Sông Mã triển khai Luật Đất đai 2013: Tạo chuyển biến trong quản lý, sử dụng đất

Nguyễn Nga | 14/10/2022, 14:17

(TN&MT) - Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã đạt một số kết quả quan trọng, góp phần đưa quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phát triển bền vững.

Thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ngay sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai vào các buổi đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân, cử tri. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất.

a1.jpg

Lãnh đạo huyện Sông Mã kiểm tra khu vực chuẩn bị đấu giá đất trên địa bàn huyện.

Công tác lập, điều chỉnh, tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, đã quan tâm, chú trọng lấy ý kiến nhân dân. Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày một nâng cao, bảo đảm phù hợp với thực trạng sử dụng đất và thống nhất giữa các cấp, có sự liên kết đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới.

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức công bố, công khai và thực hiện nghiêm. Thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn. Rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch mà quá 3 năm chưa thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang mục đích khác.

Kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã cho biết: Thực hiện các quy định của Luật Đất đai, những năm qua, công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được huyện Sông Mã triển khai nghiêm theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hàng năm, thực hiện thống kê đất đai, kiểm kê định kỳ, nhằm kiểm tra lại quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đưa công tác quản lý theo dõi biến động đất đai vào nề nếp, chặt chẽ. Đồng thời, quy hoạch lại quỹ đất công ích thành vùng tập trung để dễ quản lý và sử dụng có hiệu quả theo quy định của pháp luật đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến nay, huyện Sông Mã đã giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 96 trường hợp, diện tích 1,2 ha, thu nộp ngân sách hơn 94 tỷ đồng. Thực hiện chuyển hơn 10ha đất nông nghiệp sang đất ở của 833 trường hợp. Thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt với hơn 176ha đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…

Sông Mã đã quan tâm đẩy mạnh việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Sông Mã đã thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính 8/19 xã, thị trấn với diện tích đo đạc, lập bản đồ địa chính hơn 26.300ha. Đã tiến hành thu thập số liệu, tài liệu, số liệu đăng ký cấp Giấy chứng nhận, số liệu cơ sở địa chính về đất đai, tổng hợp báo cáo khảo sát hiện trạng dữ liệu phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đã thực hiện cấp GCNQSDĐ cho hơn 11.000 hộ dân với tổng diện tích gần 16.000ha.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai được siết chặt. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý quy hoạch và các quyền, nghĩa vụ của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Giai đoạn từ năm 2014 đến nay, đã tiếp nhận, giải quyết 87 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai. Đã kiểm tra 26 doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất đang sử dụng 47 khu đất trên địa bàn huyện. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 3 doanh nghiệp có đấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.

a2.jpg

Sông Mã triển khai thực hiện nghiêm pháp luật đất đai, góp phần đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp.

Đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện Sông Mã, thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, có những đóng góp tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội. Đã tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho người dân thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch quỹ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã góp phần ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi. Quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được đảm bảo thông qua các chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện các quy định về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cải cách thủ tục hành chính…

Đặc biệt, việc thực hiện có hiệu quả chương trình “xóa đói, giảm nghèo” thông qua các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất và chính sách miễn, giảm các loại thuế liên quan đến đất đai cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số... đã góp phần quan trọng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, thời gian tới, Sông Mã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy thực hiện công tác quản lý đất đai bảo đảm tinh gọn, theo hướng hiện đại. Tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai trên toàn huyện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO