sua luat dau khi de toi uu nguon luc tai nguyen quoc gia chinh sach nao cho cac du an dau khi da va dang trien khai truoc ngay luat dau khi sua doi co

Sửa Luật Dầu khí để tối ưu nguồn lực tài nguyên quốc gia
Để rõ ràng, đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt và các chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, đặc biệt đối với các dự án dầu khí đã và đang triển khai trước ngày Luật Dầu khí (sửa đổi) có hiệu lực, vẫn còn một số vấn đề/nội dung cần phải được tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ ràng hơn trong Dự thảo Luật.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO