Sử dụng đất đai "thoải mái" như tỉnh Bình Dương

04/12/2014, 00:00

Theo kết luận thanh tra, nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thu đất tính đến ngày 30-6-2013 và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đến ngày 30-4-2013 là trên 892,4...

   
Thanh tra Chính phủ kết luận ngoài việc để xảy ra tình trạng phân lô bán nền phổ biến ở hai thị xã Dĩ An và Thuận An, tỉnh Bình Dương để nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thu đất tính, tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất lên tới 892,4 tỉ đồng.
   
  Chiều 2-12, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2011. Kết luận này đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất, chỉ đạo các cơ quan thực hiện.
   
   
  Theo kết luận thanh tra, chất lượng công tác quy hoạch sử dụng đất ở Bình Dương chưa cao, một số nội dung chưa sát thực tế, tính khả thi thấp, chưa đảm bảo nguyên tắc về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp theo quy định của Luật đất đai 2003.
   
  Tình trạng các hộ gia đình, cá nhân phân lô, bán nền trên địa bàn thị xã Dĩ An và Thuận An diễn ra khá phổ biến. Riêng giai đoạn 2011-2013, UBND thị xã Dĩ An đã có chủ trương cho phép 84 trường hợp hộ gia đình, cá nhân phân lô, bán nền không đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.
   
  Qua thanh tra một số nội dung về công tác quản lý sử dụng đất đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Dương và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Dương, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số hợp đồng giao khoán không đúng đối tượng theo Nghị định 135/2005 của Chính phủ. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương chưa làm các thủ tục để thu tiền đất đối với diện tích phải chuyển sang thuê đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Dương theo quy định.
   
  Đáng chú ý, có 65 trường hợp được UBND tỉnh Bình Dương giao đất ở có thời hạn (không đúng quy định của Luật đất đai 2003) chưa được điều chỉnh sang giao đất ở lâu dài theo quy định và chưa thu tiền sử dụng đất bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; có 2 khu công nghiệp là Mỹ Phước I, Mỹ Phước II do Becamex làm chủ đầu tư và 117 tổ chức được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của Nghị định 142/2005 và Nghị định 121/2010 của Chính phủ nhưng chưa thực hiện điều chỉnh.
  Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm đối với những yếu kém, sai phạm trên thuộc về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệm Bình Dương, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Dương, UBND thị xã Dĩ An, UBND thị xã Thuận An, Cục thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Bình Dương.
   
  Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương không ban hành văn bản cho phép áp dụng giá đất theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định để tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giá đất theo bảng đã sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường; khi xây dựng bảng giá đất hàng năm, Sở Tài chính không thực hiện việc điều tra, khảo sát, thống kê về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế, không sử dụng các phương pháp xác định giá đất được quy định tại Nghị định 188/2004 và Nghị định 123/2007 của Chính phủ.
   
  Việc thực hiện tạm thu 10% tiền sử dụng đất, sau đó quyết toán thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm tạm thu và xác định giá đất làm căn cứ để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất quy định vào thời điểm trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc bàn giao đất thực tế đối với Công ty CP Tư vấn, đầu tư và xây dựng Bình Dương (chủ đầu tư dự án khu dân cư Hiệp Thành 3), Công ty CP xây dựng Bình Dương (chủ đầu tư dự án khu dân cư Chánh Nghĩa), Công ty TNHH Thiên Phú (chủ đầu tư dự án dân cư Cầu Đò, khu dân cư Hòa Lân và khu dân cư Mỹ Phước 4), Công ty TNHH Vị Hảo (chủ đầu tư khu dân cư Vị Hảo), Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (chủ đầu tư khu dân cư Ấp 4, khu dân cư Ấp 5 và khu dân cư Hòa Lợi), Tổng công ty TNHH MTV Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương (chủ đầu tư dự án khu dân cư Gò Chai) và Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Sóng Thần (chủ đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 3) vi phạm quy định pháp luật tại Nghị định 198/2004, Nghị định 84/2007 và Nghị định 120/2010 của Chính phủ.
   
  Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ Bình Dương đã thực hiện khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định của pháp luật đối với 10 tổ chức; miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng quy định đối với 2 trường hợp: dự án Trường cao đẳng nghề Đồng An do Công ty CP thương mại, sản xuất, xây dựng Hưng Thịnh làm chủ đầu tư và dự án Trường dân lập Lê Quý Đôn do Công ty CP Nhân An làm chủ đầu tư.
   
  Bình Dương cũng đã xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thu đất chưa sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường đối với Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ tại dự án Khu biệt thự nhà vườn Chánh Mỹ và Công ty CP Đầu tư- Xây dựng- Kinh doanh bất động sản Thành Nguyên tại dự án Khu dân dân cư Võ Minh Đức vi phạm quy định của Chính phủ.
   
  Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định thiếu diện tích, không tính thu tiền sử dụng đất một số diện tích phải thu tiền sử dụng đất, đất thương mại, đất dịch vụ công cộng, đất tiện ích công cộng, đất bến bãi không thuộc diện giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với Công ty Areco (chủ đầu tư dự án Bình Quới) và Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (chủ đầu tư khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ). Thu tiền vượt tiền thuê đất của Công ty Cao su Dầu Tiếng (chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Rạch Bắp); tính thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với 6 hộ gia đình, cá nhân chưa đúng quy định của pháp luật.
   
  Theo kết luận thanh tra, nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thu đất tính đến ngày 30-6-2013 và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đến ngày 30-4-2013 là trên 892,4 tỉ đồng.
   
  Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị và được Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý số tiền trên 156,5 tỉ đồng liên quan đến truy thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do sai phạm về tính thu tiền sử dụng đất, khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất; tính thiếu diện tích đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; miễn giảm tiền sử dụng đất sai quy định.
   
  UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ và xử lý số tiền vi phạm trên 18 tỉ đồng tại dự án khu dân cư Phú Hòa 1 của Công ty CP Xây dựng, tư vấn, đầu tư Bình Dương; hoàn tất thủ tục pháp lý về đầu tư và đất đai, làm rõ để xử lý các sai phạm liên quan đến dự án Công viên nghĩa trang Bình Dương đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa,…
   
  Chủ tịch tỉnh Bình Dương phải chỉ đạo chấm dứt ngay việc giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với các khu đất công; khẩn trương điều chỉnh thời hạn sử dụng đất ở sang đất lâu dài đối với 65 trường hợp được giao đất ở có thời hạn và các trường hợp tương tự. Điều chỉnh việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án Trang trại chăn nuôi gà Ba Huân của Công ty TNHH Ba Huân và dự án trường dân lập Lê Quý Đôn của Công ty CP Nhân An theo đúng quy định.
   
  Đồng thời phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm để có hình thức xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.
   
Theo Người Lao Động
   
  

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế): Quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Là địa phương có nguồn khoáng sản đa dạng, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã và đang chú trọng nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng khoáng sản hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH).
 • Điện Biên khó khăn trong công tác cấp phép khai thác khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động cấp phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn trong công tác cấp phép khai thác khoáng sản, dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra, tự phát và khó kiểm soát tại một số địa phương.
 • Mê mẩn với ốc đảo nguyên sinh giữa bạt ngàn sóng nước
  (TN&MT) - Hàng ngàn cây cối xanh tươi, hàng trăm loài chim ríu rít, môi trường trong lành mát mẻ đến vô ngần, đó là cảm nhận của Đoàn Đảng bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin & Liên lại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần đầu tiên đặt chân đến Đảo Ó Đồng Trường - Một ốc đảo “đẹp - độc - lạ” giữa lòng hồ thủy điện Trị An tỉnh Đồng Nai.
 • Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân Quảng Trị
  (TN&MT) - Ngày 21/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2023; tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gio Linh (Quảng Trị).
 • Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Nước..! Yếu tố thoát nghèo bền vững
  (TN&MT) - Nước là để duy trì sự sống và mọi hoạt động kinh tế xã hội, đóng vai trò tiên quyết trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, tỉnh Điện Biên đã triển khai một số giải pháp để bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước. Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
 • Hội nghị Nước 2023 của Liên Hợp Quốc: Đẩy nhanh tiến độ tiếp cận phổ cập nước sạch
  (TN&MT) - Hội nghị về Nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc (LHQ), sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/3 tới tại trụ sở LHQ (Mỹ), đang được đánh giá là cơ hội “ngàn năm có một” để đẩy nhanh tiến độ hướng tới tiếp cận phổ cập nước sạch và vệ sinh vào năm 2030.
 • Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
  Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.
 • Thúc đẩy thay đổi, tìm giải pháp tối ưu cho nước: Kỳ vọng tương lai cho các dòng sông
  (TN&MT) - Với chủ đề “Accelerating Change” - Thúc đẩy sự thay đổi, Ngày Nước Thế giới năm 2023 nhằm kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động, thay đổi lối sống để hướng đến khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh nguồn nước trong tương lai.
 • Thúc đẩy thay đổi, tìm giải pháp tối ưu cho nước: Cơ hội hồi sinh những dòng sông “chết”
  (TN&MT) - Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, Quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long vừa được Chính phủ phê duyệt được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá, thay đổi trong công tác cải tạo, phục hồi các dòng sông ô nhiễm ở đô thị.
 • Tủa Chùa… “khát”

  Tủa Chùa… “khát”

  17:02 20/03/2023
  (TN&MT) - Tủa Chùa, một huyện kém phát triển của tỉnh Điện Biên. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 59,3%. Những ngày giáp hạt tháng 3, nhiều hộ gia đình dân tộc Mông đứt bữa, ăn mèn mén thay cơm. Thế nhưng ở đây, gạo vẫn chưa phải là thứ họ cần nhất. Mà thứ họ cần là nước! Tủa Chùa đang mất an ninh nguồn nước.
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Quảng Trị: Siết chặt các quy định về đất đai, môi trường... trong chế biến dăm gỗ
  Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các dự án nhà máy, cơ sở chế biến dăm gỗ trên địa bàn cần thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, môi trường...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO