảm bảo khách quan, dân chủ.

Nhờ đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế haochj sử dụng đất, huyện Than Uyên đã phát huy được hiệu quả sử dụng đất.

Ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: “UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại với người dân, giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách thu hồi, giải phóng mặt bằng. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng vi phạm pháp luật đất đai. Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, đưa nội dung, kế hoạch sử dụng đất vào triển khai có hiệu quả và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Tăng cường thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch”.

Để quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 có hiệu lực, huyện Than Uyên đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để huyện có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung trong phương án quy hoạch. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thực hiện các thủ tục công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện theo đúng quy định; chọn vị trí lắp đặt các pano công bố bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương. Các địa phương tăng cường công tác quản lý đất công, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, đồng thời cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng thời gian quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp các phòng chuyên môn của huyện triển khai thực hiện các quy hoạch theo kế hoạch được phê duyệt.

Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Than Uyên chia sẻ: “Năm 2021, trung tâm sẽ tham mưu cho UBND huyện tiếp tục tổ chức đấu giá 12 thửa đất ở nông thôn thuộc Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven quốc lộ 32), xã Mường Than và lô đất thuộc trụ sở Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (cũ). Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng”.

Thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất của huyện Than Uyên đến giai đoạn 2021- 2030 là căn cứ pháp lý cho việc thu hồi, giao, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất; đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bài liên quan
  • Lai Châu: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
    (TN&MT) - Việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là biện pháp để Nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả. Ðây là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện các dự án, công trình, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Lai Châu là một trong những địa phương đang thực hiện tốt nội dung này.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO