Tăng tốc chuyển đổi mô hình lực lượng thu gom rác dân lập

Nguyễn Quỳnh | 05/12/2019, 10:31

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa tổ chức cuộc họp để lắng nghe các ý kiến để hoàn thiện Đề án "Chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi hoạt động theo mô hình Hợp tác xã và Doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021".

Giữ vai trò quan trọng

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Hiện nay, mỗi ngày, TP.HCM phát sinh 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH); 70 tấn rác thải y tế, 450 tấn chất thải nguy hại công nghiệp… Trên địa bàn thành phố đang tồn tại song song hai hệ thống thu gom CTRSH tại nguồn, gồm công lập và dân lập.

Trong đó, hệ thống thu gom rác dân lập với 2.160 phương tiện thu gom (bao gồm xe ba gác kéo, xe lam, xe tải nhẹ, thùng 660 lít, xe tự chế…) và khoảng 4.000 công nhân đang thu gom 60% khối lượng CTRSH của thành phố, chủ yếu thu gom tại các hộ gia đình trong hẻm, chung cư. Lực lượng thu gom rác dân lập là một bộ phận kết nối trong hệ thống thu gom rác tại nguồn từ hộ gia đình, chủ nguồn thải đến điểm hẹn, trạm trung chuyển trên địa bàn quận, huyện.

Phương tiện thu gom, vận chuyển rác của lực lượng dân lập

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, mặc dù, thu gom đến 60 % tổng lượng rác CTRSH của thành phố, nhưng quy mô hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập còn nhỏ lẻ, phân tán. Phương tiện thu gom tại nguồn hầu hết khá thô sơ chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, có phát tán mùi hôi, rơi vãi chất thải và rò rỉ nước rỉ rác trong thu gom, ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Ở một số địa bàn vẫn còn tình trạng lực lượng thu gom bỏ rác 2 - 3 ngày mới thu gom gây mất mỹ quan, đô thị, gây bức xúc cho người dân.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Nghị quyết số 03/2017 của HĐND TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Đến nay, toàn thành phố đã vận động được 1.440/2.592 tổ, đường dây thu gom rác dân lập thành lập mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (đạt tỷ lệ 55,6%). Toàn thành phố hiện có 42 hợp tác xã, 283 công ty tư nhân đang thu gom rác và còn khoảng 1.152 đường dây và tổ thu gom rác chưa có tư cách pháp nhân.

Để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập, chuẩn hóa các phương tiện thu gom rác đạt chuẩn, TP.HCM phải có một chính sách hỗ trợ tổng thể, kịp thời.

Chia sẻ về lực lượng thu gom rác dân lập, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Ban đầu, lực lượng thu gom rác của thành phố là các đơn vị công ích, tuy vậy, vì không phủ kín địa bàn nên mới hình thành nên một đội ngũ “thầm lặng” gom rác ở trong hẻm giao lại cho các đơn vị vận chuyển, lâu nay, quen gọi là lực lượng gom rác dân lập. Lực lượng này rất quan trọng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH của thành phố. Tuy vậy, TP.HCM đang hướng tới đô thị văn minh, hoạt động thu gom rác dân lập cần phải đổi mới, thành phố không xóa bỏ mà tạo điều kiện để lực lượng rác dân lập được đổi mới mô hình hoạt động, phương tiện vận chuyển để hoạt động hiệu quả hơn.

Theo ông Hoan, nếu công nghệ xử lý rác được chuyển đổi theo công nghệ hiện đại mà khâu đầu tiên là khâu thu gom không được nâng cấp, vẫn nhếch nhác như hiện nay, ắt hẳn quản lý Nhà nước về chất thải rắn cũng chưa thành công. “Vì vậy, TP.HCM sẽ ban hành chính sách hỗ trợ lực lượng rác dân lập phù hợp với điều kiện mới, mang tính bao quát, nhận được sự đồng tình của người dân và phải tạo ra một bước đột phá trong công tác sắp xếp lại lực lượng quan trọng này” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ trước 15/12

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thường là vấn đề khó đối với các đô thị, đặc biệt là với siêu đô thị 13 triệu dân như TP.HCM.

Hiện nay, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị thu gom rác dân lập diễn ra chậm, số lượng đường dây rác chưa có tư cách pháp nhân còn nhiều, các Hợp tác xã vệ sinh môi trường mới vào hoạt động chưa phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, chuyển đổi phương tiện thu gom rác còn chậm, mới chỉ đạt 10%. Ngoài ra, một số trạm trung chuyển rác quá tải, gây ô nhiễm mùi hôi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Vì vậy, thời gian tới, TP.HCM phải tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập bằng việc tổ chức rà soát, sắp xếp thực hiện hoán đổi mạng lưới các đường dây thu gom rác tại địa phương để đảm bảo thu gom rác tại nguồn không còn xảy ra tình trạng manh mún như hiện nay. Nghiên cứu ban hành thêm các chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập nhằm thúc đẩy và khuyến khích lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động và chuyển đổi phương tiện để đảm bảo yêu cầu về môi trường mỹ quan đô thị

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với UBND 24 quận huyện hoàn thiện Đề án “Chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi hoạt động theo mô hình Hợp tác xã và Doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn TP.HCM”, trình UBND Thành phố trước 15/12.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cần tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND  thành phố ban hành các quy chuẩn kỹ thuật phương tiện phù hợp với thực tiễn và đặc thù đô thị của TP.HCM. Còn đối với những hẻm nhỏ dưới 1m, giao UBND các quận huyện chủ động xác lập mô hình thu gom phù hợp, tùy theo cấp độ của hẻm và năng lực tài chính để lựa chọn mẫu cho phù hợp đảm bảo hiệu quả.

Bảy nhóm chính sách mới

Ngoài 4 nhóm chính sách tiếp tục thực hiện và kéo dài thời gian thực hiện,TP.HCM đang đề xuất 7 nhóm chính sách mới ưu đãi, hỗ trợ đối với hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, người lao động trực tiếp thu gom rác.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Các HTX, doanh nghiệp được chọn 2 phương án hỗ trợ:  miễn thuế TNDN trong 4 năm từ khi có thu nhập chịu thuế TNDN và giảm 50%  số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm từ khi có doanh thu. Hoặc được miễn thuế TNDN trong 4 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 5 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án đầu tư.

Chính sách hỗ trợ kinh phí cho chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt: Hỗ trợ 5 triệu đồng/ phương tiện khi thu hồi xe thô sơ không có động cơ; 7 triệu đồng/ phương tiện đối với xe có động cơ. Hỗ trợ là 15 triệu đồng/phương tiện thực hiện cải tiến nâng cấp xe tải các loại theo quy định.

Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu: Các HTX sẽ được hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng trụ sở để làm việc; chi phí thuê chỗ đậu phương tiện thu gom rác; an sinh xã hội; mua sắm các thiết bị cần thiết. Tổng mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng; mỗi HTX chỉ được hưởng hỗ trợ một lần duy nhất trong toàn bộ quá trình hoạt động.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học 1,2 triệu đồng, cao đẳng 800 ngàn đồng mỗi tháng  (không quá 36 tháng) công tác tại các HTX thu gom, vận chuyển rác (tối đa 2 cán bộ/ HTX).

Đối với chính sách hỗ trợ cho người lao động trực tiếp thu gom rác: TP.HCM sẽ hỗ trợ đồng phục cho người trực tiếp thu gom rác đang hoạt động trong các HTX, doanh nghiệp thu gom rác (không bao gồm các đơn vị công ích); hỗ trợ giảm học phí cho con của người trực tiếp thu gom rác (không phân biệt tư nhân hay công ích); hỗ trợ đào tạo nghề để giải quyết việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo lái xe hoặc chuyển đổi hạng của bằng lái xe khi chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rác theo quy định của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu cho UBND thành phố cấp đủ nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố để đảm bảo đủ nguồn tiền cho vay hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận chuyển rác.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng giao UBND các quận, huyện yêu cầu các đơn vị trúng thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận, huyện đảm bảo đủ phương tiện để kết nối trung chuyển kịp thời với lực lượng thu gom rác dân lập.

Ngoài ra, UBND các quận huyện khẩn trương xác lập vị trí và thực hiện đầu tư các trạm trung chuyển rác với công nghệ ép rác kín tiên tiến và nghiên cứu xây dựng các trung tâm chuyển ngầm, bán ngầm hoặc ngầm hóa một số hạng mục công trình.

Bài liên quan
 • TP.HCM nỗ lực hoàn thành tiêu chí môi trường
  (TN&MT) - Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí khó thực hiện do tính không ổn định, thường xuyên thay đổi và chịu ảnh hưởng từ rào cản của các tiêu chí khác về hạ tầng (hệ thống đường, thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa..).

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Lào Cai: Mưa lũ gây sạt lở lớn trên quốc lộ 70
  (TN&MT) - Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân trên địa bàn các huyện Bảo Thắng, Mường Khương.. của tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 70 khiến giao thông bị chia cắt ảnh hưởng đến đi lại của người dân.
 • Kiên Giang: Tiếp nhận 4 cá thể động vật rừng thuộc nhóm IIB
  (TN&MT) - Ngày 19/9, Trạm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hòn Me (huyện Hòn Đất) trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang tiếp nhận 4 cá thể động vật rừng thuộc nhóm IIB.
 • Quảng Nam: Thấp thỏm nỗi lo sạt lở núi
  Vị trí địa lý, điều kiện địa hình phức tạp cùng những thay đổi khó lường của thời tiết dưới tác động của BĐKH khiến miền núi Quảng Nam luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi trong mùa mưa bão.
 • Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT phát động Cuộc thi “Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa
  (TN&MT) - Với mục tiêu nâng cao ý thức và nhận thức của cộng đồng về tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức phát động Cuộc thi “Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa”.
 • Thời tiết 21/9, Hà Nội có nơi nắng nóng
  Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (21/9), khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
 • Từ đêm 20 đến ngày 22/9, miền Bắc có khả năng mưa rào chiều tối và đêm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/9, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
 • Càng nhiều thiết bị lạnh – Trái đất càng nóng lên
  (TN&MT) - Điều hòa không khí, tủ lạnh là những thiết bị rất quen thuộc với đời sống hằng ngày, nhưng chính các thiết bị này đang góp phần phát thải một lượng lớn khí nhà kính, làm tăng tình trạng biến đổi khí hậu.
 • Cơ hội và thách thức phát triển thị trường việc làm xanh
  (TN&MT) - Chuyển dịch năng lượng là quá trình phức tạp nhưng sẽ mang đến nhiều cơ hội lớn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
 • Việt Nam trước ngưỡng cửa thị trường việc làm xanh
  Chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường về tiềm năng, cơ hội từ thị trường việc làm xanh, ông Santiago Alonso Rodiguez, Tham tán thứ Nhất Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam nhìn nhận: “Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một thị trường việc làm xanh đầy hứa hẹn, nhưng khả năng khai thác tiềm năng này và nắm bắt cơ hội nằm ở cam kết cung cấp cho lực lượng lao động những hoạt động đào tạo và kỹ năng cần thiết. Bằng cách đó, Việt Nam không chỉ có thể thúc đẩy các mục tiêu kinh tế và môi trường
 • Đà Nẵng: Triển khai Luật Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp
  Ngày 20/9, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Anh tại Việt Nam tổ chức Chương trình tập huấn Triển khai Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các KCN cùng một số đơn vị tư vấn môi trường trên địa bàn thành phố.
 • Thời tiết ngày 20/9, cả nước có nhiều nơi mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 20/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Tổng cục Khí tượng Thủy văn kiểm tra việc chấp hành pháp luật KTTV tại TP. Hà Nội
  (TN&MT) - Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) vừa công bố Quyết định kiểm tra và Kế hoạch tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực KTTV trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Đồng Nai: Bàn giao thành công rùa biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  (TN&MT) - Ngày 15/9, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Chi cục Thủy sản Đồng Nai một rùa biển quý hiếm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO