Tạo chuyển biến thực chất công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TN&MT

Trường Giang | 10/06/2022, 11:09

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TN&MT tại Hội nghị Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TN&MT, sáng 10/6, tại Phú Thọ.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, lãnh đạo nữ các đơn vị trực thuộc Bộ, thành viên Ban Nữ công Công đoàn Bộ, Ban Vì tiến bộ phụ nữ…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mặc dù, còn nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt được một số kết quả đáng kể như: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và công chức, viên chức đối với công tác này đã được nâng cao; các đơn vị trực thuộc Bộ đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

1(1).jpg
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác cán bộ nữ được quan tâm, coi trọng; tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp của Bộ đã có sự phát triển, trưởng thành cả về chất và lượng. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã quan tâm, thực hiện tốt chính sách cán bộ nữ, qua đó, đã động viên, khuyến khích cán bộ nữ làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ cũng còn khó khăn, hạn chế ở một số nội dung như: Nguồn lực để thực hiện công tác bình đẳng giới chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chế độ kiêm nhiệm nên chưa phát huy được năng lực, bố trí thời gian thỏa đáng cho công tác này; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cần tiếp tục tăng cường để chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nữ kế cận cho các vị trí lãnh đạo, quản lý…

3.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa trao đổi về bình đẳng giới trong gia đình và xã hội

Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới trong thời gian vừa qua; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai các hoạt động bình đẳng thời gian tới của Bộ để các hoạt động đi vào thực chất.

Theo Báo cáo của Bộ TN&MT, thời gian qua, Bộ đã quan tâm chỉ đạo việc lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án về Tài nguyên và Môi trường như: quy định bắt buộc ghi tên cả vợ và chồng trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản là của chung cả vợ và chồng tại Luật Đất đai; việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số lĩnh vực, ngành, địa phương, đối tượng nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, trong đó, có đối tượng là phụ nữ và trẻ em; phát huy, nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường...

Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao trọng trách các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ cấp bộ đến cấp cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của cán bộ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, đồng thời, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Cụ thể, hiện, đã có 1 Thứ trưởng nữ, đang tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; trong giai đoạn 2021 - 2026, có 3 cán bộ được quy hoạch chức danh Bộ trưởng, trong đó, có 1 cán bộ nữ (tỷ lệ 33,3%), 16 cán bộ được quy hoạch chức danh Thứ trưởng, trong đó, có 3 cán bộ nữ (tỷ lệ 18,8%).

2(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Bộ có tổng số khoảng 10.392 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, tổng số nữ là 4.246 người, có 18/39 đơn vị trực thuộc Bộ đã có lãnh đạo đơn vị là nữ (tỷ lệ 46,2%); tổng số lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên của Bộ là 240 người, trong đó, cán bộ nữ là 47 người (chiếm tỷ lệ khoảng 19,58%). Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nữ của Bộ là những cán bộ gương mẫu, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao; đội ngũ cán bộ ngày càng được trẻ hóa, được nâng cao trình độ chuyên môn; nhìn chung, cơ bản bảo đảm số lượng và đáp ứng chất lượng, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của Bộ...

4.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó, chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.

Tổ chức hoặc lồng ghép các nội dung, hoạt động tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan, đơn vị. Quan tâm thực hiện các hoạt động tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án... cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cấp có thẩm quyền để phối hợp giải quyết…

Tại Hội nghị, sau khi nghe Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa trao đổi về bình đẳng giới trong gia đình và xã hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả công tác bình đẳng giới của Bộ trong thời gian qua; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tới.

Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; nắm bắt những nội dung mới, cần thiết về chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; giúp công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị đi vào nề nếp, hiệu quả và tăng cường được sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
 • Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, chiều 10/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các đại biểu đã tham dự phiên thảo luận tại 5 trung tâm. Nhiều ý kiến tham luận quan tâm đến công tác bình đẳng giới cũng như việc lồng ghép giới trong việc giải quyết những chế độ, chính sách dành cho phụ nữ cũng như truyền thông để thúc đẩy bình đẳng giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
 • Bộ TN&MT bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023
  Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị của Bộ. Tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức để tạo sự thống nhất trong việc triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo thứ nhất lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
 • Bộ TN&MT tiếp tục tập huấn quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu
  (TN&MT) - Sáng ngày 14/9/2023, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chức Hội thảo tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam.
 • Tăng cường hợp tác về tài nguyên, môi trường giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
  Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc Petr Hladík tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: nước và vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn.
 • Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035.
 • Sở TN&MT Sơn La: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Chiều 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở (12/9/2003-12/9/2023).
 • Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẵn sàng đầu tư cho môi trường và khí hậu tại Việt Nam
  (TN&MT) - Trong thời gian tới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẽ hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, công nghệ và các chuyên gia về chính sách để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nội dung được thống nhất tại cuộc làm việc ngày 8/9 giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Đặng Quốc Khánh với Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).
 • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
  (TN&MT) - Sáng 7/9, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự buổi Lễ và trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở. Dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Đóng góp lớn, tạo động lực để Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững
  (TN&MT) - Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, Sở TN&MT Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành TN&MT, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
 • Cần Thơ thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”: Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài
  (TN&MT) - Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân TP. Cần Thơ đã quyết liệt triển khai thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu các sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển TP. Cần Thơ ngày càng xanh - sạch - đẹp, bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO