TCty Đông Bắc: Huấn luyện để chắc tay súng, vững nghiệp vụ

01/09/2016, 00:00

(TN&MT) - Ngoài công tác huấn luyện tác chiến, nghiệp vụ quân sự, Tổng Công ty Đông Bắc và các đơn vị thành viên còn thường xuyên quan tâm đến huấn luyện, trao đổi nghiệp vụ văn phòng, quan tâm đời sống CNVQP và quân nhân, công tác an toàn lao động – phòng chống cháy nổ… để đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Văn phòng phải… chuẩn mực

Để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên ngành Văn phòng, Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, vừa qua, Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ văn phòng năm 2016. Đã có 103 đồng chí là Chánh, Phó Chánh Văn phòng (Ban hành chính); cán bộ, nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ các đơn vị; cán bộ phụ trách công tác hậu cần (quản lý bếp ăn) và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty tham gia.

Đại tá Nguyễn Bảo Anh – Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo kiểm tra công tác văn phòng năm 2016
Đại tá Nguyễn Bảo Anh – Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo kiểm tra công tác văn phòng năm 2016

Đại tá Nguyễn Bảo Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc, Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhấn mạnh: Đây là một hoạt động “Huấn luyện tích cực” nhằm đánh giá, khẳng định trình độ, năng lực chuyên môn, rút ra những điểm mạnh, yếu để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian tới, đồng thời, ngoài thời gian kiểm tra tập trung theo quy chế, đây cũng là dịp để các đồng chí được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của công tác văn phòng, hướng tới xây dựng nền hành chính quân sự chính quy, hoạt động có hiệu quả, giữ được bí mật cơ quan, đơn vị, bí mật quân sự, bí mật quốc gia góp phần xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công tác văn phòng phải  triển khai làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, liên quan để tổ chức, điều hành kiểm tra đúng nội dung, chương trình, thời gian; giải quyết kịp thời những phát sinh trong quá trình tổ chức kiểm tra; đối với Ban Giám khảo phải làm tốt công tác bảo mật, tổ chức coi và chấm bài kiểm tra chính xác, công bằng, khách quan, trung thực; đối với cán bộ, nhân viên được kiểm tra phải chấp hành nghiêm quy chế, quy định, bình tĩnh tự tin, nắm chắc lý thuyết và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác của đơn vị mình. Kết thúc kiểm tra, Ban Tổ chức sẽ kịp thời đánh giá kết quả, thông báo thành tích đến từng đơn vị, cá nhân và làm tốt công tác khen thưởng theo quy chế.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Bảo Anh đã ghi nhận và biểu dương Văn phòng Tổng Công ty, Công ty Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đã có nhiều cố gắng và chủ động, chuẩn mực trong việc phối hợp, tham mưu, hướng dẫn, lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thí sinh tham gia kiểm tra, sắp xếp hợp lý thời gian, chương trình công tác để kỳ kiểm tra được triển khai đúng yêu cầu đề ra. Quá trình rà soát, tuyển chọn các đối tượng dự kiểm tra đã được tiến hành chặt chẽ. Việc soạn thảo đề cương, câu hỏi kiểm tra được đảm bảo đúng quy định về công tác bảo mật. Công tác trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra được chuẩn bị tỷ mỷ, chu đáo.

Quân nhân yên tâm công tác

Tổng Công ty Đông Bắc và các đơn vị thành viên nhiều năm liền được công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Để tạo điều kiện cho CNVQP yên tâm công tác, hàng năm, Tổng Công ty đã tổ chức lớp huấn luyện cho CNVQP chuyển QNCN, nhờ đó, các quân nhân yên tâm công tác, cống hiến cho đơn vị.

Vừa qua, Tổng Công ty đã mở lớp huấn luyện đợt 1 năm 2016, cho 55 QNCN, quán triệt công tác Đảng, công tác chính trị; điều lệnh quản lý bộ đội; điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành; huấn luyện thể lực, công tác hậu cần, kỹ thuật và các hoạt động bổ trợ. Qua đây, góp phần nâng cao trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tác phong, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Huấn luyện ngoài thao trường
Huấn luyện ngoài thao trường

Trước yêu cầu đòi hỏi cao trong tình hình mới, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng an ninh với kinh tế trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng mạnh, dân quân tự vệ rộng khắp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc khi có chiến tranh xảy ra. Để tăng cường sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đặc biệt là đối với đội ngũ QNCN chưa qua huấn luyện cơ bản; năm 2016, Tổng Công ty Đông Bắc sẽ tổ chức huấn luyện cho 163 đồng chí là CNVQP chuyển QNCN. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác huấn luyện quân sự.

Diễn tập ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện kế hoạch diễn tập Ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn (ƯCSC-TKCN) thường xuyên, vừa qua, các đơn vị hầm lò trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức diễn tập ƯCSC-TKCN Quý 3/2016 nhằm mục đích tập duyệt sử trí các tình huống giả định về ƯCSC-TKCN theo phương án đã được Tổng Công ty phê duyệt.

Một trong những điểm mới của đợt diễn tập lần này là các đơn vị chủ động, tự chủ, độc lập, sáng tạo trong chỉ huy điều hành diễn tập theo phương án đã được phê duyệt, dưới sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng Tổng Công ty nên yêu cầu đòi hỏi tính thực tiễn cao, hành động chuẩn xác, hiệu quả rõ ràng.

Lãnh đạo Tổng Công ty kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, ATLĐ
Lãnh đạo Tổng Công ty kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, ATLĐ

Kết thúc từng buổi diễn tập, các đơn vị đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung các phương án, kế hoạch, từng bước đảm bảo các phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất cho công tác ƯCSC-TKCN các lần tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Qua đợt diễn tập, đã góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ, CNVC, lao động của các đơn vị về việc chủ động trong công tác ƯCSC-TKCN; tăng cường phòng ngừa và khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời có hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra.

Qua 7/7 đơn vị tổ chức diễn tập trong Quý 3/2016, các cơ quan chức năng Tổng Công ty đã trực tiếp kiểm tra, bám sát từng buổi diễn tập và rút ra kinh nghiệm chung: Phương án các đơn vị diễn tập sát với tình hình thực tế của từng đơn vị trong mùa mưa bão; đã thực hiện tốt phương châm “3 trước”: Chủ động phòng chống trước; phát hiện xử lý trước; phương tiện, vật tư trước và “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; Các đơn vị đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc Kế hoạch diễn tập ƯCSC-TKCN trong Quý 3/2016, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, các phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất. Trong đó, tiêu biểu Công ty TNHH MTV 618 và Công ty TNHH MTV Thăng Long.

Ngoài ra, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… đều được Tổng Công ty và các đơn vị thành viên duy trì ổn định, nhiều hoạt động đảm bảo tốt, phát huy sức mạnh toàn quân trong sản xuất, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, từng bước vượt qua khó khăn thử thách.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Nắng nóng gay gắt, điện tiêu thụ miền Bắc tiếp tục tăng cao
  (TN&MT) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc trong những ngày gần đây đã làm sản lượng điện tiêu thụ của miền Bắc tiếp tục tăng rất mạnh.
 • Đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực chuyển đổi số, phát triển xanh
  (TN&MT) - Ngày 02/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Diễn đàn Phát triển kinh tế với chủ đề “Đổi mới công nghệ, Chuyển đổi số, Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023. Nhiều phát kiến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghệ nâng cao năng suất chất lượng, các mô hình hay, các sản phẩm thân thiện môi trường đã được chia sẻ, giới thiệu và vinh danh tại Diễn đàn.
 • EVNGENCO1: Hướng về người lao động
  Bám sát chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", trong Tháng Công nhân năm 2023, các cấp Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, quan tâm người lao động để động viên khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2023.
 • 6 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả 2023
  Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có 6 đơn vị được vinh danh; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đứng trong Top 20.
 • 5 công trình khoa học ngành Dầu khí đạt giải thưởng VIFOTEC 2022
  Tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2022, ngành Dầu khí có 5 công trình khoa học đạt giải. Đặc biệt, trong 4 giải Nhất có 2 công trình đến từ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
 • PV GAS khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh LNG
  Đầu tháng 5/2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định chứng nhận Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đủ điều kiện là thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG, đánh dấu một bước phát triển mới của PV GAS trong lĩnh vực kinh doanh khí. Với quyết định này, PV GAS tự hào là đơn vị đầu tiên có đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phân phối LNG cho thị trường Việt Nam.
 • Kiến tạo thịnh vượng của Bất động sản Thành Đông
  Có thể nói khu Đô thị mới của Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Đông không chỉ là những không gian sống đáng mơ ước mà còn là dấu ấn kiến tạo thịnh vượng, góp phần làm thay đổi diện mạo của các vùng đất nơi Công ty đầu tư.
 • Tuổi trẻ PV GAS tích cực tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của Trung ương Đoàn
  Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên PV GAS đã tích cực tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của Trung ương Đoàn tại Cà Mau và tài trợ trao tặng căn nhà nhân ái cho gia đình chính sách ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.
 • Cát Bà - Hải Phòng chuyển đổi mô hình nuôi trồng thuỷ sản gắn với du lịch
  Được gọi là thành phố biển, Hải Phòng phần khẳng định tiềm năng và thế mạnh của thành phố trong phát triển du lịch. Với quy mô hơn 29.000ha mặt nước cùng với địa hình castor đẹp, Quần đảo Cát Bà, Hải Phòng vừa là điểm đến du lịch lý tưởng, vừa có những điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy hải sản.
 • Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS (CQĐH) đã tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, tập trung vào chăm lo sức khỏe cho người lao động.
 • Petrolimex: Xanh hoá sản phẩm góp phần giảm phát thải
  Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực giảm phát thải, hướng đến nền kinh tế xanh, trung hòa các bon, Petrolimex đã thay đổi tư duy trong kinh doanh, sớm đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường.
 • Vinamilk đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài
  Song song với việc phát triển thị trường nội địa, Vinamilk - Công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài thông qua các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.
 • PVFCCo xếp thứ 2 trong “Bảng xếp hạng công ty đại chúng uy tín và hiệu quả” năm 2023
  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vừa được vinh danh trong “Bảng xếp hạng Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả” năm 2023 với vị trí thứ 2.
 • Tuổi trẻ Petrolimex đồng loạt tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ II năm 2023
  Vừa qua, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Petrolimex đã đồng loạt tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ II năm 2023. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrolimex nói chung và tuổi trẻ Petrolimex nói riêng, luôn nhận thức và ý thức trong công tác bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO