Tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai hiệu quả công tác dân tộc

Ngọc Trâm | 19/01/2022, 14:58

(TN&MT) - Sáng ngày 19/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị trực tuyến được kết nối tới 52 điểm cầu tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, với sự tham dự của trên 1.600 đại biểu Trung ương và địa phương. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông.

Tham dự Hội nghị có các Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; cùng đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và đại biểu đại diện 52 địa phương vùng DTTS và miền núi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

Đánh giá khách quan, toàn diện công tác dân tộc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại, hạn chế trong năm 2021 và bàn nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân tộc không chỉ trong năm 2022 mà trong cả giai đoạn 2022 - 2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc năm 2021. Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án, nhiệm vụ về triển khai một số nội dung như: Phê duyệt Chương trình MTQG; Phê duyệt Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025; Phê duyệt Danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG.

Bên cạnh việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Ủy ban Dan tộc triển khai xây dựng một số Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án và quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG…

Với những kết quả đó, năm 2022, Ủy ban Dân tộc đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; Tổ chức thực hiện tốt giai đoạn I của Chương trình MTQG; Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 - 2025…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình và đánh giá cao những kết quả việc thực hiện triển khai công tác dân tộc trong năm 2021. Một số đại biểu đề nghị giai đoạn 2022 - 2025, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành sớm hoàn thiện và ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG; có hướng dẫn cụ thể về xác định địa bàn, đối tượng thụ hưởng các chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2025; Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS; xây dựng quy chế hoạt động của Người có uy tín thống nhất từ Trung ương đến địa phương; có chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào DTTS gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2021.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cơ quan làm công tác dân tộc cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Cùng với đó, cơ quan làm công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là về đời sống của người dân, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các "điểm nóng” về an ninh trật tự; Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG; Tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về công tác dân tộc; cải cách về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc và tổ chức bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác dân tộc các cấp; Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ Tướng Thường trực Chính phủ và các ý kiến phát biểu của các cơ quan, các địa phương để cụ thể hóa vào Kế hoạch công tác năm 2022, đảm bảo khả thi, thiết thực và hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn năm 2022 và những năm tiếp theo, Ủy ban Dân tộc tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ Tướng Thường trực Chính phủ; đặc biệt là sự phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương để công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình MTQG đạt được kết quả ngay từ năm đầu tiên triển khai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBSCL ứng phó BĐKH - Bài 5: Các tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH
(TN&MT) - Trong thời gian qua, các tôn giáo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); đồng thời tổ chức các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải; nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần; trồng cây xanh, … góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO