Tập trung giải quyết nhóm chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoáng sản

Mai Đan | 20/05/2022, 17:49

(TN&MT) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa hoàn thành Dự thảo lần thứ nhất Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), trong đó, tập trung giải quyết 5 Chính sách lớn.

anh-minh-hoa-bai-luat-khoang-san-1-(1).jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, chính sách thứ nhất về tài nguyên địa chất, khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản nhằm bổ sung quy định rõ ràng, đầy đủ về quản lý tài nguyên địa chất, khoáng sản; quản lý thông tin, dữ liệu địa chất; nội dung công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản, công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng của thông tin, dữ liệu địa chất; nguồn vốn đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất đảm bảo tính ổn định, đầy đủ, kịp thời để thực hiện các dự án điều tra địa chất đạt được mục tiêu, đúng tiến độ được phê duyệt.

Chính sách thứ 2 về bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản; chiến lược, quy hoạch địa chất, khoáng sản đối với công tác bảo về tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác nhằm luật hóa quy định về quản lý tài nguyên địa chất, quản lý, kiểm soát hệ thống điều tra địa chất, hiệu quả dữ liệu địa chất nhằm bảo đảm an ninh đảm bảo nguồn nguyên liệu, an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe con người, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển ngành địa chất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản theo mục tiêu sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên; phát triển ngành công nghiệp khai khoáng theo quan điểm về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu tối đa phát thải khí nhà kính.

Đối với công tác xây dựng chiến lược khoảng sản, chính sách này nhằm định hình rõ quan điểm, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải phải pháp để thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với công tác quy hoạch khoảng sản, chính sách này nhằm bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính để không gây chồng chéo trong thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch khoáng sản.

Chính sách thứ 3 về khu vực khoáng sản nhằm sửa đổi, bổ sung nhóm các quy định về khu vực khoáng sản, bao gồm Khu vực hoạt động khoáng sản, khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; Khu vực cấm hoạt động khoáng sản; Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia về khái niệm, tiêu chí khoanh định, điều chỉnh khu vực,... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản, giải quyết những vấn đề bất cập trong thực tiễn thi hành.

Chính sách thứ 4 trong quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đặt mục tiêu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Khoáng sản hiện hành đối với các nhóm quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo một số hướng.

Cụ thể, đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường theo mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn; hoàn thiện chính sách tái đầu tư nguồn thu từ khai thác khoáng sản để đầu tư phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội,... đảm bảo quyền lợi cho địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, hoàn thiện chế định về cấp phép thăm dò, khai thác đối với các loại khoáng sản nói chung, trong đó, có quy định riêng đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cát, sỏi lòng sông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động khoáng sản, góp phần hạn chế hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gây tổn thất tài nguyên, trong đó, có phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản (đến cấp huyện).

Chính sách thứ 5 là chính sách tài chính về địa chất và khoáng sản. Mục tiêu của chính sách này là hoàn thiện quy định về tài chính về địa chất nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời, bảo đảm phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến trình cải cách dịch vụ công và sự ổn định hoạt động của bộ máy Nhà nước, hướng tới mục tiêu phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân, giảm thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, thống nhất quản lý, nâng cao chất lượng công tác tính, thu tiền cấp - quyền khai thác khoáng sản; phân định rõ phạm vi, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tạo khung pháp lý cơ bản để các cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra và thực thi đầy đủ các quy định pháp luật về việc chấp hành nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản.

Chính sách này cũng nhằm phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính: giảm thiểu tối đa các nội dung cần hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành Luật Khoáng sản sửa đổi; trình tự thủ tục rút gọn, nhanh chóng tạo thuận lợi trong thực hiện; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong từng giai đoạn từ lập kế hoạch đấu giá, xây dựng hồ sơ mời đấu giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá, tổ chức phiên đấu giá và phê duyệt kết quả trúng đấu giá

Hoàn thiện hơn nữa quy trình tổ chức “đấu giá quyền khai thác khoảng sản” chung trên toàn quốc, tuân thủ Luật Đấu giá tài sản, tuy nhiên, phải có đề xuất, phương án “đặc thù” cho tài sản là “quyền khai thác khoáng sản”. Đây cũng là mục tiêu chính sách đề ra.

Mỗi nhóm chính sách trên bao gồm các chính sách mới (về điều tra cơ bản địa chất, tài chính về địa chất), có chính sách kế thừa (chính sách về khu vực hoạt động khoáng sản, về thăm dò, khai thác khoáng sản, tài chính về khoáng sản) để tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện quy định hiện hành và có các chính sách mới được bổ sung theo quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 10-NQ/TW.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Vướng mắc đất đắp, điểm đổ thải Dự án sân bay Điện Biên
(TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang triển khai một số dự án trọng điểm, trong đó có Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Điểm vướng trong các dự án trong đó có Dự án Cảng hàng không Điện Biên đang thiếu đất đắp và bãi đổ thải.
Đừng bỏ lỡ
 • Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát
  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu cát.
 • Điện Biên: Siết chặt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, tỉnh Điện Biên từng bước siết chặt, triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý khoáng sản. Qua đó, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 • Lai Châu: Quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 • Đà Nẵng: Cấp thiết quy hoạch bãi tập kết cát, sỏi
  (TN&MT) - Thời gian qua, tại huyện Hoà Vang nói riêng và TP. Đà Nẵng nói chung tồn tại nhiều điểm tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực trạng này cũng có nguyên nhân từ bất cập Đà Nẵng thiếu các bến, bãi tập kết VLXD theo quy hoạch.
 • Tập trung giải quyết nhóm chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoáng sản
  (TN&MT) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa hoàn thành Dự thảo lần thứ nhất Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), trong đó, tập trung giải quyết 5 Chính sách lớn.
 • Thanh Hóa: Đưa vào kế hoạch đấu giá mỏ đá năm 2022
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, diện tích 15,6239 ha.
 • Đà Nẵng: Dai dẳng xử lý các bãi tập kết cát trái phép
  (TN&MT) - Mặc dù chính quyền huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng) đã có nhiều văn bản rà soát và xử lý các bãi tập kết cát trái phép. Tuy nhiên, qua một thời gian dài các bãi tập kết cát trái phép vẫn có chiều hướng gia tăng, trong đó có những bãi chứa cát và vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp do UBND xã quản lý.
 • Lào Cai: Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản
  Ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản số 05/CT-UBND Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 • Thái Bình: Khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản (TNKS) trên địa bàn tỉnh Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Việc sử dụng nguồn TNKS ngày càng hợp lý, hiệu quả, đã góp phần tích cực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
 • Điện Biên: Đẩy mạnh giám sát môi trường trong khai thác khoáng sản
  (TN&MT) - Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua còn không ít tồn tại, hạn chế. Phần lớn các cơ sở khai thác, chế biến có quy mô vừa và nhỏ; khai thác bằng phương pháp thủ công nên trong quá trình khai thác thường có lượng chất thải lớn gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác và chế biến khoáng sản phải được quan tâm đúng mức nhằm đạt được yêu cầu phát triển bền vững.
 • Thanh Hóa: Dừng hoạt động tận thu để đóng cửa mỏ đất của Công ty Trường Phát
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát (Công ty Trường Phát) dừng hoạt động tận thu, vận chuyển đất trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.
 • Ninh Bình: Giải quyết vướng mắc về mỏ vật liệu đất đắp nền cho cao tốc Bắc – Nam
  (TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo xử lý những vướng mắc về mỏ vật liệu đất đắp nền của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO