Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thủy Nguyễn | 08/04/2022, 10:58

(TN&MT) - Sáng 8/4, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐCP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (Nghị định 201).

Báo cáo tại cuộc họp, ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2022, Bộ TN&MT được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201.

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, thực hiện các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-BTNMT ngày 26/1/2022 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định với đại diện của các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, các cán bộ của Cục Quản lý tài nguyên nước.    

Đồng thời, Bộ đã phối hợp với các Bộ liên quan, các địa phương tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201 để xác định những nội dung còn bất cập, vướng mắc thực hiện trong thực tế, những vấn đề phát sinh trong quy định của pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật liên quan để xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, Bộ đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 6/1/2022, Bộ TN&MT đã có Công văn gửi 6 Bộ và 63 địa phương về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201. Đến ngày 3/4/2022, đã có 47/63 địa phương, 5/6 Bộ gửi Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Nghị định số 201. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ và địa phương và trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực thi Nghị định, Bộ TN&MT nhận thấy một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thi hành Nghị định 201.

Từ những vướng mắc đó, trong quá trình thực hiện, đa số các địa phương, các Bộ đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 201, cụ thể: Đề xuất sổ sung các trường hợp không phải đăng ký, không phải xin phép gồm hồ chứa thủy lợi có dung tích toàn bộ không vượt quá 0,05 triệu m3; khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác; bổ sung cụ thể các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, cấp phép (bao gồm cả nước mặt, nước biển, nước dưới đất) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước, trong đó, có các hồ chứa thủy lợi, thuỷ điện.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi có sự thay đổi sơ đồ, vị trí công trình khai thác; có sự thay đổi về mục đích, sử dụng nước theo quy định của giấy phép được cấp trước đó; có sự thay đổi về chế độ khai thác, bao gồm cả việc chuyển sang chế độ khai thác dự phòng; quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước theo hướng đơn giản hóa, dễ thực hiện.

Đề xuất bổ sung trình tự, thủ tục, hồ sơ trả lại giấy phép khai thác tài nguyên nước theo hướng nhanh chóng, thuận tiện. Phân cấp, phân quyền cho địa phương đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện thực hiện theo chủ trương của Chính phủ. Việc chấp thuận sử dụng mặt nước mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí. Quy định cụ thể các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan; các đối tượng liên quan trong việc lấy ý kiến.

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc quản lý, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Quy định cụ thể thời điểm phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho phù hợp với thực tế.

Đề xuất sửa đổi Khoản 7 Điều 7 của Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng giảm điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ chuyên môn (người phụ trách kỹ thuật) của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Đồng thời, đề xuất sửa đổi, đơn giản hóa về mẫu đơn, mẫu giấy phép, nội dung các đề án, báo cáo trong hồ sơ cấp phép tài nguyên nước tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước vào dự thảo Nghị định.

Ông Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT, Nghị định sẽ trình Bộ trong tháng 10/2022 và trình Chính phủ tháng 11/2022. Vì vậy, để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành Nghị định, thời gian tới, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tập trung tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo sau cuộc họp Ban soan thảo, Tổ biên tập, gửi dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ để lấy ý kiến. Đồng thời sẽ tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định; tiếp thu, giải trình ý kiến Bộ Tư pháp và dự kiến hoàn thiện trình Bộ, trình Chính phủ trong tháng 8/2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cơ bản thống nhất các nội dung trong Dự thảo Nghị định do Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì xây dựng. Đồng thời, tập trung thảo luận về các nội dung để nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính và khắc phục những hạn chế, bất cập của một số quy định.

anh-thu-truong-thanh(1).jpg
Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 201 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm đồng bộ với các quy định của Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đang triển khai thực hiện, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các quy định của Luật Tài nguyên nước 2012.

Vì vậy, để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành Nghị định, thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên rà soát một số nội dung được kiến nghị xem xét bổ sung theo ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp này để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các Bộ ngành liên quan, đồng thời, đăng tải lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT theo quy định.

Bài liên quan
  • Sửa đổi, bổ sung 4 chính sách lớn
trong Luật Tài nguyên nước năm 2012
    (TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung 4 chính sách lớn trong Luật Tài nguyên nước năm 2012 gồm: An ninh tài nguyên nước quốc gia; Xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước; Tài chính về tài nguyên nước; Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra và các chính sách khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO