Tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo tại TP. Hạ Long

Phạm Hoạch | 01/09/2021, 20:25

(TN&MT) - Ủy ban MTTQ TP.Hạ Long vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho 140 cán bộ MTTQ, cán bộ công an và đại diện cán bộ cơ sở làm công tác tôn giáo thuộc 33 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh quán triệt một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo, dân tộc trong thời gian qua. Nội dung kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo; phát huy vai trò của người uy tín, già làng trưởng bản trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo tại TP. Hạ Long.

Cùng với đó, các học viên cũng được trao đổi thêm về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cũng như cán bộ cơ sở làm công tác tôn giáo trên địa bàn TP.Hạ Long tiếp thu được những kiến thức cơ bản, kỹ năng, kinh nghiệm để tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức về lối sống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bài liên quan
  • Quảng Ninh: Đảm bảo môi trường hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo
    (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tạm thời không đón khách tham quan, chỉ thực hiện nghi thức tôn giáo nội bộ nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như giữ gìn môi trường đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO