Tăng tốc chuyển đổi mô hình lực lượng thu gom rác dân lập

Nguyễn Quỳnh | 05/12/2019, 10:31

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa tổ chức cuộc họp để lắng nghe các ý kiến để hoàn thiện Đề án "Chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi hoạt động theo mô hình Hợp tác xã và Doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021".

Giữ vai trò quan trọng

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Hiện nay, mỗi ngày, TP.HCM phát sinh 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH); 70 tấn rác thải y tế, 450 tấn chất thải nguy hại công nghiệp… Trên địa bàn thành phố đang tồn tại song song hai hệ thống thu gom CTRSH tại nguồn, gồm công lập và dân lập.

Trong đó, hệ thống thu gom rác dân lập với 2.160 phương tiện thu gom (bao gồm xe ba gác kéo, xe lam, xe tải nhẹ, thùng 660 lít, xe tự chế…) và khoảng 4.000 công nhân đang thu gom 60% khối lượng CTRSH của thành phố, chủ yếu thu gom tại các hộ gia đình trong hẻm, chung cư. Lực lượng thu gom rác dân lập là một bộ phận kết nối trong hệ thống thu gom rác tại nguồn từ hộ gia đình, chủ nguồn thải đến điểm hẹn, trạm trung chuyển trên địa bàn quận, huyện.

Phương tiện thu gom, vận chuyển rác của lực lượng dân lập

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, mặc dù, thu gom đến 60 % tổng lượng rác CTRSH của thành phố, nhưng quy mô hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập còn nhỏ lẻ, phân tán. Phương tiện thu gom tại nguồn hầu hết khá thô sơ chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, có phát tán mùi hôi, rơi vãi chất thải và rò rỉ nước rỉ rác trong thu gom, ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Ở một số địa bàn vẫn còn tình trạng lực lượng thu gom bỏ rác 2 - 3 ngày mới thu gom gây mất mỹ quan, đô thị, gây bức xúc cho người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Nghị quyết số 03/2017 của HĐND TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Đến nay, toàn thành phố đã vận động được 1.440/2.592 tổ, đường dây thu gom rác dân lập thành lập mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (đạt tỷ lệ 55,6%). Toàn thành phố hiện có 42 hợp tác xã, 283 công ty tư nhân đang thu gom rác và còn khoảng 1.152 đường dây và tổ thu gom rác chưa có tư cách pháp nhân.

Để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập, chuẩn hóa các phương tiện thu gom rác đạt chuẩn, TP.HCM phải có một chính sách hỗ trợ tổng thể, kịp thời.

Chia sẻ về lực lượng thu gom rác dân lập, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Ban đầu, lực lượng thu gom rác của thành phố là các đơn vị công ích, tuy vậy, vì không phủ kín địa bàn nên mới hình thành nên một đội ngũ “thầm lặng” gom rác ở trong hẻm giao lại cho các đơn vị vận chuyển, lâu nay, quen gọi là lực lượng gom rác dân lập. Lực lượng này rất quan trọng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH của thành phố. Tuy vậy, TP.HCM đang hướng tới đô thị văn minh, hoạt động thu gom rác dân lập cần phải đổi mới, thành phố không xóa bỏ mà tạo điều kiện để lực lượng rác dân lập được đổi mới mô hình hoạt động, phương tiện vận chuyển để hoạt động hiệu quả hơn.

Theo ông Hoan, nếu công nghệ xử lý rác được chuyển đổi theo công nghệ hiện đại mà khâu đầu tiên là khâu thu gom không được nâng cấp, vẫn nhếch nhác như hiện nay, ắt hẳn quản lý Nhà nước về chất thải rắn cũng chưa thành công. “Vì vậy, TP.HCM sẽ ban hành chính sách hỗ trợ lực lượng rác dân lập phù hợp với điều kiện mới, mang tính bao quát, nhận được sự đồng tình của người dân và phải tạo ra một bước đột phá trong công tác sắp xếp lại lực lượng quan trọng này” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ trước 15/12

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thường là vấn đề khó đối với các đô thị, đặc biệt là với siêu đô thị 13 triệu dân như TP.HCM.

Hiện nay, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị thu gom rác dân lập diễn ra chậm, số lượng đường dây rác chưa có tư cách pháp nhân còn nhiều, các Hợp tác xã vệ sinh môi trường mới vào hoạt động chưa phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, chuyển đổi phương tiện thu gom rác còn chậm, mới chỉ đạt 10%. Ngoài ra, một số trạm trung chuyển rác quá tải, gây ô nhiễm mùi hôi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Vì vậy, thời gian tới, TP.HCM phải tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập bằng việc tổ chức rà soát, sắp xếp thực hiện hoán đổi mạng lưới các đường dây thu gom rác tại địa phương để đảm bảo thu gom rác tại nguồn không còn xảy ra tình trạng manh mún như hiện nay. Nghiên cứu ban hành thêm các chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập nhằm thúc đẩy và khuyến khích lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động và chuyển đổi phương tiện để đảm bảo yêu cầu về môi trường mỹ quan đô thị

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với UBND 24 quận huyện hoàn thiện Đề án “Chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi hoạt động theo mô hình Hợp tác xã và Doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn TP.HCM”, trình UBND Thành phố trước 15/12.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cần tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND  thành phố ban hành các quy chuẩn kỹ thuật phương tiện phù hợp với thực tiễn và đặc thù đô thị của TP.HCM. Còn đối với những hẻm nhỏ dưới 1m, giao UBND các quận huyện chủ động xác lập mô hình thu gom phù hợp, tùy theo cấp độ của hẻm và năng lực tài chính để lựa chọn mẫu cho phù hợp đảm bảo hiệu quả.

Bảy nhóm chính sách mới

Ngoài 4 nhóm chính sách tiếp tục thực hiện và kéo dài thời gian thực hiện,TP.HCM đang đề xuất 7 nhóm chính sách mới ưu đãi, hỗ trợ đối với hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, người lao động trực tiếp thu gom rác.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Các HTX, doanh nghiệp được chọn 2 phương án hỗ trợ:  miễn thuế TNDN trong 4 năm từ khi có thu nhập chịu thuế TNDN và giảm 50%  số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm từ khi có doanh thu. Hoặc được miễn thuế TNDN trong 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 5 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án đầu tư.

Chính sách hỗ trợ kinh phí cho chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt: Hỗ trợ 5 triệu đồng/ phương tiện khi thu hồi xe thô sơ không có động cơ; 7 triệu đồng/ phương tiện đối với xe có động cơ. Hỗ trợ là 15 triệu đồng/phương tiện thực hiện cải tiến nâng cấp xe tải các loại theo quy định.

Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu: Các HTX sẽ được hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng trụ sở để làm việc; chi phí thuê chỗ đậu phương tiện thu gom rác; an sinh xã hội; mua sắm các thiết bị cần thiết. Tổng mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng; mỗi HTX chỉ được hưởng hỗ trợ một lần duy nhất trong toàn bộ quá trình hoạt động.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học 1,2 triệu đồng, cao đẳng 800 ngàn đồng mỗi tháng  (không quá 36 tháng) công tác tại các HTX thu gom, vận chuyển rác (tối đa 2 cán bộ/ HTX).

Đối với chính sách hỗ trợ cho người lao động trực tiếp thu gom rác: TP.HCM sẽ hỗ trợ đồng phục cho người trực tiếp thu gom rác đang hoạt động trong các HTX, doanh nghiệp thu gom rác (không bao gồm các đơn vị công ích); hỗ trợ giảm học phí cho con của người trực tiếp thu gom rác (không phân biệt tư nhân hay công ích); hỗ trợ đào tạo nghề để giải quyết việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo lái xe hoặc chuyển đổi hạng của bằng lái xe khi chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rác theo quy định của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu cho UBND thành phố cấp đủ nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố để đảm bảo đủ nguồn tiền cho vay hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận chuyển rác.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng giao UBND các quận, huyện yêu cầu các đơn vị trúng thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận, huyện đảm bảo đủ phương tiện để kết nối trung chuyển kịp thời với lực lượng thu gom rác dân lập.

Ngoài ra, UBND các quận huyện khẩn trương xác lập vị trí và thực hiện đầu tư các trạm trung chuyển rác với công nghệ ép rác kín tiên tiến và nghiên cứu xây dựng các trung tâm chuyển ngầm, bán ngầm hoặc ngầm hóa một số hạng mục công trình.

Bài liên quan
 • TP.HCM nỗ lực hoàn thành tiêu chí môi trường
  (TN&MT) - Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí khó thực hiện do tính không ổn định, thường xuyên thay đổi và chịu ảnh hưởng từ rào cản của các tiêu chí khác về hạ tầng (hệ thống đường, thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa..).

(0) Bình luận
Nổi bật
Thời tiết ngày 4/2: Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, Nam Bộ trời nắng
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ có nơi trên 33 độ C.
Đừng bỏ lỡ
 • Thời tiết ngày 2/2, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi
  Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (2/2), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, từ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
 • Nghệ An: Chùa Viên Quang phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam
  Chùa Viên Quang vừa tiến hành phóng sinh 10 tấn cá các loại xuống sông Lam. Đây là một trong những hoạt động thường niên của ngôi chùa này, góp phần không nhỏ làm tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái, góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường.
 • Quảng Ngãi: Sẽ bơm, hút 8.000 lít dầu từ tàu hàng gãy đôi trên biển để hạn chế ô nhiễm
  (TN&MT) - Phương án đưa ra là sẽ thả phao quanh tàu hàng gặp nạn, không cho rò rỉ dầu, sau đó sẽ khảo sát để lắp ráp hệ thống ống bơm, hút dầu và đưa vào bờ.
 • Văn Bàn - Lào Cai: Nỗ lực dập tắt các điểm cháy, tránh lan vào rừng
  Thông tin từ UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai), trong 2 ngày 30 và 31/1, trên địa bàn huyện Văn Bàn đã xảy ra 2 vụ cháy tại Tiểu khu 529 và Tiểu khu 591b. Hiện cơ quan chức năng huyện Văn Bàn đang tập trung lực lượng để khống chế các điểm cháy, không để lan vào rừng.
 • Điện Biên: Phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, có tính cấp bách đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, để bảo vệ môi trường sống và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cần có sự đóng góp công sức của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên.
 • Dự báo thời tiết ngày 1-2, cả nước trời trở rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 1-2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đến khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa, trời rét gió đông bắc cấp 2-3.
 • Thừa Thiên – Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023
  Ngày 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 tại khu di tích Chứng tích lịch sử Chín Hầm (TP. Huế).
 • Bộ Công an phấn đấu năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh
  Phát biểu tại buổi Lễ phát động “Tết trồng năm 2023 của Bộ Công An– Vì một Việt Nam xanh”, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, với khí thế mới, vận hội mới, quyết tâm mới cùng với hình ảnh, không khí trang trọng của buổi lễ phát động trồng cây đầu xuân và số cây được trồng tại Đất Tổ - Phú Thọ phong trào “Tết trồng năm 2023 của Bộ Công an - Vì một Việt Nam xanh” sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực...
 • Sơn La: Các địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây 2023
  (TN&MT) - Từ ngày 27/1-31/1, các huyện, thành phố và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023.
 • Châu Âu và cuộc “chuyển đổi năng lượng” ngoạn mục
  (TN&MT) - Dù đối mặt với khủng hoảng kép về thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga và sự sụt giảm sản lượng điện, các nước Châu Âu không quay trở lại sử dụng nhiệt điện than như dự báo mà tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo ở mức kỷ lục trong năm 2022.
 • Tín chỉ các-bon - “tài nguyên” mới nổi
  (TN&MT) - Việt Nam đang sở hữu một nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào nhưng chưa được khai phá, đó là tín chỉ các-bon quy đổi khi thực hiện các hoạt động cắt giảm phát thải hoặc hấp thụ khí nhà kính. Loại “tài nguyên xanh” dành cho “thị trường xanh” này đang trở nên hấp dẫn trên thế giới, nhất là trong bối cảnh các quốc gia sẽ áp dụng các loại thuế các-bon trong thời gian sắp tới.
 • Bảo vệ môi trường đầu xuân - những góc nhìn đa chiều
  (TN&MT) - Đầu Xuân mới, nhóm phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã ghi lại những ý kiến của lãnh đạo, các nhà quản lý ngành TN&MT trên mọi miền Tổ quốc. Từ Thủ đô Hà Nội thân yêu đến TP.HCM sôi động, từ miền Trung ruột thịt đến vùng cao Tây Bắc và cả du khách nước ngoài… đâu đâu cũng đề cao vai trò của bảo vệ môi trường với cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO